Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget beskæftiger sig med opgaver inden for natur, klima og miljø i kommunen.

Udvalget behandler opgaver og aktiviteter, der vedrører naturen, klimaet og miljøet. Det drejer sig om alt lige fra genbrug og håndtering af affald til varetagelse og beskyttelse af vores drikkevand og grundvand. Udvalget varetager også opgaver vedrørende varmeforsyning, jordforurening og vandforsyningplaner.  Ligeledes arbejder udvalget med opgaver omkring overfladevand og spildevandsafledning. Under udvalgets ansvarsområder hører også landbruget samt drift og vedligeholdelse af rekreative områder og friluftsliv.  

Formand: Karl Erik Lund (O)
Næstformand: Lars Schmidt (V)

Sidst opdateret: 07. juni 2021