Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Kørselsskema til ansøgning om handicapbil

Brug dette kørselskema, når du søger om støtte til handicapbil.

Du skal

 1. Have dit CPR-nr. klar.
 2. Have dit NemID klar.

Sådan gør du

 1. Log ind med NemID.
 2. Skriv din emailadresse og dit telefonnummer.
 3. Beskriv dine helbredsforhold.
 4. Giv os dit samtykke, så vi kan hente de nødvendige oplysninger om din funktionsnedsættelse hos din læge. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan behandle din sag.
 5. Udfyld kørselsskema - se nedenfor.
Kørselsskema Kræver
 • Transport og handicap

  Skrevet af borger.dk
 • Støtte og ansøgning om handicapbil

  Hvis du, dit barn eller plejebarn har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Sidst opdateret: 20. november 2018