Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Lydklip fra byrådsmødet den 25. maj 2016

Pkt. Tekst

0       Indledning og spørgetid

125   Indkaldelse af varigt medlem til Byrådet i stedet for Jens-Erik Jørgensen.

126   Udpegning af medlemmer til poster i stedet for Jens-Erik Jørgensen.

127   Deltagelse i kommunale aktiviteter.

128   Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat 2015 129Englystskolen - til- og ombygning.

130   Forslag til lokalplan nr. 1225 Centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn og kommuneplantillæg nr. 46 med VVM og miljøvurdering.

131   Endelig vedtagelse af Revision af Vejle Spildevand A/S´s takster for 2016 og vedtægter.

132   Tillæg nr. 211 til spildevandsplanen - Spildevandskloakering af Ødsted Sognegård.

133   Tillæg nr. 223 til spildevandsplanen.

134   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 226 til spildevandsplanen - bassin ved Gårslev - reduktion af overløb.

135   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1218 Boligområde nord for Frydenlund, Tirsbæk Bakker og tillæg nr. 39.

136   Godkendelse af Skema B - Lejerbo - Grejsåparken, Vejle.

137   Udpegning af repræsentanter til VOS Vadehavet.

138   Anlægsbevilling Tinghøj - boliger i Egtved.

139   Evaluering af bevilling til Team Succes 140Højesteretsdom vedr. genoptagelse af sygedagpenge .

141   Gauerslund Kunstgræs godkendelse af projekt samt anlægsbevilling - herunder fremrykning af rådighedsbeløb.

142   Gauerslund Kunstgræsanlæg ansøgning om lånegaranti til etablering af kunstgræsbane.

143   Jelling Golfklub ansøgning om kommunal lånegaranti.

144   Fonden DGI-Huset Vejle - udpegning af medlemmer til bestyrelsen.

145   Jordsalg

146   Byggemodning af parcelhusgrunde (Ændret fra lukket sag til åben sag).

147   Borgmesterbeslutning

Sidst opdateret: 17. september 2019