Hegns­synet

Kan to parter ikke blive enige om et hegnsspørgsmål, så kan man kontakte Hegnssynet for Vejle.

Ved uenigheder

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, skal du altid følge reglerne i hegnsloven.
Kan I ikke blive enige om højden på et fælleshegn, er udgangspunktet, at hegnet skal være 1,8 meter højt.

Hvad er et hegn?

Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur.

Hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse opdeles i tre kategorier:

  • Fælleshegn: står i skellet mellem to grunde
    Fælleshegn hører under hegnsloven.
  • Eget hegn: står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter
    Eget hegn hører under hegnsloven.
  • Indre hegn: er et hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter fra skellet.
    Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven.

En fælles sag

Hegnet mellem to naboer er en fælles sag, og naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Bemærk: I lokalplaner eller andre lokale regler kan der dog være begrænsninger, som skal overholdes - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Det er Juridisk Kontor, som er sekretariat for Hegnssynet.

Læs mere om hegnsloven

Her kan du finde en blanket til anmodning om hegnssyn, som du kan udfylde og indsende til Vejle Kommune.

http://www.hegnsloven.dk/formular.html

 

 

Sidst opdateret: 15. februar 2018