Danskere og EU-borgere, der bor i Danmark, kan stemme til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Alle valgsteder vil være åbne i tidsrummet kl. 9 - 20.

Valg til Europa-Parlamentet

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Om Europa-Parlamentsvalg

  Danmark er medlem af EU og har 14 repræsentanter (medlemmer) i Europa-Parlamentet. Disse 14 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

  Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes i 2024.

 • Europa-Parlamentsvalget er et direkte valg

  Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

 • Hvem kan stemme?

  Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger, er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og ikke er umyndig),
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater,
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

  Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

  Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

  Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme i valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

 • Danskere bosat i andre EU-lande kan godt stemme i Danmark

  Er du dansk statsborger og bor du i et andet EU-land, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

  For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Ansøgningen skal indgives til Københavns Kommunes Folkeregister. Fristen for ansøgning bliver meldt ud i forbindelse med valget. Ansøgning kan tidligst indgives mandag 6 måneder før valgdagen. Det anbefales at indsende ansøgningen så tidligt som muligt.

  Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

 • EU-borgere bosat i Danmark kan godt stemme og stille op til valget

  Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

  Du skal optages på valglisten

  For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

  Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

  Hvis du vil slettes fra valglisten

  Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland. Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk, se nedenfor.

  Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.

  Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

 • Anmod om sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg

  Her kan du anmode om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg.
 • Hvis du vil klage

  Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til Indenrigs- og Boligministeriet, men bliver afgjort af Folketinget.

  Klagen skal være modtaget i Indenrigs- og Boligministeriet senest ugedagen efter valgdagen.

Lovgivning

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark kan findes i loven om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

​EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed

Sidst opdateret: