Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Udvalget for Lo­kal­sam­fund og Nær­de­mo­kra­ti

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.

Udvalget støtter op om borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter, der fastholder stærke og levedygtige landsbyer og landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen. Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for lokalområder og landdistrikter.

Formand: Thyge Havgaard Bjerring (V)
Næstformand: Svend Erik Nielsen (O)

Sidst opdateret: 07. juni 2021