Antallet af smittede med corona stiger i Vejle Kommune - Testbil i Jelling 15, -16. - 17, september


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Lydklip fra byrådsmødet den 24. februar 2016

Pkt.    Tekst

0        Indledning og spørgetid.

28      Deltagelse i kommunale aktiviteter.

29      Fritagelse for hverv som medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn og Natur- og Miljøudvalget.

30      Fritagelse for hverv som medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.

31      Udpegning af stedfortræder for delegeret til KL's delegeretmøde.

32      Vejles Resiliensstrategi.

33      Region Syddanmark - høringssvar over forslag til besparelse.

34      Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for 2014 på Arbejdsmarkedsområdet.

35      Revisionsberetning - løbende revision.

36      Tilbygning til Borggården i Børkop.

37      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1203 Område til boliger, bådopbevaring og parkering ved Stævnen og Kahytten, Vejle og tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

38      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1204 - Boligområde ved Petersmindevej, Vejle og kommuneplantillæg nr. 37.

39      Forslag til lokalplan nr. 1217 - Boligområde ved Søndergade og Lilholtvej, Børkop og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

40      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 213 til spildevandsplanen - Lokalplan nr. 1202 - boligområde - Helhedsplan Vinding Syd.

41      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 222 til spildevandsplanen - Lokalplan nr. 1204 - boligområde - i Planetbyen ved Petersmindevej/Uhre.

42      Anlægsbevilling til Sneglehuset i Skærup og Krogården.

43      Vejle Krisecenter.

44      Kulturaftale 2016-2019 for Kulturregion Trekantområdet.

45      Ny svømmehal i DGI Huset - projektering.

46      Godkendelse af projektet Vejle Handicapidrætsråd.

47      Ministermål, udviklingsmål og særlige indsatser til Beskæftigelsesplan 2016.

48      Lejemål. (Lukket sag)

49      Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

50      Indberetning til Valgbarhedsnævnet. (Lukket sag)

51      Lukket dagsorden - ansættelsessag. (Lukket sag)

Sidst opdateret: 17. september 2019