In­te­gra­tions­råd­et

Integrationsrådet er nedsat af Vejle Byråd og rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd. Der er valg til Integrationsrådet hver 4. år.

Rådet består af 13 valgte medlemmer og repræsentanter fra Vejle Byråd, kommunens administration samt medlemmer fra kommunens skolebestyrelser og frivillige foreningsliv. Rådet afholder ca. 10 møder om året.

Integrationsrådet er repræsenteret i Bestyrelsen for Videnscenter for Integration, Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum og Rådet for Etniske Minoriteter.

Integrationsrådets opgaver er:
- At bygge bro mellem kulturer
- At skabe udvikling og dialog
- At udvikle fælles forståelse
- At nedbryde barrierer

Rådet kan udtale sig om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Integrationsrådet kan f.eks.:

 • Udtale sig om emner af interesse for borgere med en anden etnisk baggrund end dansk
 • Komme med forslag til kommunale indsatser og fokusområder
 • Komme med forslag til arbejdet med kommunens integrationspolitik
 • Se på skolers undervisning, tosprogedes adgang til arbejdsmarkedet eller de ældres situation
 • Skabe kontakt til det etniske foreningsliv
 • Se på kommunens modtagelse af nyankomne udlændinge

Arbejdet i Integrationsrådet er frivilligt og ulønnet. 

Juridisk Kontor er sekretariat for rådet.

Mødetid: Kl. 17.00 -19.00
Mødested: Mødelokale 1 i Administrationsbygningen, Skolegade 1, Vejle.

 • Integrationsrådets medlemmer
  • Razija Salihovic (formand)
  • Ebu Bekir Incikli (næstformand)
  • Adisa Mulabecirovic
  • Ebru Berra Ekici
  • Ernesto Lifschitz
  • Hanan Aldaher
  • Julia Kolobajeva
  • Muhsin Türkyilmaz
  • Natalija Petrova
  • Safet Bralic
  • Soheila Dadkhah
  • Waheed Watandost
  • Zarema Galaeva
  • Anja Daugaard (udpeget af Vejle Byråd)
  • Mustapha Ali El-Ahmad (udpeget af Vejle Byråd)
  • Poul Erik Møller (udpeget af Vejle Byråd)
  • Senada Mehic (udpeget af Vejle Byråd)
  • Lone Lisby (udpeget af Direktionen)
  • Ulla Varneskov (udpeget af Direktionen)
 • Mødedatoer 2018

  18. januar 2018

  22. februar 2018

  26. marts 2018

  24. maj 2018

  21. juni 2018

  Ingen møder i juli

  23. august 2018

  25. oktober 2018

  22. november 2018

  20. december 2018

   

   

Læs mere om integrationsråd på websiden Rådet for Etniske minoriteter

Sidst opdateret: 30. oktober 2018