Hvis du ønsker at få indflydelse på forholdene i kommunen (eller regionen), kan du stille op

Hvem kan stille op som kandidat til valget?

Valgbar til Vejle Byråd er alle, der har ret til at stemme til valget, og som fredag den 1. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Hvis valgretsbetingelserne ikke er opfyldt fredag den 1. oktober 2021, skal betingelserne være opfyldt mandag den 4. oktober 2021 kl. 12, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

 

Kandidatlister

De personer, der stiller op til valget, opføres på kandidatlister. En kandidatliste i Vejle Kommune kan indeholde op til 35 navne.

De partier/lister, der blev valgt ind i Vejle Byråd ved kommunalvalget i 2017, og som tirsdagen 9 uger før valgdagen (14. september 2021) fortsat er repræsenteret i byrådet, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal vælgere i kommunen som stillere. Anmodningen sker ved angivelse på kandidatlisten.

Alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op til valg til Vejle Byråd, skal indlevere en kandidatliste, der er underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

 

Formularer til kandidatlister

Formularer til kandidatlister kan fås hos Vejle Kommune,

Kontakt Juridisk Kontor på telefon 76 81 15 52 eller 76 81 15 38.

Det samme gælder formularer til anmeldelse om listeforbund eller valgforbund.

 

Tidsfrister

Tidsfrister for indlevering af kandidatlister og lister til anmeldelse om listeforbund eller valgforbund.

Kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra tirsdag den 31. august 2021 indleveres personligt til enten Nanja Søbakke Kreutz eller Katharina Sønderby Jensen, Juridisk
Kontor, Vejle Kommune, Skolegade 1, 3. sal, Vejle.

Sidste frist for indlevering af disse kandidatlister er tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra tirsdag den 14. september 2021 indleveres personligt til enten Nanja Søbakke Kreutz eller Katharina Sønderby Jensen Juridisk Kontor, Vejle Kommune, Skolegade 1, 3. sal, Vejle. Sidste frist for indlevering af disse kandidatlister er tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.

 

Anmeldelse om listeforbund eller valgforbund

Anmeldelse om listeforbund eller valgforbund indleveres personligt til enten Nanja Søbakke
Kreutz eller Katharina Sønderby Jensen, Juridisk Vejle.

Fristen for indlevering af anmeldelser om listeforbund eller valgforbund er mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.

 

Opstilling til kommunale og regionale valg

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Hvordan stiller du op til valget?

  Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  • opstille alene
  • opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget
  • opstille for en lokal borgerliste.

  Alle, der opstiller til kommunale og regionale valg, opstiller på kandidatlister. Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Kandidatlisten skal bl.a. have et navn (listebetegnelse).

  Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

 • Anbefaling fra vælgere (stillere)

  For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at kandidatlisten stiller op.

  En kandidatliste kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan den, hvis kandidatlisten blev valgt ved sidste kommunale eller regionale valg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ni uger før valgdagen. Anmodningen skal indgives til valgbestyrelsen i kommunen henholdsvis regionen.

  Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op. I Aarhus, Odense og Aalborg Kommune er mindsteantallet dog 50, og i Københavns Kommune er mindsteantallet 150.

  Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

  Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen. 

 • Kandidater

  Kandidatlisten skal indeholde navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være én kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens kommunalbestyrelsen selv bestemmer, hvor mange medlemmer der skal være i kommunalbestyrelsen.

  Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

 • Sådan indleverer du kandidatlisten

  Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 skal du indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdag den 28. september 2021 (syv uger inden valgdagen). Du kan tidligst indlevere kandidatlisten tirsdag den 14. september 2021 (ni uger før valgdagen).

  Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdag den 14. september 2021 (ni uger før valdagen).

  Kandidatlisten kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021 (11 uger før valgdagen).

  Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten

  Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen ud for navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver til folketingsvalg, som de også kan bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg. Ingen lokallister kan benytte disse bogstaver.

  Kommunen offentliggør snarest muligt - efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet - en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.

 • Vil du se de tidligere valgresultater?

  Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale-, amtsråds-, regionale-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.

Lovgivning

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
Sidst opdateret: