Om valg til Europa-Parlamentet

Danskere og EU-borgere, der bor i Danmark, kan stemme til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Alle valgsteder vil være åbne i tidsrummet kl. 9 - 20.

 • Valg til Europa-Parlamentet

  Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet
 • Om Europa-Parlamentsvalg

  Danmark er medlem af EU og har 14 repræsentanter (medlemmer) i Europa-Parlamentet. Disse 14 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

  Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes den 26. maj 2019.

 • Europa-Parlamentsvalget er et direkte valg

  Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

 • Hvem kan stemme?

  Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • har valgret til Folketinget (dvs. er dansk statsborger, er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark og ikke er umyndig),
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater,
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

  Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

  Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

  Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme i valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

 • Danskere bosat i andre EU-lande kan godt stemme i Danmark

  Er du dansk statsborger og bor du i et andet EU-land, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj 2019.

  For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten. Ansøgningen skal indgives til Københavns Kommunes Folkeregister og skal være folkeregisteret i hænde senest tirsdag den 23. april 2019. Ansøgning kan tidligst indgives mandag den 26. november 2018 (6 måneder før valgdagen). Det anbefales at indsende ansøgningen så tidligt som muligt.

  Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

 • EU-borgere bosat i Danmark kan godt stemme og stille op til valget

  Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

  Du skal optages på valglisten

  For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

  Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

  Hvis du vil slettes fra valglisten

  Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland. Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk, se nedenfor.

  Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.

  Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

 • Anmod om sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg
  Her kan du anmode om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg.
 • Hvis du vil klage

  Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til social- og indenrigsministeren, men bliver afgjort af Folketinget.

  Klagen skal være modtaget i Social- og Indenrigsministeriet senest ugedagen efter valgdagen, dvs. søndag den 2. juni 2019.

Lovgivning

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark kan findes i loven om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

​EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed

Sidst opdateret: 28. maj 2019