Tilbage

Borgersamling - Samskabt klimahandling

I oktober og november samles 36 tilfældigt udvalgte borgere med repræsentanter for foreningslivet og en håndfuld byrådspolitikere til Vejle Kommunes første borgersamling. Her skal de drøfte, hvordan det gode liv med et langt lavere klimaaftryk ser ud i Vejle Kommune og komme med bud på, hvilke projekter vi sammen kan gå i gang med. På denne side finder du information om borgersamlingens arbejde. Når borgersamlingen går i gang i efteråret, har du desuden mulighed for at deltage i samtalen på Borgerlab.

Pakkeriet i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Foråret i Vejle og omegn har budt på masser af regn. Det vidner om, at klimaforandringerne er i fuld gang med at påvirke vores hverdag.

I borgersamlingen ”Samskabt klimahandling” skal borgere, foreninger og politikere arbejde med den lokale og borgernære klimaindsats.

Kernespørgsmålet, som de skal undersøge, er:

Hvordan ser det gode liv med et langt lavere klimaaftryk ud i Vejle Kommune, og hvilke initiativer kan vi gå i gang med i morgen for at komme derhen?

Vi skal udvikle idéer og projekter sammen

Borgersamlingens opgave er at udvikle idéer til, hvordan vi alle sammen kan ændre vores adfærd i hverdagen til større gavn for klimaet.

Men vi vil også meget gerne have borgersamlingens bud på konkrete projekter, som både borgere, foreninger og politikere kan gå i gang med sammen. Det er derfor, vi kalder borgersamlingen ”Samskabt klimahandling”.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) har vedtaget en ny Klimahandlingsplan for 2024-2026, hvor borgersamlingen indgår, som grundlag for mange af de andre indsatser, der skal sættes i værk.

Hverdagens eksperter

Hverdagens eksperter er alle jer, der bor og lever i Vejle kommune. Derfor har både politikere og embedsfolk brug for hjælp fra jer, når vi skal blive klogere på borgernes hverdagsliv.

Vores vaner, forbrug og værdier er ikke noget, vi som kommune kan bestemme over. Det ligger alene hos jer borgere.

Det er derfor jeres motivation og engagement, der er afgørende for, om vi kan skabe fælles klimahandling og individuelle adfærdsændringer. Og vi ved, at der er stor forskel på, hvor interesserede og aktive I hver især er i klimaindsatsen.

Hvorfor borgersamling?

Traditionelle borgermøder har tit den slagside, at det oftest kun er ”Tordenskjolds soldater”, der møder op.

Diskuterer vi klima, er det også ofte de "allerede frelste", som mener, at klimahandling er det vigtigste i verden, eller de argeste modstandere, der er mest aktive.

Det vil vi forsøge at undgå med en borgersamling.

Hvad er en borgersamling?

I en borgersamling inviteres en gruppe tilfældige borgere til at deltage, og blandt dem, der tilmelder sig, trækkes der lod på en måde, så deltagerne sammensættes og afspejler befolkningen i Vejle Kommune (fx køn, alder, uddannelse og geografi), samt borgerens holdninger til klimaindsatsen.

Borgersamlingen "Samskabt klimahandling" i Vejle arrangeres af Danmarks førende eksperter indenfor borgersamlinger, We Do Democracy.

De arbejder uafhængigt af Vejle Kommune og vil guide deltagerne igennem forløbet, som skal munde ud i anbefalinger til borgerne, foreningerne og politikerne og i konkrete projektforslag.

Vil du være med?

De tilfældigt udvalgte borgere, der har mulighed for at være med i borgersamlingen, modtager en invitation i deres e-boks i uge 25.

Hvis du er en af de heldige, så skynd dig at tilmelde dig ved at bruge det link, der er i brevet.

Hvis du ikke har fået en invitation, har du stadig mulighed for at komme med forslag og indspark til borgersamlingen på vores digitale platform, Borgerlab. (Følg linket på toppen af siden her.)

Bliv klogere på borgersamling

Dyk ned i borgersamlingens arbejde og bliv klogere på, hvad borgersamlingen i Vejle arbejder med, og hvad de foreslår og anbefaler.