Der er kommunal- og regionalvalg hvert fjerde år, og valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. Der skal vælges 31 medlemmer til Vejle Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Stem Med 16. november 2021

Vigtige datoer ved kommunalvalget 2021

 • 5. oktober - 12. november: Du kan brevstemme i enhver kommune i denne periode. Sidste frist for at brevstemme er den 12. november.
 • 19. oktober - 4. november: Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan afleveres til kommunen. Sidste frist for at søge er den 4. november kl. 18.
 • 19. oktober - 8. november: Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Sidste frist for at søge er den 8. november kl. 12.
 • 11. november: På denne dato skal du have modtaget dit valgkort.
  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget/afstemningen, skal du henvende dig til din kommune, som vil rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt, hvis der er tale om en fejl.
  Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation.
 • 12. november: Sidste mulighed for at brevstemme.
 • 16. november: Stem fra kl. 8-20 på dit afstemningssted. Afstemningsstedet fremgår af dit valgkort.

 

Om kommunale og regionale valg

Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
 • Om kommunale og regionale valg

  Der skal afholdes kommunal- og regionalvalg hvert fjerde år, og valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

 • Det kommunale valg (valg til kommunalbestyrelsen)

  Ved det kommunale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til kommunalbestyrelser i de nye kommuner, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

  Danmark er inddelt i 98 kommuner, og der skal vælges en kommunalbestyrelse til hver kommune.

 • Det regionale valg (valg til regionsrådet)

  Ved det regionale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til regionsrådene, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

  Der er fem regioner i Danmark, der alle har et regionsråd. Der skal vælges 41 medlemmer til hvert regionsråd.

 • Mandatfordeling

  Fordelingen af mandater - dvs. den måde kandidatlisterne (partierne) får pladser i kommunalbestyrelser og regionsråd på i forhold til de stemmer, kandidatlisterne har fået - er anderledes end ved folketingsvalg. Ved kommunale valg og regionale valg er der ingen spærregrænse, dvs. at man lettere kan blive valgt ind med bare ét mandat.

  Ved kommunale og regionale valg har de kandidatlister, der opstiller til det pågældende valg, mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Kandidatlister, der indgår i valgforbund eller listeforbund, betragtes som én kandidatliste ved opgørelsen af, hvor mange mandater de enkelte kandidatlister har fået. Kandidatlisterne kan derfor ved at indgå i valgforbund eller listeforbund i nogle situationer opnå en mandatmæssig fordel og mindske stemmespildet.

 • Hvis du vil klage

  Enhver kan klage over et afholdt kommunal- og regionalvalg, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt.

  Hvis du ønsker at klage, skal du senest en uge efter valgdagen henvende dig til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der så vil behandle din klage.

Sidst opdateret: