Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu 14 steder du kan blive testet i Vejle, centerbyer m.fl.


Læs mere om corona her / Information in English

Virtuelt Byrådsmøde onsdag 22. april

Byrådsmødet 22. april kl. 16.30 var virtuelt på grund af coronakrisen. Det betød, at alle byrådsmedlemmer sad hjemme og deltog i mødet via video. Borgere kunne kigge med live, og man kan gense videoen her på siden.

Du kan se Byrådsmødet fra en computer, på tablet eller smartphone.

På dagsordenen var bl.a. fremrykning af anlægsprojekter for godt 44 mio. kr, udviklingsplan for Ny Rosborg, byggemodning af nye parcelhusgrunde, fritlæggelse af palisaden omkring Monumentområdet i Jelling, kvalitetsrapport fra kommunens skoler, materialebanken og lokalplaner. Se dagsorden til byrådsmødet 22. april her

Se byrådsmøde 22. april 2020
 • Spørgsmål stillet i mødets spørgetid

 • Hvordan vil byråd forbedre ledig området?

  Spørgsmål: 

  Der kommer flere ledige efter coronavirus, vi har ikke en jobcafe på Jobcenter Vejle i forvejen, og har heller ikke været aktiv på nogen måde med jobmesse, jobcoach, eller et netværk for vores ledige i Vejle kommune, men fokuserer meget på aktivering med upassende uddannelser, derfor ledige kan ikke komme videre, efter aktivering, på den måde spilder kommunen penge i den periode, og samtidig har ikke fået nogen hjælp fra jobcentret.

  Jeg er ikke uddannet socialrådgiver, men jeg har været ledig, derfor jeg ved det præcis, hvad jobcenter Vejle har gjort for ledige, og har store motivationer for at gøre noget for de ledige.

   

  Svar

  • Indledningsvist vil jeg nævne, at Arbejdsmarkedsområdet selvsagt er påvirket af situationen med coronavirus, og derfor er det i øjeblikket ikke muligt at møde op fysisk i Jobcenter Vejle. Men man kan stadig kontakte jobcenteret pr e-mail eller telefon.
  • Coronavirussen har betydet, at vi - ligesom andre kommuner – har set en større stigning i ledigheden.
  • Det er vi meget opmærksomme på i Byrådet, og har bl.a. i marts måned lanceret en hjælpepakke, der skal være med til at hjælpe virksomheder, der kan blive presset på likviditeten (fx initiativer til fremrykning af anlægsaktiviteter for knap 26 mio. kr., samt hurtig betaling af leverandørregninger til en værdi af 76,3 mio. kr.)
  • I jobcenteret er vi ved at forberede os på, hvad der skal ske, når suspensionen af beskæftigelsesindsatsen ophæves. Og det ligger fast, at indsatsen fortsat vil tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.
  • Kernen i beskæftigelsesindsatsen vil også fremadrettet være den virksomhedsrettede indsats, og det overordnede mål at få flest muligt i beskæftigelse.
  • Politisk lægger vi vægt på tilgængelighed. At man som borger kan komme i jobcenteret i hele åbningstiden, og at der er adgang til computer, råd og vejledning.
  • Der vil også fremadrettet blive afholdt CV- og jobsøgningskurser i jobcenteret, hvor virksomheder, vikarbureauer og andre relevante oplægsholdere inviteres til at deltage.
  • Vi forventer ligeledes at afholde jobmesser, i stil med de tre der blev afholdt i 2019. Den største af disse var jobmatch-dagen i forbindelse med Industriens uge i efteråret.
  • Her lagde over 250 ledige vejen forbi for at møde virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der havde konkrete job- og uddannelsesmuligheder med på dagen.
  • For flere detaljer om beskæftigelsesindsatsen, kan jeg i øvrigt henvise til den beskæftigelsesplan, som Byrådet vedtog i oktober sidste år, og som er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

   

 • Som borger ønskes oplyst, hvorledes de vigtige informationer - fra 11/3 og frem - om coronakrisen, der ligger på kommunens hjemmeside, er blevet formidlet til de borgere, der ikke har internetadgang?

