Find kontaktoplysninger og åbningstider på alle afdelinger i Teknik & Miljø.

Kontakt os inden for vores åbningstider:

Telefontid: Fremmøde:
Mandag-onsdag 8-15  Mandag-onsdag 8-15
Torsdag 8-17 Torsdag 8-17
Fredag 8-14 Fredag 8-14

Giv et praj

Giv os et praj, hvis du er stødt på et hul i vejen, et skævt skilt eller et væltet træ. Vi sætter stor pris på din hjælp med at holde både by og land i ordentlig stand.

Kontakt Teknik & Miljøs afdelinger

Anlæg & Infrastruktur (Byggemodning, nye skilte, vejmyndighed, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, trafiktælling m.m.)

Tlf. 76 81 22 30

E-mail: anlaeginfrastruktur@vejle.dk

Byggeri Privat

Tilladelse til enfamiliehuse, udestue, carport, solceller mm. Henvendelser vedr. Skimmelsvamp 

Tlf. 76 81 25 61

E-mail: byggesag@vejle.dk

Byggeri Erhverv 

Tilladelse til erhvervsbyggerier, byggeri i Vejle midtby, etageejendomme, byggeri i landzone, pladsfordelingsplaner, solceller mm.

Tlf. 76 81 25 62

E-mail: byggesag@vejle.dk

E-mail: landzone@vejle.dk

Byggeri BBR (Elreduktion, ændring i opvarmningsform)             

Tlf. 76 81 25 65

E-mail: bbr@vejle.dk

Byudvikling & Arkitektur (Lokalråd, lokalsamfund & nærdemokrati, Udviklingspuljen, Borgernes Grønne Omstillingspulje m.m.)

Tlf. 76 81 22 30

Grundvand (Drikkevand, jordvarme m.m.)

Tlf. 76 81 25 73

E-mail: grundvand@vejle.dk

Industri & Landbrug (Støj, fjernvarme, jordprøver, dyrehold, olieudskiller, miljøgodkendelser, jordforurening m.m.)

Tlf. 76 81 25 63

E-mail: landbrug@vejle.dk

E-mail: industri@vejle.dk

Klima & Økolariet

Tlf. 76 81 20 60

E-mail: okolariet@vejle.dk

Kørselskontoret (Lægekørsel, handicapkørsel m.m.)

Tlf. 76 81 21 00

E-mail: koerselskontoret@vejle.dk

Bemærk at kørselskontoret har telefontid mandag-torsdag kl. 9-14, fredag kl. 9-13

Materielgården

Tlf. 76 81 29 01

Natur & Udeliv (Kommunale skove, Vejle Fjord, Vejle Ådal, skovstier, strande, cykelruter, hundeskov, søer m.m.)

Tlf. 76 81 22 30

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Plan & Energi (Lokalplan, servitutter, udstykninger, landzonesager, vindmøller, solceller m.m.)

Tlf. 76 81 22 30

E-mail: plan@vejle.dk

Receptionen (Torve & pladser, beboerparkering, rejsekort m.m.)

Tlf. 76 81 22 30

E-mail teknikogmiljo@vejle.dk

Ressource & Genbrug (Tømning af dagrenovation, affaldssortering, haveaffald m.m.)

Tlf. 76 81 28 00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Skadedyr (Rottebekæmpelse, vilde katte m.m.)

Tlf. 76 81 24 11 

E-mail: skadedyr@vejle.dk​​

Spildevand (Kloakseparering, septiktank m.m.)

Tlf. 76 81 25 71

E-mail: spildevand@vejle.dk

Vandmiljø (Diger, dræn m.m.)

Tlf. 76 81 25 74

E-mail: vandmiljo@vejle.dk

Vej & Park (Giv et praj, asfalt, fortov, fejning, beskæring, udhængende beplantning, vand på vej, snerydning, stoppede rister, skilte, gravetilladelser, p-huse)

Tlf. 76 81 23 16

E-mail: vejogpark@vejle.dk

Belastning af telefonerne i Receptionen/Servicecenteret

Belastning af telefoner i servicecenter
Sidst opdateret: