Se, hvornår der er møde i alle de politiske udvalg.

Møder i udvalgene

 • Arbejds­markeds­udvalget 2022

  20. januar
  10. februar
  10. marts
  31. marts
  5. maj
  2. juni
  23. juni
  18. august
  8. september
  6. oktober
  3. november
  24. november
  15. december
 • Børne- og Familieudvalget 2022

  20. januar
  10. februar
  10 marts
  31. marts
  5. maj
  2. juni
  23. juni
  18. august
  8. september
  6. oktober
  3. november
  24. november
  15. december
   
 • Kultur- og Idrætsudvalget 2022

  18. januar
  8. Februar
  8. marts
  29. marts
  3.maj
  31. maj
  21. juni
  16. august
  6. september
  4. oktober
  1. november
  22. november
  13. december
 • Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 2022

  19. januar
  9. februar
  9. marts
  30. marts

  4. maj

  1. juni

  22. juni

  17. august

  7.september

  5. oktober

  2. november

  23. november

  14.december

 • Klima-, Natur- og Miljøudvalget 2022

  17. januar
  7. februar
  7. marts
  28. marts
  2. maj
  30. maj
  20. juni
  15. august
  5. september
  3. oktober
  31. oktober
  21. november
  12. december
 • Seniorudvalget 2022

  19. januar
  9. februar
  9. marts
  30. marts
  4. maj
  1. juni
  22. juni
  17. august
  7. september
  5. oktober
  2. november
  23. november 
  14. december
 • Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022

  17. januar 
  7. februar
  7. marts
  28. marts
  2. maj
  30. maj
  20. juni
  15. august
  5. september
  3. oktober
  31. oktober
  21. november
  12. december
   
 • Teknisk Udvalg 2022

  18. januar
  8. februar
  8. marts
  29. marts
  3. maj
  31. maj
  21. juni
  16. august
  6. september
  4. oktober
  1. november
  22. november
  13. december
 • Voksenudvalget 2022

  17. januar
  7. februar
  7. marts
  2. maj
  30. maj
  20. juni
  15. august
  5. september
  3. oktober
  31. oktober
  22. november
  12. december
   
 • Økonomiudvalget 2022

  10. januar
  31. januar
  28. februar
  21. marts
  19. april
  16. maj
  13. juni
  8. august
  15. august
  22. august
  29. august
  26. september
  24. oktober
  14. november
  5. december
   
   
 • Økonomiudvalget 2023

  9. januar
  30. januar
  27. februar
  20. marts
  17. april
  8. maj
  12. juni
  7. august
  14. august
  21. august
  29. august
  25. september
  23. oktober
  13. november
  5. december

Sidst opdateret: