Eliteidrætsrådet er sat sammen af repræsentanter fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, idrætten, pressen og byrådet i Vejle. Sammensætningen sikrer en bred vifte af kompetencer, så rådet varetager opgaverne bedst muligt. Rådets primære opgave er at lave visionerne for EliteVejle samt at fordele de økonomiske midler og sikre at midlerne til talentudvikling bliver udnyttet optimalt.

Eliteidrætsrådets medlemmer:

Jens Ejner Christensen
Borgmester, Vejle Kommune

Knud Erik Hansen
Formand for Eliteidrætsrådet
Medlem af Forretningsudvalget

Dan Arnløv
Næstformand for Eliteidrætsrådet. Formand for Kultur- & Idrætsudvalget.
Medlem af Forretningsudvalget

Torben Elsig-Pedersen
Formand for Børne- & Familieudvalget   

Leif Nygaard
Repræsentant for Vejle Idrætsråd

Alex Pedersen
Pressens repræsentant. Chefredaktør og adm. direktør for Jyske Medier A/S

Bruno Lindskjold                                                    
Uddannelsesrepræsentant. Rektor Campus Vejle

Ole Damgaard
Uddannelsesrepræsentant. Forstander Vejle Idrætshøjskole
Medlem af Forretningsudvalget

Karl Kristian Terkelsen
Foreningsrepræsentant. Orienteringsklubben OK Gorm

Tina Kromann Lyngsø                                           
Erhvervsrepræsentant. Områdedirektør Sydbank

Phi Nguyen                                
Foreningsrepræsentant

Martin Haar Kristensen                                                    
Erhvervsmedlem

Sidst opdateret: