Udvalget for Lo­kal­sam­fund og Nær­de­mo­kra­ti

Udvalget beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.

Udvalget støtter op om borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter der fastholder stærke og levedygtige landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen.
Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for nærdemokrati og borgerinddragelse. 

Formand: Thyge Havgaard Bjerring (V)
Næstformand: Svend Erik Nielsen (O)

Sidst opdateret: 01. juli 2019