Alle kan få hjælp til at sætte krydset. Du kan f.eks. få læst stemmesedlen højt, og på mange valgsteder findes hjælpemidler i form af hæve-/sænkebord, LED-lampe og CCTV.

Hjælp til at brevstemme

 • Hvis du brevstemmer i Borgerservice

  Du kan også få hjælp til at brevstemme.

  Hvis du brevstemmer i Borgerservice, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtageren).

  Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på valgdagen.

 • Sådan kan du brevstemme hjemme

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme hjemme.

  Læs mere om muligheden for at brevstemme hjemme.

Hjælp til at stemme på valgdagen

 • Alle kan få hjælp til at stemme

  Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

  Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvordan du ønsker at stemme.

 • Har du et fysisk eller psykisk handicap?

  Så kan du få hjælp alene af én person.

  Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

  Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed

   

 • Sådan kan du stemme uden for afstemningsstedet

  Hvis du kan møde op på afstemningsstedet, men på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme ind i valglokalet, kan du stemme uden for valglokalet ved kontakt til afstemningsstedets valgstyrere.

 • Transport til afstemningsstedet

  Ældre og svagelige borgere i Vejle Kommune har mulighed for at blive kørt gratis til afstemningsstederne på valgdagen.

  Tilmelding til denne kørsel kan ske ved at ringe til Vejle Kommunes kørselskontor på telefon 76 81 21 00, tast 4.

  Du kan ringe fra onsdag den XX og indtil fredag den XX kl. 18.

  Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 11-14 og fredag kl. 11-13.

  Fredag den XX dog indtil kl. 18. Kørsel på valgdagen finder sted i tidsrummet kl. 10-12 og kl. 15-17.

Hjælpemidler på valgstederne

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

Findes på alle valgsteder:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve

 

Børkop, Egtved, Give, Jelling, Hældagerhallen og DGI-huset

 • Hæve-/sænkebord

 

DGI-Huset og Hældagerhallen: 

 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Mangler der hjælpemidler på et valgsted, kan du søge om at stemme et andet sted i kommunen 

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du på valgdagen stemme på et andet valgsted i kommunen, end det valgsted, der står på dit valgkort. Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal vi have besked forinden. 

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen kan sendes som Digital Post til Borgerservice

 

 

Tast din adresse og find dit valgsted

Vejle Sydkredsen

 

Læringscenter Brejning

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe [slet]
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja [slet]
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: asfalt
 • Rampe: Nej, ikke nødvendigt

Børkop-Englysthallen

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Nej - og med elevator og hen ad en gang
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup og sort pen, hæve-/sænkebord og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Nej der er et dørtrin

Gårslev Sognegård

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja af metal

Smidstruphallen

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja

Ødsted-Brunmosehallen

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja, et ekstra stort toilet, ingen foranstaltninger, plads til kørestol.
 • Automatisk døråbner: Nej, dørene vil kunne stå åbne
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Fliser
 • Rampe: Kan sættes til ved behov

Roberthus

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup og sort pen, LED lampe og hæve-/sænkebord
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja

Jerlev

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Letgående yderdør
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ej nødvendigt

Øster Starup Skole

 • Tilgangsforhold:
 • Handicaptoilet: 
 • Automatisk døråbner: 
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: 
 • Rampe: 

DGI Huset i Vejle

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen, LED lampe og hæve-/sænkebord
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ej nødvendigt

Kvartershuset

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: asfalt
 • Rampe: Nej, ikke nødvendigt

Multihuset Højen

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Ej nødvendigt

Vinding Idrætscenter

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Ja

Mølholmhallen

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ej nødvendigt

CSV

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Nej, men rundt om ved flisebelagt indkørsel til bygning (store toiletter ved gymnastiksalen). 
 • Automatisk døråbner: Nej, men dørene vil kunne stå åbne. 
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt/SF sten
 • Rampe: Ej nødvendigt

Rødkilde Gymnasium

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja. Der er elevator til toilettet. 
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja med lidt afstand
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ej nødvendigt

Vejle Nordkreds

Skibethallen

 • Tilgangsforhold: Gode. Elevator til stemmelokalet. 
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Letgående yderdør
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja

Ikærhallen - Give

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen, LED lampe og hæve-/sænkebord
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja med lidt afstand
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ej nødvendigt

Center Thyregod

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Nej
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja

Gadbjerg Skole

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Nej
 • Automatisk døråbner: Letgående yderdør
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja 
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja

Givskud Skole

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Nej med nem adgang
 • Automatisk døråbner: Nej, men der bliver sat kiler i døren. 
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Nej
 • Belægning på handicapparkering: -
 • Rampe: Ja

Grønbjerg-Elkjærskolen

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej, men døren står åben.  
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: -
 • Rampe: Ej nødvendigt. 

Lindeballe Forsamlingshus

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja, kun med armstøtte
 • Automatisk døråbner: Nej  
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Ja, men der er ingen gelænder og den er meget stejl. 

Øster Nykirke Skole

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja på skolen. 
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja 
 • Belægning på handicapparkering: -
 • Rampe: Ja

Bredagerskolen - Jelling 

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen, LED lampe og hæve-/sænkebord
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja

Kollerup Skole

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja 
 • Belægning på handicapparkering: -
 • Rampe: Ikke nødvendigt

Grejs Kulturcenter

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapstemmested: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja - 3 cm kant

Bredsten Skole

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ja 

Nøruphallen - cafeteriet

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Fliser
 • Rampe: Ej nødvendigt

Vandelhallen

 • Tilgangsforhold: Gode. Ring på opsat telefon, for at komme ind af anden indgang
 • Handicaptoilet: Nej
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Ja, men der ingen gelænder og det er meget stejlt. 

Nørremarkshallen Vejle

 • Tilgangsforhold: Gode
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Nej - der er fladt terræn. 

Engum Hus

 • Tilgangsforhold: Gode. Der er elevator til stemmelokalet. 
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Letgående yderdør. 
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt
 • Rampe: Ej nødvendigt.

Hældagerhallen - Vejle

 • Tilgangsforhold: Gode. 
 • Handicaptoilet: Nej
 • Automatisk døråbner: Ja
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Nej, men der er fri passage. 

Selskabslokalet ved Grejsdalens Fritidscenter - Vejle

 • Tilgangsforhold: Gode. 
 • Handicaptoilet: Ja, uden armstøtte
 • Automatisk døråbner: Nej, men der er letgående døre
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Grus
 • Rampe: Ej nødvendigt.

Petersmindehallen - Vejle

 • Tilgangsforhold: Gode. 
 • Handicaptoilet: Ja
 • Automatisk døråbner: Nej
 • Stemmeboks med lup, sort pen og LED lampe
 • Overlægsplade med punktskrift: Ja
 • Handicapparkering: Ja
 • Belægning på handicapparkering: Asfalt. Der er mere end 30 m fra P-plads til stemmelokale. 
 • Rampe: Ja
Sidst opdateret: