Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu også test på søndage i alle 4 centerbyer!


Læs mere om corona her / Information in English

Børn- og Unge­ud­val­get

Børn- og Ungeudvalget har kompetencen til at træffe afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn ifølge § 74 og § 75 i lov om social service.

Medlemmer og personlige stedfortrædere

  • Formand Hans Hoffensetz - stedfortræder Gitte Frederiksen
  • Næstformand  Johnny Beck - stedfortræder Azra Hasanbegovic
  • Dommer Helle Krogh 
  • Pæd. psyk. sagkyndig Jutta Juul Andersen - stedfortræder Jesper Kirkegaard Jensen
  • Pæd. psyk. sagkyndig Christian Holm Poulsen - stedfortræder Karen Krag

Børne- og Ungeforvaltningen er sekretær for udvalget. 

Kontaktoplysninger medlemmer

Sidst opdateret: 21. januar 2020