Kommunerne løser opgaver, der er tæt på din hverdag. Det er fx børnepasning, ældrepleje og folkeskole. Du kan påvirke, hvordan opgaverne skal løses i din kommune ved at stemme til kommunalvalget.

 

Blandt kommunernes opgaver i dag er:

 • Børnepasning
 • Folkeskole
 • Ældrepleje
 • Det sociale område (fx misbrugsbehandling og anbringelser)
 • Sundhedsopgaver (fx forebyggelse, pleje og genoptræning)
 • Servicering af det lokale erhvervsliv
 • Integration
 • Aktivering og beskæftigelse
 • Kultur og fritid (fx biblioteker, musikskoler og sportsfaciliteter)
 • Natur og miljø (fx naturbeskyttelse og vandmiljøkontrol)
 • Planlægning af den lokale infrastruktur
 • Borgerservice
 • El, vand og renovation
 • Redningsberedskab
 • Turisme

 

Sidst opdateret: