Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Hør lydklip fra byrådsmødet 28.01.15

 0         Indledning og spørgetid 

 1         Deltagelse i kommunale aktiviteter

 2         Ændring af styrelsesvedtægten.

 3         Integrationsrådet i Vejle Kommune: Udpegning af ét medlem med tilknytning til skolebestyrelser.

 4         Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet.pasting.

 5         Valg af nyt medlem til fredningsnævnet.

 6         Anlægsbevilling til Egtved Kunstgræs 2015.

 7         Planstrategi 2015.

 8         Forslag til lokalplan nr. 1188 Boligområde ved Grangaard Allé og Grangaardvej, Jelling og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025.

 9         Forslag til lokalplan nr. 1190 Solvarmeanlæg ved Lergårdvej, Egtved og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 10        Forslag til lokalplan nr. 1191 Solvarmeanlæg ved Mølletoften i Bredsten og tillæg nr. 19 til Vejle Kommuneplan 2013 – 2025.

 11        Forslag til lokalplan nr. 1192 Erhvervsområde ved Wittrupvej, Vejle og tillæg nr. 22 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 12        ØsterBo - konvertering af lån.

 13        AAB - konvertering af lån.

 14        Lejerbo - konvertering af lån.

 15        Grejsdalens Boligforening - konvertering af lån.

 16        Anlægsbevilling - LED teknologi i gadebelysning 2015-2017.

 17        Anlæg - Industribyggemodning Viborgvej, Vejle - etape 1.

 18        Sti mellem Møllestien og Soldalen i Gårslev. (Sag udgået)

 19        Godkendelse af skema C - byggeregnskab for plejeboliger og tilhørende servicearealer for Meta Mariehjemmet.

 20        Egtved Kunstgræs ansøgning om lånegaranti til anlæggelse af kunstgræsbane.

 21        Høringssvar Sundhedsaftalen 2015 - 2018.

 22        Magelæg, Vejle. (Lukket sag)

 23        Taksationssag – Jelling. (Lukket sag)

 24        Forhold vedrørende gæld til Vejle Kommune. (Lukket sag)

 25        Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

Sidst opdateret: 17. september 2019