Udvalget arbejder for at fastholde og tiltrække flere arbejdspladser til kommunen og har særligt fokus på den del af kommunens erhvervspolitik, som har den brede kontakt til erhvervslivet og dets organisationer og til uddannelsesområdet.

Kontaktudvalget er nedsat af byrådet. Formålet med udvalget er at rådgive og medvirke ved planlægning og gennemførsel af:

 • Initiativer til udvikling af erhvervspolitikken i Vejle Kommune
 • Dialogmøder og erhvervsarrangementer
 • Vækstinitiativer indenfor af Kontaktudvalget valgte særlige fokusområder

 • Medlemmer

  • Jens Ejner Christensen
  • Kenneth Fredslund Petersen
  • Søren Peschardt
  • Peter Skov, Business Vejle
  • Mikkel Niess, City Vejle
  • Martin H. Lund, Aktiv Erhverv Egtved
  • Charlotte Munk, Børkop Handels- og Erhvervsforening
  • Irene Uhrbrand, Jelling Turist- og Handelsstandsforening
  • Susanne Sandholm Hansen, Give Handel og Erhverv
  • Henrik Tønder, VB Erhvervsklub
 • Mødekalender 2020

  4. februar 2021
  12. maj 2021
  31. august 2021
  9. december 2021

 • Referater fra møder i udvalget

  Kontakt evt. sekretær for udvalget Marina V. Christensen, mavch@vejle.dk

Formand:

Jens Ejner Christensen (V) Borgmester og formand for Økonomiudvalget Gårdejer
Send e-mail telefon 76 81 10 12 mobil 20 16 32 14

Næstformand:

Peter Skou Formand for BusinessVejle Næstformand for Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse
Send e-mail telefon 76 74 12 00 mobil 21 57 55 00

Sekretær:

Marina Vestergaard Christensen Erhvervspolitisk konsulent
Send e-mail mobil 29 74 65 33
Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse anno 2018
Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse anno 2018
Sidst opdateret: