Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af den kommunale infrastruktur og byudvikling.

Udvalget arbejder med kommunens infrastruktur, vejene og den kollektive trafik. Udvalget støtter op om byudvikling og arkitektur og arbejder med arealanvendelse, byggeri og boligforhold. Derudover administrerer udvalget lokalplaner og arbejder med kommunale udstykningsplaner og byggemodning. Teknisk Udvalg står også for driften af bl.a. grønne områder og rekreative bynære områder og arbejder tillige med bl.a. spildevandsplaner.

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Kim Hesel (C)

Sidst opdateret: 07. juni 2021