Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Udvalget for Lo­kal­sam­fund og Nær­de­mo­kra­ti

Udvalget beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.

Udvalget støtter op om borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter der fastholder stærke og levedygtige landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen.
Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for nærdemokrati og borgerinddragelse. 

Formand: Gerda Haastrup Jørgensen (V)
Næstformand: Svend Erik Nielsen (O)

Sidst opdateret: 22. januar 2018