  Spørgsmål:

  ”Som borger ønskes oplyst, hvorledes de vigtige informationer - fra 11/3 og frem - om coronakrisen, der ligger på kommunens hjemmeside, er blevet formidlet til de borgere, der ikke har internetadgang?

  Jeg har søgt via et par kommunale instanser og et par byrådsmedlemmer, men uden brugbare resultater”.

   

  Svar:

  • Vi gør meget for at fortælle om de tiltag, vi tager i Vejle Kommune i forbindelse med coronakrisen - og på alle kanaler.
  • Det betyder, at vi selvfølgelig er på hjemmesiden og på de sociale medier. Men vi gør også meget andet.
  • Vi skriver direkte til de borgere, det handler om. Og når det f.eks. gælder vores plejecentre, så skriver vi direkte til de pårørende. Vores mange medarbejdere er også en vigtig informationskanal.
  • Og så har vi haft annoncer i Vejle Amts Folkeblad og i alle ugeaviser, radiospot på Radio VLR og masser af skilte og plakater.
  • Når det gælder den generelle information om coronavirus, så har Sundhedsstyrelsen kørt massive kampagner på TV, i radioen og i aviserne. Vores lokale VAF og ugeaviser har også været gode til at informere om coronakrisen.
 • Jeg vil gerne høre om vejle kommune vil beskytte borgerne imod 5G?

  Spørgsmål

  ”Hejsa jeg vil gerne høre om vejle kommune vil beskytte borgerne imod 5G?

  Får borgerne en mulighed for at fravælge den komplette destruktion af vores økosystem?

  Har i tænkt over konsekvenserne ved at rulle 5G ud som ved alle test har vist sig skadeligt for dyr?”

   

  Svar:

  • Det er staten og Erhvervsstyrelsen der sender 5G frekvensen i udbud. Så VK’s muligheder for at påvirke dette er begrænset.
  • Det er staten der beslutter effektueringen af 5G, så om borgerne får mulighed for at fravælge 5G må fremtiden jo vise.
  • Jeg kan forstå på spørgsmålet, at spørgeren er bekymret for, om 5G kan være skadelige, herunder for dyr. Reglerne om stråling m.v. er fastsat af EU – så det er vel der den beslutning ligger.
 • Vil Byrådet undgå øget oversvømmelser og trafikkaos i Vejle by, ved at prioritere udvikling/udbygning af Vejle Kommunen vest for Højderyggen?

  Spørgsmål

  ”Vil Byrådet undgå øget oversvømmelser og trafikkaos i Vejle by, ved at prioritere udvikling/udbygning af Vejle Kommunen vest for Højderyggen?

  Svar:

  • Øgede oversvømmelser kan skyldes flere ting, men primært hyppigere regn, øgede regnmængder og Stormflod.
  • Oversvømmelserne i Vejle by håndteres ved hjælp af de tiltag der er beskrevet i Vejle kommunes risikostyringsplan og klimatilpasningsplan som Byrådet har vedtaget og i den Stormflodsstrategi som netop nu er i offentlig høring.
  • I disse planer er det beskrevet at oversvømmelser skal løses ved at tilbageholde vandet i oplandet øst for højderyggen, at holde fjorden på afstand og at styre vandet bedre når det løber gennem Vejle by.
  • Trafikken i Vejle by håndteres gennem de indsatser der er beskrevet i Mobilitetsplanen for Vejle By som byrådet vedtog i 2018.
  • Her løses de trafikale udfordringer ved at udbygge vejnettet, stinettet og den kollektive trafik i Vejle by.
  • Nye byggerier i Vejle by planlægges endvidere, så de ikke forværrer risikoen for oversvømmelser og ofte endda kan medvirke til at afhjælpe problemerne.

   

Sidst opdateret: 21. april 2021