Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af den kommunale infrastruktur og byudvikling.

Udvalget arbejder med kommunens infrastruktur, vejene og den kollektive trafik. Udvalget støtter op om byudvikling og arkitektur og står for driften af bl.a. grønne områder, kloaknet og renseanlæg. Teknisk Udvalg beskæftiger sig også med bygge- og boligforhold samt byggemodning.

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Kim Hesel (C)

Sidst opdateret: 05. september 2019