Teknisk Udvalg beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af den kommunale infrastruktur og byudvikling.

Udvalget arbejder med kommunens infrastruktur, vejene og den kollektive trafik. Udvalget støtter op om byudvikling og arkitektur og arbejder med arealanvendelse, byggeri og boligforhold. Derudover administrerer udvalget lokalplaner og arbejder med kommunale udstykningsplaner og byggemodning. Teknisk Udvalg står også for driften af bl.a. grønne områder og rekreative bynære områder og arbejder tillige med bl.a. spildevandsplaner.

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Kim Hesel (C)

Gerda Haastrup Jørgensen (V) Formand for Teknisk Udvalg Driftschef
gehjo@vejle.dk telefon 23 46 18 94
Kim Hesel (løsgænger) Næstformand Teknisk Udvalg Ejendomsmægler, Valuar MDE
hesel@vejle.dk telefon 40 42 01 23
Alex Vejby Nielsen (A) Medlem af Byrådet Udviklingschef
alvni@vejle.dk telefon 41 19 19 77
Morten Kristensen (F) Medlem af Byrådet Pensionist
morkr@vejle.dk telefon 51 50 81 49
Per Olesen (V) Medlem af Byrådet Direktør
poles@vejle.dk telefon 40 27 09 13
Johnny Beck (A) Medlem af Byrådet Restauratør
jobec@vejle.dk telefon 21 53 47 18
Sidst opdateret: