Dato for møder i byrådets udvalg

Se, hvornår der er møde i alle de politiske udvalg (offentliggøres efter første møde i udvalget)

 • Møder i udvalgene

 • Arbejds­markeds­udvalget
  17. januar
  7. februar
  28. februar
  25. marts
  11. april
  9. maj  
  3. juni
  20. juni
  15. august
  5. september
  3. oktober
  31. oktober
  21. november
  12. december
 • Børne- og Familieudvalget
  18. januar
  8. februar
  1. marts
  22. marts
  19. april
  14. maj
  31. maj
  21. juni
  16. august
  6. september
  4. oktober 
  1. november
  22. november
  13. december 

   

 • Kultur- og Idrætsudvalget
  15. Januar
  5. Februar
  26. Februar
  19. Marts
  9. April
  7. Maj
  28. Maj
  18. Juni
  13. August
  3. September
  1. Oktober
  29. Oktober
  19. November
  10. December
 • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
  17. januar
  28. februar
  18. april
  30. maj
  5. september
  21. november
 • Natur- og Miljøudvalget
  15. januar
  5. februar
  26. februar
  19. marts
  16. april
  7. maj
  28. maj
  18. juni
  20. august
  3. september
  1. oktober
  29. oktober
  19. november
  10. december
 • Seniorudvalget
  16. januar
  6. februar
  27. februar
  20. marts
  10. april
  8. maj
  29. maj
  19. juni
  14. august
  4. september
  2. oktober
  30. oktober
  20. november
  11. december
 • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
  14. januar
  4. februar
  25. februar
  18. marts
  8. april
  6. maj
  27. maj
  17. juni
  13. august
  2. september
  30. september
  28. oktober
  18. november
  9. december
 • Teknisk Udvalg
  16. januar
  6. februar
  27. februar
  20. marts
  17. april
  8. maj
  29. maj
  19. juni
  14. august
  4. september
  2. oktober
  30. oktober
  20. november
  11. december
 • Voksenudvalget
  14. januar
  4. februar
  25. februar
  18. marts
  8. april
  6. maj
  27. maj
  17. juni
  12. august
  2. september
  30. september
  28. oktober
  18. november
  9. december
 • Økonomiudvalget
  7. januar
  28. januar
  18. februar
  11. marts
  1. april
  29. april
  20. maj
  11. juni
  5. august
  12. august
  19. august
  26. august
  23. september
  21. oktober
  11. november
  2. december
Sidst opdateret: 08. april 2019