Børne- og Familieudvalgets vigtigste opgaver er de forskellige former for børnepasning, familieområdet samt hele folkeskoleområdet. Kommunens sundhedspleje, SSP og ungdomsskolen hører også under dette udvalg.

Formand: Torben Elsig-Pedersen (B)
Næstformand: Anja Daugaard 

Torben Elsig-Pedersen (B) Formand for Børne- og Familieudvalget Redaktør
torel@vejle.dk telefon 40 94 57 40
Thyge Havgaard Bjerring (V) Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Business Manager
thbj@vejle.dk telefon 20 20 14 00
Dan Skjerning (A) Medlem af Byrådet Lærer
daskj@vejle.dk telefon 40 43 95 65
Alex Vejby Nielsen (A) Medlem af Byrådet Udviklingschef
alvni@vejle.dk telefon 41 19 19 77
Mustapha Ali El-Ahmad (A) Medlem af Byrådet Matematik-økonom
musae@vejle.dk telefon 21 51 08 68
Peder Hummelmose (V) Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Gårdejer
pehum@vejle.dk telefon 40 21 02 86
Lone Myrhøj (F) Medlem af Byrådet Boligsocial leder
lonmy@vejle.dk telefon 23 30 81 80
John Bille (V) Medlem af byrådet Direktør
jolle@vejle.dk telefon 21 36 32 78
Sidst opdateret: