Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget beskæftiger sig med opgaver inden for natur, klima og miljø i kommunen.

Udvalget arbejder med drifts,- udviklings- og myndighedsopgaver, der har relation til naturen, klimaforanstaltninger og miljøforhold. Det drejer sig om alt lige fra genbrug af affald over skove og rekreative områder til varetagelse og beskyttelse af vores drikkevand/grundvand og udvikling af klimaløsninger. Under udvalgets ansvarsområder hører også landbruget samt den kommunale varmeforsyning.

Formand: Karl Erik Lund (O)
Næstformand: Lars Schmidt (V)

Sidst opdateret: 12. september 2019