Integrationsrådet er nedsat af Vejle Byråd og rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd. Der er valg til Integrationsrådet hvert 4. år.

Rådet består af 13 valgte medlemmer og repræsentanter fra Vejle Byråd, kommunens administration samt medlemmer fra kommunens skolebestyrelser og frivillige foreningsliv. Rådet afholder ca. 10 møder om året.

Integrationsrådet er repræsenteret i Bestyrelsen for Videnscenter for Integration, Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum og Rådet for Etniske Minoriteter.

Integrationsrådets opgaver er:
- At bygge bro mellem kulturer
- At skabe udvikling og dialog
- At udvikle fælles forståelse
- At nedbryde barrierer

Rådet kan udtale sig om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Integrationsrådet kan f.eks.:

 • Udtale sig om emner af interesse for borgere med en anden etnisk baggrund end dansk
 • Komme med forslag til kommunale indsatser og fokusområder
 • Komme med forslag til arbejdet med kommunens integrationspolitik
 • Se på skolers undervisning, tosprogedes adgang til arbejdsmarkedet eller de ældres situation
 • Skabe kontakt til det etniske foreningsliv
 • Se på kommunens modtagelse af nyankomne udlændinge

Arbejdet i Integrationsrådet er frivilligt og ulønnet. 

Juridisk Kontor er sekretariat for rådet.

Mødetid: Kl. 16.30-18.30
Mødested: Mødelokale 1 i Administrationsbygningen, Skolegade 1, Vejle.

 • Integrationsrådets medlemmer

  • Waheed Watandost
   (formand)
  • Muhsin Türkyilmaz
   (næstformand)
  • Adisa Mulabecirovic
  • Rafael Shamri
  • Ensaf Abdel Hadi Ihsan
  • Natalija Petrova
  • Safet Bralic
  • Soheila Dadkhah
  • Razija Salihovic
  • Zarema Galaeva
  • Kamal Atie
  • Anja Daugaard (udpeget af Vejle Byråd)
  • Mustapha Ali El-Ahmad (udpeget af Vejle Byråd)
  • Poul Erik Møller (udpeget af Vejle Byråd)
  • Senada Mehic (udpeget af Vejle Byråd)
  • Krestine Krogh Thomsen (udpeget af Direktionen)
  • Lone Lisby (udpeget af Direktionen)

 • Mødedatoer 2021

  28. januar 
  25. februar 
  25. marts - Temamøde
  29. april
  27. maj 
  24. juni - Temamøde
  Ingen møder i juli og august
  30. september - Temamøde
  28. oktober
  25. november
  16. december - Temamøde
 • Mødedatoer 2020

  23. januar 2020
  20. februar 2020 Temaaften
  19. marts 2020 Aflyst
  23. april 2020
  28. maj 2020
  18. juni 2020
  Ingen møder i juli
  20. august 2020
  17. september 2020
  22. oktober 2020
  19. november 2020
  17. december 2020
 • Mødedatoer 2019

  24. januar 2019

  21. marts 2019

  25. april 2019

  23. maj 2019

  20. juni 2019

  Ingen møder i juli

  22. august 2019

  19. september 2019

  24. oktober 2019

  21. november 2019

  19. december 2019

 • Mødedatoer 2018

  18. januar 2018

  22. februar 2018

  26. marts 2018

  24. maj 2018

  21. juni 2018

  Ingen møder i juli

  23. august 2018

  25. oktober 2018

  22. november 2018

  20. december 2018

   

   

Sidst opdateret: