Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af den kommunale infrastruktur og byudvikling.

Udvalget arbejder med kommunens infrastruktur, vejene og den kollektive trafik. Udvalget støtter op om byudvikling og arkitektur og arbejder med arealanvendelse, byggeri og boligforhold. Derudover administrerer udvalget lokalplaner og arbejder med kommunale udstykningsplaner og byggemodning. Teknisk Udvalg står også for driften af bl.a. grønne områder og rekreative bynære områder og arbejder tillige med bl.a. spildevandsplaner.

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Kim Hesel (C)

Sidst opdateret: 02. oktober 2019