Søg om tilskud til pasning af dit barn, når barnet har fået plads i enten dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO.

Du skal

 1. Bruge dit MitID
 2. Have oplysninger om din/jeres husstandsindkomster(er) (månedlig indkomst og forskudsopgørelse)
 3. Friplads kan først søges, når barnet er indmeldt i et dagtilbud/SFO m.v.

Sådan gør du

 1. Klik på "Søg om friplads til pasning"
 2. Log på Digital Pladsanvisning øverst i højre hjørne. Log ind med MitID
 3. Vælg Fripladsansøgning. Klik derefter på Beregn og ansøg
 4. Trin 1: Information: Ansøgning om økonomisk friplads - vigtig information - klik på accepter
 5. Trin 2: Angiv din civilstand. Hvis du søger som samlevende, skal ansøgeren give samtykke til ægtefælle/samlever, for at kommunen kan videregive/indhente oplysninger. Ægtefælle/samlever skal også give samtykke til ansøgeren
 6. Trin 3: Dato for friplads - klik på næste
 7. Trin 4: Indkomstoplysninger - tjek den månedlige indkomst og forskudsoplysninger (kommer automatisk). Hvis forskudsoplysningerne ikke er korrekte, skal du rette dem på SKATs hjemmeside. Hvis du er selvstændig, skal du sætte flueben i selvstændig - klik på næste
 8. Trin 5: Foreløbig beregning - klik på næste
 9. Trin 6: Opsummering og mulighed for at skrive oplysninger i feltet bemærkninger - klik på send ansøgning. Trin 7: Ansøgningen kommer i Post fra kommunen
 10. Vær opmærksom på, at du modtager en kvittering, ellers er din ansøgning ikke gået igennem

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår kan jeg søge om økonomisk friplads (samlevende / enlig forsørger)?

  Du kan søge om friplads, når dit barn har fået en plads i daginstitution/SFO og er blevet registreret i vores system.

 • Hvornår gælder tilskuddet fra?

  Ved nyoptagelse kan du få fripladstilskud fra den dato, dit barn er optaget i dagtilbud. Du skal have søgt senest efter du har modtaget den 2. opkrævning.

   

  Søges der om fripladstilskud i andre situationer end ved nyoptagelse, gives det fra den 1. i måneden, der følger efter datoen for ansøgning om økonomisk fripladstilskud.

 • Skal jeg søge igen, når mit barn skifter institution eller jeg får et barn/børn mere i daginstitution / SFO?

  Du skal ikke søge igen, hvis du har flere børn, som bliver optaget i dagtilbud eller ved skift af institution.

 • Hvor skal jeg søge økonomisk friplads, når mit barn er indmeldt i en privat institution?

  Du skal søge friplads ved Vejle Kommune, som hver måned vil afregne fripladstilskuddet til den private institution.

   

 • Stop af økonomisk friplads som enlig forsørger

  Hvis du bliver samlevende / samboende skal din friplads stoppes ultimo den måned, hvor samleveren / den samboende er registreret på din adresse.

   

  Søg om økonomisk friplads

 • Hvornår stopper det økonomiske fripladstilskud?

  Fripladstilskuddet stopper, når dit barn bliver meldt ud af daginstitution / SFO. 

  Hvis dit barn bliver optaget i en anden daginstitution / SFO /klub senest en måned efter udmeldelsen, fortsætter bevillingen af fripladstilskud efter samme indtægtsgrundlag. Bliver dit barn optaget senere end en måned efter udmeldelse, skal du søge igen.

  Hvis du flytter fra kommunen stopper fripladstilskuddet i forbindelse med fraflytningen, selv om du har valgt, at dit barn skal beholde pladsen i Vejle Kommune. Du skal kontakte din nye bopælskommune, som bliver opkrævningskommune, og søge om fripladstilskud til pladsen.

 • Her kan du ikke få økonomisk fripladstilskud

  Hvis dit barn er indmeldt i privat skole, ydes der kun økonomisk fripladstilskud til førskole til og med april.

  Der ydes ikke tilskud til SFO i privat skole.

  Du kan kontakte den private institution for at få information om regler for tilskud.

Sidst opdateret: