Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Anmeld aktiviteter i Natura 2000-områder (arealer med fredskov)

Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, og du vil ændre driften på din jord eller i din skov, skal du huske først at anmelde det.

Du skal

 1. Oplyse, hvilken aktivitet, du vil anmelde
 2. Oplyse arealets størrelse i hektar
 3. Oplyse, hvilke træarter der er på arealet
 4. Oplyse, alderen af træerne på arealet
 5. Oplyse, om der er tale om kulturskov
 6. Oplyse jordbundsforhold
 7. Vedhæfte oversigtskort, der viser stedet for den anmeldte aktivitet, fx målestoksforhold 1:25.000)
 8. Vedhæfte detailkort, der viser det præcise arealet for den anmeldte aktivitet, fx målestoksforhold 1:5.000.

Sådan gør du

 1. Klik på linket
 2. Udfyld skemaet
 3. Send skema, oversigtskort og detailkort til Miljøstyrelsen Vadehavet. E-mail: syd@mst.dk
Anmeld aktiviteter i Natura 2000-områder (arealer med fredskov)
Sidst opdateret: 10. september 2018