Integrationsrådet er nedsat af Vejle Byråd og rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd.

Integrationsrådet er bredt forankret og består af 17 udpegede medlemmer.

Syv medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra kulturelle foreninger i Vejle Kommune.

To medlemmer udpeges af og blandt Byrådets medlemmer.

Fire medlemmer udpeges af Direktionen i Vejle Kommune. Direktionen udpeger således en medarbejder fra arbejdsmarkedsområdet, en medarbejder fra Børn og Unge forvaltningen, en medarbejder fra Seniorområdet samt en medarbejder fra Aktiv Fritid under Kultur og Sundhed.

Et medlem med tilknytning til skolebestyrelserne i Vejle Kommune udpeges af Byrådet.

Et medlem med tilknytning til lokale foreninger i Vejle Kommune udpeges af Byrådet.

To medlemmer fra lokale frivillige hjælpeorganisationer udpeges af Byrådet efter indstilling fra organisationerne.

Integrationsrådet afholder fire møder om året.

Integrationsrådet er repræsenteret i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum og det nationale integrationsråd.

Integrationsrådets opgaver er:
- At bygge bro mellem kulturer
- At skabe udvikling og dialog
- At udvikle fælles forståelse
- At nedbryde barrierer

Rådet kan udtale sig om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Integrationsrådet kan f.eks.:

 • Udtale sig om emner af interesse for borgere med en anden etnisk baggrund end dansk
 • Komme med forslag til kommunale indsatser og fokusområder
 • Komme med forslag til arbejdet med kommunens integrationspolitik
 • Se på skolers undervisning, tosprogedes adgang til arbejdsmarkedet eller de ældres situation
 • Skabe kontakt til det etniske foreningsliv
 • Se på kommunens modtagelse af nyankomne udlændinge

Arbejdet i Integrationsrådet er frivilligt og ulønnet. 

JURA er sekretariat for rådet.

Mødetid: Kl. 17.00 -19.00
Mødested: Mødelokale 1 i Administrationsbygningen, Skolegade 1, Vejle.

 • Integrationsrådets medlemmer

  • Mahbub Farahi – formand (Dansk Afghansk Venskabsforening)
  • Sooriyakumar Subramaniam - næstformand (Dansk Tamilsk Forening)
  • Bejadin Isufi (Den Albanske Forening)
  • Gitte Frederiksen (Vejle Byråd)
  • Hjalte Simonsen (Vejle Kommune – forvaltningen)
  • Krestine Krogh Thomsen (Vejle Kommune – forvaltningen)
  • Kursat Yunus Türkyilmaz (Dansk-Tyrkisk Kulturforening)
  • Martin Jensen (Vejle Byråd)
  • Muhsin Türkyilmaz (Vejle Ungdoms- og Kulturforening)
  • Poul Erik Møller (medlem med tilknytning til lokale foreninger i Vejle Kommune)
  • Senada Mehic (medlem med tilknytning til skolebestyrelserne i Vejle Kommune)
  • Shah Mahmood Mirzad (Aktiv Ungdomsforening)
  • Susanne Clausen (BROEN-Vejle)
  • Ken Rinder Sørensen (Røde Kors Asyl Region Vest, Jelling)
  • Yasser Mohamed Rady (Vejle Arabisk Forening)
  • Claus Friis Dall (Idræt, Events og Fællesskaber)

 • Mødedatoer 2022

  20. januar 2022

  10. februar 2022

  24. februar 2022

  21. april 2022

  24. august 2022

  24. oktober 2022

   

 • Mødedatoer 2021

  28. januar 
  25. februar 
  25. marts - Temamøde
  29. april
  27. maj 
  24. juni - Temamøde
  Ingen møder i juli og august
  30. september - Temamøde
  28. oktober
  25. november
  16. december - Temamøde
 • Mødedatoer 2020

  23. januar 2020
  20. februar 2020 Temaaften
  19. marts 2020 Aflyst
  23. april 2020
  28. maj 2020
  18. juni 2020
  Ingen møder i juli
  20. august 2020
  17. september 2020
  22. oktober 2020
  19. november 2020
  17. december 2020
 • Mødedatoer 2019

  24. januar 2019

  21. marts 2019

  25. april 2019

  23. maj 2019

  20. juni 2019

  Ingen møder i juli

  22. august 2019

  19. september 2019

  24. oktober 2019

  21. november 2019

  19. december 2019

 • Mødedatoer 2018

  18. januar 2018

  22. februar 2018

  26. marts 2018

  24. maj 2018

  21. juni 2018

  Ingen møder i juli

  23. august 2018

  25. oktober 2018

  22. november 2018

  20. december 2018

   

   

Sidst opdateret: