Teknisk Udvalg

I Teknisk Udvalg behandler vi forskellige spørgsmål om kommunens infrastruktur. Det kan være kloaknettet, renseanlæg, vejene og den kollektive trafik. Andre eksempler er bygge- og boligforhold samt byggemodning.

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Kim Hesel (C)

Sidst opdateret: 01. juli 2019