Natur- og Miljøudvalget beskæftiger sig med opgaver inden for natur, klima og miljø i kommunen.

Udvalget behandler opgaver og aktiviteter, der vedrører naturen, klimaet og miljøet. Det drejer sig om alt lige fra genbrug og håndtering af affald til varetagelse og beskyttelse af vores drikkevand og grundvand. Udvalget varetager også opgaver vedrørende varmeforsyning, jordforurening og vandforsyningplaner.  Ligeledes arbejder udvalget med opgaver omkring overfladevand og spildevandsafledning. Under udvalgets ansvarsområder hører også landbruget samt drift og vedligeholdelse af rekreative områder og friluftsliv.  

Formand: Karl Erik Lund (O)
Næstformand: Lars Schmidt (V)

Karl Erik Lund (O) Formand for Natur- og Miljøudvalget Tømrermester
kaelu@vejle.dk telefon 21 54 83 37
Lars Schmidt (V) Medlem af Byrådet Miljørådgiver
larsc@vejle.dk telefon 20 13 33 25
Niels Clemmensen (V) Medlem af Byrådet Landmand
niecl@vejle.dk telefon 40 13 26 55
Kim Hesel (løsgænger) Næstformand Teknisk Udvalg Ejendomsmægler, Valuar MDE
hesel@vejle.dk telefon 40 42 01 23
Morten Skovlund (A) Medlem af Byrådet UU vejleder
modks@vejle.dk telefon 23 74 56 14
Søren Peschardt (A) 2. viceborgmester Landmåler/Naboretskonsulent
sopes@vejle.dk telefon 51 50 84 63
Lone Myrhøj (F) Medlem af Byrådet Boligsocial leder
lonmy@vejle.dk telefon 23 30 81 80
Sidst opdateret: