Du kan brevstemme i enhver kommune før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Brevstemme til kommunale og regionale valg

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Når du vil brevstemme i Danmark

  I stedet for at møde op på valgdagen tirsdag den 16. november 2021, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre i enhver kommune her i landet.

  Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Boligministeriet. 

 • Hvor kan jeg brevstemme?

  I Danmark kan du brevstemme:

  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - se på kommunens hjemmeside, hvor du kan brevstemme.  
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted.
 • Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

  Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme – se hvor du kan brevstemme i Danmark under ”Hvor kan jeg brevstemme”.

  Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da det kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

  Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort (sundhedsbevis).

  Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig. 

  Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)) til stemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – og to tilhørende konvolutter.

  Når stemmesedlerne er udfyldt

  Når du har udfyldt stemmesedlerne, skal du selv lægge dem i hver sin konvolut. Vær opmærksom på, at der er særskilte stemmesedler og tilhørende konvolutter til det kommunale valg (blå konvolut) og til det regionale valg (gul konvolut). Du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg.

  Følgebrev

  Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den hvide yderkuvert.

  Din brevstemme bliver derefter sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen i din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, du er tilknyttet, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

 • Ansøg om at stemme hjemme

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

  Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

  Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig. Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du tidligst søge om at stemme hjemme tirsdag den 19. oktober 2021 (tirsdagen fire uger før valgdagen) og senest kl. 18 torsdag den 4. november 2021 (torsdagen tolv dage før valgdagen). Kommunen kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

  Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg. 

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

 • Brevstemme fra institution m.v.

  Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller i særlige boformer eller er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

  Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.

  Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

 • Brevstemme fra udlandet

  Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

  Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

  Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 brevstemme fra og med tirsdag den 16. august 2021 (tre måneder før valgdagen).

  Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i.

  Frist for at brevstemme

  Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen den 16. november 2021. Det er derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

 • Vil du se tidligere valgresultater?

  Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale, amtsråds-, regionale, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.

Sådan kan du brevstemme

Du kan brevstemme i enhver kommune i Danmark fra tirsdag 5. oktober til og med fredag 12. november.

For at kunne brevstemme, skal du medbringe gyldig legitimation som f.eks. valgkort, sundhedskort, pas eller kørekort. Du kan altså godt brevstemme, før du har fået dit valgkort. Du skal blot medbringe en anden form for gyldig legitimation.

 

Brevstemmeafgivning i Vejle

Borgerservice, Skolegade 1, Vejle

 • Mandag – onsdag kl. 9-15
 • Torsdag kl. 9-17
 • Fredag kl. 9-14
 • Fredag 12. november har du dog mulighed for at brevstemme indtil kl. 16.

Derudover holdes der åben for brevstemme-afgivning lørdag 30. oktober og lørdag 6. november – begge dage kl. 10-13.

Du kan bestille tid til at brevstemme i Vejle Borgerservice og dermed minimere evt. ventetid.

Brevstemmeafgivning i Børkop, Egtved, Give og Jelling

Du kan brevstemme på følgende adresser og tidspunkter:

MarKant, Børkops Kulturhus, Ågade 6, Børkop

 • Lørdag 30. oktober kl. 10-13
 • Lørdag 6. november kl. 10-13
 • Mandag 8. november kl. 13-16

Roberthus, Tybovej 2, Egtved

 • Lørdag 30. oktober kl. 10-13
 • Lørdag 6. november kl. 10-13
 • Torsdag 11. november kl. 10-13

Huset, Rådhusbakken 9, Give

 • Lørdag 30. oktober kl. 10-13
 • Lørdag 6. november kl. 10-13
 • Torsdag 11. november kl. 15-18

Byens Hus, Møllegade 10, Jelling

 • Lørdag 30. oktober kl. 10-13
 • Lørdag 6. november kl. 10-13
 • Tirsdag 9. november kl. 10-13

Du kan ikke bestille tid til at brevstemme i Børkop, Egtved, Give og Jelling.

Ved brevstemme-afgivning bliver der opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord. Desuden vil der være sort filtpen, en lup og en LED-lampe til rådighed. I Borgerservice Vejle er der også et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV til rådighed.

Sådan kan du stemme hjemme

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme hjemme.

Brevstemmeafgivningen finder sted i hjemmet onsdag 10. november kl. 10-16.

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, kan du ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

Du kan ringe fra tirsdag 19. oktober og indtil fredag 5. november kl. 10.

Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 11-14 og fredag kl. 11-13.

Torsdag 4. november dog indtil kl. 17.

Fredag 5. november er telefonen åben kl. 8-10.

 

Sådan kan du stemme ved et andet valgsted

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om på valgdagen at stemme på
et andet afstemningssted i Vejle Kommune.

Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du ringe til Borgerservice på telefon 76 81 01 56 eller sende en mail til borgerservice@vejle.dk for at få en ansøgningsblanket.

Den udfyldte blanket skal være Vejle Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle, i hænde tidligst tirsdag 19. oktober og senest mandag 8. november kl. 12.

 

Sådan kan du stemme uden for afstemningsstedet

Hvis du kan møde op på afstemningsstedet, men på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i valglokalet, kan du stemme uden for valglokalet ved kontakt til afstemningsstedets valgstyrere.

 

Transport til afstemningsstedet

Ældre og svagelige borgere i Vejle Kommune har mulighed for at blive kørt gratis til afstemningsstederne på valgdagen.

Tilmeld dig denne kørsel ved at ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

Du kan ringe fra tirsdag 19. oktober og indtil torsdag 4. november kl. 17. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 11-14 og fredag kl.11-13.

Torsdag 4. november dog indtil kl. 17.

Kørsel på valgdagen finder sted kl. 10-12 og kl. 15-17.

Sidst opdateret: