Du kan her vælge, om dit barn må deltage i sundhedssamtaler og -undersøgelser hos sundhedsplejersken på skolen - i hele skoleforløbet i Vejle Kommune, jf. Databeskyttelsesloven. Ved sundhedssamtalerne drøftes barnets generelle udvikling og trivsel. Sundhedsplejen undersøger også dit barns syn, hørelse, højde, vægt og motorik. Invitationer til sundhedssamtaler og undersøgelser sendes til jer forældre via Aula - forud for undersøgelsen.

Du skal

  1. Bruge dit MitID
  2. Din e-mail adresse
  3. Dit barns cpr. nr. og navn

Sådan gør du

  1. Klik på linket Samtykke til det generelle tilbud på skoler
  2. Log ind med dit MitID
  3. Udfyld skemaet
  4. Vælg om du vil give samtykke til at barnet må deltage i det generelle tilbud
  5. Klik på Send
Sidst opdateret: