Alle personer og organisationer, som ønsker at bakke op om det kommunale og regionale demokrati, er velkomne til at deltage inden for rammen af kampagnen.

Eksempel fra Stem Med kampagnen
Eksempel fra Stem Med kampagnen

Sådan deltager du/I i kampagnen

Kampagnen forud for Kommunalvalget d. 16. november hedder Stem Med.

I selve opfordringen, ”stem med”, ligger en invitation til og opfordring om at være den del af fællesskabet og lokaldemokratiet. Bag kampagnen står KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet.

Valgdeltagelsen endte i 2017 på 70,8 pct. Målet med at lave en kampagne igen i 2021 er at fastholde og måske endda styrke den høje valgdeltagelse.

Organisationer, private og andre aktører er velkomne til at bidrage med at løfte det vigtige budskab og deltage aktivt inden for rammen af kampagnen.

Ved at oprette en adgang til KL´s kampagneportal, Stem Med (åbner uge 40) får du/I adgang til at downloade forskelligt kampagnemateriale til både web, sociale medier og trykt materiale. 

Sidst opdateret: