Her kan du se stemmesedlerne, med de kandidater og partier du kan stemme på, til Folketingsvalget den 5. juni.

Vejle Nordkredsen

A. Socialdemokratiet

René Vilstrup-Bie
Niels Ole Beck
Benny Engelbrecht
Henny Fiskbæk
Theis Kylling Hommeltoft
Ove Jensen
Anders Kronborg
Christian Rabjerg Madsen
Jesper Petersen
Troels Ravn
Kim Printz Ringbæk
Jens Jonatan Steen
Birgitte Vind

B. Radikale Venstre

Ole Lynggaard Jørgensen
Lotte Rod
Rune Christiansen
Nanna Nørholm
Daisy Nykjær-Andersen
Jonna Buch Andersen
Gitte Reimer
Nils Sjøberg
Karl Erik Olesen

C. Det Konservative Folkeparti

Niels Flemming Hansen
Søren Tylvad Andersen
David Gulløv
Klaus Juhl
Knud Erik Langhoff
Anette Abildgaard Larsen
Frederik Bloch Münster
Katri Søgaard

D. Nye Borgerlige

Pernille Vermund
Mikkel Bjørn Sørensen
Anne Marie Buch
Bo Kleis Christensen
Jan Køpke Christensen
Morten Filipsen
Per B. Frostholm
Anton Kudsk

E. Klaus Riskær Pedersen

Torben Østergaard Christoffersen
Peter Martin Pedersen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Karina Lorentzen Dehnhardt
Mikkel Ammitzbøll
Britta Bitsch
Nanna Bonde
Henrik Boye
Lars Olesen
Gunner Poulsen
Mathilde Ziefeldt

I. Liberal Alliance

Steen Holm Iversen
Martin Boye
Claus Hansen
Henrik Dahl
John Rasmussen
Søren Peder Stensgård Sørensen
Pernille Schwaner

K. Kristendemokraterne

Marianne Karlsmose
Britta Thomsen
Gert Brennalt
Jesper Nissen Brogaard-Radoor
Jackie D. Hansen
Inge Marie Jensen
Søren Lydeking Pedersen
Merete Mogensen
Henri Nissen

O. Dansk Folkeparti

Kristian Thulesen Dahl
Susanne Eilersen
Marie Krarup
Annette Tandrup Beier Andersen
Susanne Dyreborg
Jan Voss Hansen
Ida Smed
Jan Rytkjær Callesen
Torbjørn Fristed
Karina Adsbøl
Karsten Brønnum
Julie Gottschalk
Kenneth Fredslund Petersen

P. Stram Kurs

Carsten Normann Munk
Emil Jensen
Mike Iversen

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Christoffer Aagaard Melson
Claus Christensen
Mogens Dall
Tom Eriksen
Eva Kjer Hansen
Tobias Jørgensen
Anni Matthiesen
Ellen Trane Nørby
Lene Ravn Rasmussen
Hans Nissen Rosenberg
Hans Christian Schmidt
Philip Tietje
Ulla Tørnæs

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Rasmus Vestergaard Madsen
Henning Hyllested
Lene Dalsgaard
Maya Ryom
Kirsten Cordtz
Flemming Leer Jakobsen
Sarah Nørris
Martin Schmidt Konradsen
Sabrina Louise Christiansen
Benny Dall
Helene Hellesøe Appel
Mathias D. Christiansen

Å. Alternativet

Karin Rohr Genz
Søren Haastrup
Rune Ranaivo Bjerremand
Edvard Korsbæk
Tina Brixen
Ditte Madvig Evald
Bjarne Aasø
Stefan S. Kirkegaard-Kronborg
Mette Bram

Uden for partierne
Michael Thomsen

Vejle Sydkredsen

A. Socialdemokratiet

Birgitte Vind
Niels Ole Beck
Benny Engelbrecht
Henny Fiskbæk
Theis Kylling Hommeltoft
Ove Jensen
Anders Kronborg
Christian Rabjerg Madsen
Jesper Petersen
Troels Ravn
Kim Printz Ringbæk
Jens Jonatan Steen
René Vilstrup-Bie

B. Radikale Venstre

Lotte Rod
Rune Christiansen
Ole Lynggaard Jørgensen
Nanna Nørholm
Daisy Nykjær-Andersen
Jonna Buch Andersen
Gitte Reimer
Nils Sjøberg
Karl Erik Olesen

C. Det Konservative Folkeparti

Niels Flemming Hansen
Søren Tylvad Andersen
David Gulløv
Klaus Juhl
Knud Erik Langhoff
Anette Abildgaard Larsen
Frederik Bloch Münster
Katri Søgaard

D. Nye Borgerlige

Pernille Vermund
Morten Filipsen
Anne Marie Buch
Bo Kleis Christensen
Jan Køpke Christensen
Per B. Frostholm
Anton Kudsk
Mikkel Bjørn Sørensen

E. Klaus Riskær Pedersen

Peter Martin Pedersen
Torben Østergaard Christoffersen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Karina Lorentzen Dehnhardt
Mikkel Ammitzbøll
Britta Bitsch
Nanna Bonde
Henrik Boye
Lars Olesen
Gunner Poulsen
Mathilde Ziefeldt

I. Liberal Alliance

Steen Holm Iversen
Martin Boye
Claus Hansen
Henrik Dahl
John Rasmussen
Søren Peder Stensgård Sørensen
Pernille Schwaner

K. Kristendemokraterne

Marianne Karlsmose
Britta Thomsen
Gert Brennalt
Jesper Nissen Brogaard-Radoor
Jackie D. Hansen
Inge Marie Jensen
Søren Lydeking Pedersen
Merete Mogensen
Henri Nissen

O. Dansk Folkeparti

Kenneth Fredslund Petersen
Kristian Thulesen Dahl
Susanne Eilersen
Marie Krarup
Annette Tandrup Beier Andersen
Susanne Dyreborg
Jan Voss Hansen
Ida Smed
Jan Rytkjær Callesen
Torbjørn Fristed
Karina Adsbøl
Karsten Brønnum
Julie Gottschalk

P. Stram Kurs

Carsten Normann Munk
Emil Jensen
Mike Iversen

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Lene Ravn Rasmussen
Claus Christensen
Mogens Dall
Tom Eriksen
Eva Kjer Hansen
Tobias Jørgensen
Anni Matthiesen
Christoffer Aagaard Melson
Ellen Trane Nørby
Hans Nissen Rosenberg
Hans Christian Schmidt
Philip Tietje
Ulla Tørnæs

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Flemming Leer Jakobsen
Henning Hyllested
Rasmus Vestergaard Madsen
Lene Dalsgaard
Maya Ryom
Kirsten Cordtz
Sarah Nørris
Martin Schmidt Konradsen
Sabrina Louise Christiansen
Benny Dall
Helene Hellesøe Appel
Mathias D. Christiansen

Å. Alternativet

Karin Rohr Genz
Søren Haastrup
Rune Ranaivo Bjerremand
Edvard Korsbæk
Tina Brixen
Ditte Madvig Evald
Bjarne Aasø
Stefan S. Kirkegaard-Kronborg
Mette Bram

Uden for partierne
Michael Thomsen

 

Sidst opdateret: