Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Teknisk Udvalg

I Teknisk Udvalg behandler vi forskellige spørgsmål om kommunens infrastruktur. Det kan være kloaknettet, renseanlæg, vejene og den kollektive trafik. Andre eksempler er bygge- og boligforhold samt byggemodning.

Formand: Christoffer Aagaard Melson (V)
Næstformand: Kim Hesel (C)

Sidst opdateret: 22. januar 2018