Sags­behand­lings­tider

Der er regler for, hvordan vi skal behandle din sag, dog er det forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid der går, før du får svar. Svartiden afhænger af, hvad du har søgt om. Her kan du læse om vores svartider.

 • Alkohol- og stofmisbrug

  Servicelovens § 101: Behandling, stofmisbrug: Tidsfrist: 14 dage

  Servicelovens § 101: Rådgivning, stofmisbrug: Tidsfrist: 2 dage

  Servicelovens § 102: Tilbud af særlig behandlingsmæssig karakter: Tidsfrist: 4 uger

  Sundhedslovens § 141: Behandling, alkoholmisbrug: Tidsfrist: 14 dage

  Sundhedslovens § 141: Rådgivning, alkoholmisbrug: Tidsfrist: 2 dage

 • Hjælp i hjemmet, ledsagelse mv.

  Servicelovens § 83 og 86: Personlig hjælp, praktisk bistand og træning: Tidsfrist: Læs under "Hjælp i hverdagen"

  Servicelovens § 84: Aflastning og afløsning: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 95: Kontant tilskud til borgere med behov for personlig hjælp, pleje og støtte i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt: Tidsfrist: Op til 3 måneder

  Servicelovens § 96: Personlig hjælpeordning: Tidsfrist: Op til 3 måneder

  Servicelovens § 97: Ledsageordningen: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 98: Kontaktperson til døvblinde: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 118: Pasning af nærtstående: Tidsfrist: 4 uger 

 • Tilbud til borgere med handicap

  Servicelovens § 12: Rådgivning: Tidsfrist: 14 dage

  Servicelovens § 85: Hjælp, omsorg eller støtte: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 100: Merudgifter til voksne: Tidsfrist: 3-4 måneder

  Servicelovens § 103: Beskyttet beskæftigelse: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 104: Aktivitets- og samværstilbud: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 107: Midlertidigt ophold - botilbud: Tidsfrist: 2 måneder

  Servicelovens § 108: Længerevarende ophold - botilbud: Tidsfrist: 2 måneder

 • Hjælpemidler, hjælp til boligindretning, bil mv.

  Servicelovens § 112: Hjælpemidler, genafskaffelser, førstegangsansøgning: Tidsfrist: 2-4 måneder

  Servicelovens § 113: Forbrugsgoder: Tidsfrist: 2 måneder

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - særlig indretning: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - afgiftsfritagelse: Tidsfrist: 6 måneder

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - almindeligt lån og afgiftsfritagelse: Tidsfrist: 1 år

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - udvidet lån og særlig indretning og afgiftsfritagelse: Tidsfrist: 1½ år

  Servicelovens § 116: Boligindretning - mindre ændringer, f.eks. dørtrin, ramper mv.: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 116: Boligindretning - mellemstore ændringer, f.eks. flytning af døre og vægge: Tidsfrist: 4 måneder

  Servicelovens § 116: Boligindretning - Store ændringer, f.eks. om- og tilbygning: Tidsfrist: 9 måneder

 • Integration og modtagelse af flygtninge

  Integrationslovens § 4: Modtagelse og boligplacering af flygtninge: Tidsfrist: Løbende måned + 30 dage

 • Repatriering

  Repatrieringslovens §§ 4 og 5: Rådgivning om repatriering: Tidsfrist: 14 dage

  Repatrieringslovens § 7: Bevilling af hjælp til repatriering: Tidsfrist: 3 måneder

  Repatrieringslovens § 10: Reintegrationsbistand: Tidsfrist: 3 måneder

 • Rådgivning

  Servicelovens § 10: Rådgivning: Tidsfrist: 14 dage

 • Teknik & Miljø

 • Affald

  Brug af nedgravede containere: 4 uger

  Anmeld bygge- og anlægsaffald: 14 dage

 • Byggeri

  Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt du modtager besked om, at din sag er klar til sagsbehandling samt, hvem der er din sagsbehandler.

  Opførelse af garage/carporte: 7 dage     

  Om og tilbygning på bolig, garage/carporte: 7 dage           

  Nyt enfamiliehus: 10 dage

  OBS! Sagsbehandlingstiderne er vejledende. 

  Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling afhænger af:

  • hvor fyldestgørende projektmaterialet er samt kompleksiteten
  • hvor effektiv dialogen mellem byggesagsbehandler og ansøger er.


  Sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet og kan tidligst vurderes, når projektet er fuld oplyst.

 • Byens rum og veje

  Nabohjælp-skilt: 5 hverdage

  Plakater på lysmaster: 5 hverdage

  Brug af byens torve og pladser: 14 dage 

 • Kørsel

  Kørsel til læge/speciallæge: Maks. 10 hverdage

  Handicapkørsel til fritidsmål: Maks. 10 hverdage

  Flexung: Ca. 5 dage

 • Natur

  Skovrejsning: 4 uger

 • Parkering

  Klager over parkeringsafgifter: Op til 2 måneder

 • Plan

  Ejendomsavancebeskatning: Maks 7 dage ved brug af vores selvbetjeningsløsning

  Lokalplaner: 8 måneder fra politisk igangsætning for en ukompliceret lokalplan

  Campingreglementet, §6: Maks 1 måned for udlejningstilladelser

 • Vand

  Jordvarmeanlæg: Maks. 2 uger

  Boring efter grundvand: Maks. 1 måned

  Spildevandsanlæg: 4-6 uger. Enkelte sager op til 10 uger  

  Faskine og regnbed: 4-6 uger

  Udledning af særligt spildevand: 4-6 uger

  Udledning af tagvand: 4-6 uger

Sidst opdateret: 25. september 2019