Inno­va­tions­ud­valg­et

Udvalget har særligt fokus på nye veje til vækst og velfærd. Erhvervslivet har 7 repræsentanter, uddannelsesinstitutionerne har 3 repræsentanter og Byrådet har 7 repræsentanter.

Hvordan tiltrækker vi nationale og internationale virksomheder? Hvordan gør vi iværksættere til vækstvirksomheder? Hvordan aktiverer vi vores expats? Hvordan får vi forskellige fagligheder til at spille godt sammen? Hvordan bliver vi kendt som Resilient Vejle i USA?

Det er nogle af de mange spændende spørgsmål, som Innovationsudvalget beskæftiger sig med.

 • Innovationsudvalgets arbejde

 • Formål

  Innovationsudvalget har til opgave at nytænke Vejle.

  Hvordan kan kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samarbejde om at udvikle Vejle Kommune - hvordan gør vi Vejle til et bedre sted at være?

  Udvalget har særligt fokus på nye veje til vækst og velfærd og vil på tværs af kommunen følge og understøtte udvikling og forsøg med, hvordan offentligt-privat samarbejde kan bidrage til nytænkning af kommunens opgaveløsning og erhvervsservice. 

  I Innovationsudvalget inviterer kommunen erhvervsliv og uddannelser indenfor til at kigge indad – hvordan udvikler vi fremtidens kommune?

  I Innovationsudvalget drøfter vi erhvervspolitik på den lange bane og afprøver mulige synergier i samarbejdet mellem det offentlige, det private og uddannelsesinstitutionerne.
  Det foreslås, at Innovationsudvalget i første omgang arbejder under overskrifterne:

  • Kommunens opgaveløsning
  • Internationalt miljø i Vejle
  • Iværksætterudvikling
  • Fremtidens erhvervsservice
 • Arbejdsform

  Innovationsudvalget er et ”undringsudvalg”.

  Det betyder, at udvalget ikke har traditionelle dagsordener med indstillinger til beslutning.

  Innovationsudvalget har p.t. ikke et budget til igangsættelse af projekter, men kan indstille forslag til Økonomiudvalget.

  Innovationsudvalget afprøver nye tanker og drøfter nye muligheder.

  Innovationsudvalget ”syretester” forslag fra forvaltningen tidligt i beslutningsprocessen og bidrager med nye og langsigtede perspektiver.

 • Samarbejde

  Innovationsudvalget samarbejder med Kontaktudvalget for erhverv og uddannelse, som arbejder med fastholdelse og tiltrækning af flere arbejdspladser til kommunen.

 • Møder

  Innovationsudvalget mødes som udgangspunkt 4 gange årligt. Møderne foregår i Vejle-området og varer typisk 2-3 timer.

  Medlemmer af Innovationsudvalget vil desuden have mulighed for at deltage i en række arrangementer bl.a. omkring de udviklings- og forsøgsprojekter, som Innovationsudvalget kommer til at følge.

 • Pressemeddelelse (fra 2014)

  Innovationsudvalg skal finde løsninger på fremtidens udfordringer

  I udvalget sidder både erhvervsfolk, repræsentanter fra uddannelser og forskning og byrådspolitikere.

  Hvordan tiltrækker vi nationale og internationale virksomheder? Hvordan gør vi iværksættere til vækstvirksomheder? Hvordan aktiverer vi vores expats? Hvordan får vi forskellige fagligheder til at spille godt sammen? Hvordan bliver vi kendt som Resilient Vejle i USA?

  Det var blot nogle af de mange spændende spørgsmål, der kom på tavlen, da det nye Innovationsudvalg idéudviklede på sit første møde i Spinderihallerne 5. maj. Ja selv navnet blev der stillet spørgsmålstegn ved. Og så havde flere en drøm om at være med til at gøre Vejle så attraktiv, at deres egne børn får lyst til at flytte hjem, når de er færdige med deres uddannelse.

  Innovationsudvalget har særlig fokus på offentlig-privat innovation, herunder udviklings- og innovationsmiljøer, samarbejde med vidensinstitutioner, internationalisering og vejen til vækst og forretningsudvikling. Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft er også på dagsordenen.

  - Innovationsudvalget er et undringsudvalg, understreger borgmester Arne Sigtenbjerggaard, der er formand for udvalget. Det er et udvalg, hvor ingen af os kender svarene, men hvor vi vil dele vores undring og finder løsninger på fremtidens udfordringer. Et udvalg, hvor vi alle kan og vil tænke højt, og hvor vi politikere forventer, at vi bliver udfordret!

  - Borgmesteren understreger også, at Innovationsudvalget er et modigt udvalg, som skal kigge langt frem i tiden. Vi skal skabe nye sammenhænge, arbejde på tværs og nedbryde siloer. Vi skal kigge indad og udad. Hvordan kan vi løse vores kommunale kerneopgaver bedre? Og hvordan kan kommunen påvirke samfundsudviklingen og skabe vækst?

  Den røde tråd
  Adm. direktør Lars Bilde, Isabella A/S, der er næstformand for Innovationsudvalget, har også store forventninger til arbejdet i det nye udvalg.

  - Jeg mangler at se den røde tråd i byen. Her skal vi tage fat og være med til at trække i den røde tråd og skabe nye sammenhænge. Og så skal vi huske at tage vores egen medicin. Innovationsudvalget skal arbejde innovativt, hvis vi skal lykkes. Vi skal ikke bare sidde rundt om et bord og snakke fire gange om året. Vi skal også invitere andre ind, f.eks. de unge, og køre andre processer sideløbende, understreger Lars Bilde.

  KL´s Innovationspris
  Innovationsudvalget skal også finde nye måder at samarbejde mellem det offentlige og det private, både virksomheder, uddannelser, borgere og private. Som inspiration fik udvalget et oplæg fra handicapchef Kirsten Bundgaard. Udviklingscenter Skansebakken har samarbejdet med Designskolen Kolding om at designe bedre relationer og livskvalitet til landets mest handicappede.”Design af relationer” fik KL´s innovationspris i 2013.

  Det nye Innovationsudvalg er udnævnt som styregruppe for Green Tech indsatsen og Resilience City – det nye internationale bynetværk, som Rockefeller Foundation står bag, og som Vejle blev udpeget til kort før jul.

Innovationsudvalget samlet til det første udvalgsmøde 6. maj 2014. Foto: Nils Rosenvold

Innovationsudvalget er nedsat af Vejle Byråd jfr. §17,4 i den kommunale styrelseslov 

Formand:

Næstformand:

 • Torben Christensen

  Adm. direktør
  Good Food Group A/S

  Send e-mail
  telefon 79 41 50 00

Sekretær:

 • Julie H. Nilsson

  Direktionskonsulent

  Send e-mail
  mobil 20 18 91 57
Sidst opdateret: 02. juni 2017