Al­ko­hol­bevil­lin­ger

Hvis du ønsker at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i et pizzeria, en café, en restaurant eller et hotel m.m., skal du søge om en tilladelse/alkoholbevilling.

Sådan søger du om en alkoholbevilling

 1. Du kan hente en blanket på www.politi.dk. Blanketten kan udfyldes på skærm og udskrives. Du kan også få blanketten hos Juridisk Kontor, Skolegade 1 i Vejle. 

 2. Send din ansøgning til:
  Sydøstjyllands Politi
  Ledelsessekretariatet
  Tilladelsessektionen
  Holmboes Allé 2
  8700 Horsens

Bevillingsnævnets sekretariat undersøger efterfølgende sammen med politiet, om du opfylder betingelserne for at få en alkoholbevilling. Sekretariatet indhenter i den forbindelse oplysninger hos Skat, om du skylder skat og/eller moms. 

Sagsbehandlingstiden er mellem 2-3 måneder. 

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet i samarbejde med politiet.

Find svar på dine spørgsmål:

 • Hvem skal have alkoholbevilling?

  Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

 • Hvem kan få alkoholbevilling?
  • Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling.
  • Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år.
  • Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

   

  Derudover må ansøgeren ikke:

  • Have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
  • Have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.
  • Være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.
 • Hvad er åbningstiderne, når man fået en bevilling?

  Den generelle åbningstid er til kl. 02. Det betyder, at alle restaurationer skal være lukket mellem kl. 02 og 05.

 • Hvornår kan man få en midlertidig alkoholbevilling

  Du kan ansøge om en midlertidig alkoholbevilling ved Sydøstjyllands Politi. 

  Det sker kun, hvis en ansøgning ikke kan nå at blive behandlet i førstkommende møde i Bevillingsnævnet.

  En midlertidig bevilling gives for et bestemt tidsrum og er kun gældende, indtil Bevillingsnævnet har truffet en afgørelse.

  Midlertidig bevilling gives kun, når oplysninger om økonomi, faglighed og dokumentation i øvrigt gør det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil give en alkoholbevilling.

De sidder i Bevillingsnævnet

 

 • Jens Ejner Christensen (V)

  Borgmester og formand for Økonomiudvalget
  Gårdejer

  Send e-mail
  telefon 76 81 10 10
  mobil 20 16 32 14
 • Flemming Hansen (O)

 • Poul Jørgensen

  Horesta

 • Henning Troelsen

  3f

 • Anna Arildsen

  Vejle Kommune

 • Morten Skovlund (A)

 • Arne Poulstrup

  Grejs Lokalråd

  Send e-mail
  telefon 75 85 30 28
 • Mikkel Ross

  Vejle Lokalpoliti

Bevillingsnævnet holder møde én gang i måneden.

Alkoholbevillinger gives ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid.

Juridisk afdeling er sekretariat for Bevillingsnævnet. 

Ansøgning om udvidet åbningstid nytårsnat 2017
Frist for ansøgning om udvidet åbningstid natten mellem den 31. december 2017 og 1. januar 2018, er den 1. december 2017. Ansøgningen kan sendes til bevillingsnævnets sekretariat på hlijo@vejle.dk eller til Sydøstjyllands Politi på sojyl-tilladelser@politi.dk

Der gøres opmærksom på, at alle restaurationer, som ønsker at holde åbent i den almindelige lukketid natten mellem den 31. december 2017 og 1. januar 2018, skal ansøge.

Se restaurations- og bevillingsstrategi

Sidst opdateret: 04. januar 2018