Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Anmeld aktiviteter i Natura 2000-områder (arealer uden fredskov)

Hvis du ejer jord i et Natura 2000-område, og du vil ændre driften på din jord eller i din skov, skal du huske at anmelde det først .

Du skal

 1. Oplyse, hvem der er ansvarlig for aktiviteten
 2. Oplyse, hvem der ejer jorden
 3. Oplyse, hvilke matrikler der indgår i aktiviteten
 4. Oplyse størrelsen i hektar
 5. Oplyse hvilken aktivitet, du vil anmelde
 6. Vedhæfte oversigtskort, der viser, hvor den anmeldte aktivitet skal foregå
 7. Vedhæfte detailkort, der viser den præcise afgrænsning af aktiviteten

Sådan gør du

 1. Klik på linket
 2. Udfyld skemaet
 3. Send skema, oversigtskort og detailkort til kommunen
 4. Afvent kvittering
 5. Afvent vores vurdering. Hvis du ikke har hørt fra os senest 4 uger efter, må du gå i gang.
Anmeld aktiviteter i Natura 2000-områder (arealer uden fredskov)
Sidst opdateret: 10. september 2018