Har du brug for juridisk rådgivning? Så kan du få gratis rådgivning hos Trekantområdets Retshjælp og hos Advokaterne i Vejle.

Trekantsområdets Retshjælp

Trekantområdets Retshjælp kan blandt andet rådgive dig inden for følgende sagsområder:

 • Lejeforhold
 • Ansættelsesforhold og feriepenge
 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
 • Opholdstilladelse
 • Forbrugerkøb
 • Afbetaling, kontrakts- og gældsforhold, samt gældssanering
 • Erstatning og forsikringsforhold
 • Papirløst samliv
 • Ægtepagter
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Underholdsbidrag
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Testamenter, skiftesager og arveforhold

Trekantens Retshjælp er en frivillig forening, der er stiftet i 2017 og har til formål at yde gratis juridisk bistand til alle borgere, der har behov for juridisk råd og vejledning. Rådgivningen foregår under tavshedspligt, og du kan være anonym.

Til retshjælpen er der knyttet frivillige rådgivere – jurastuderende og andre jurister. Den daglige leder og uddannede jurister superviserer de jurastuderende i forbindelse med retshjælpen.

Gratis retshjælp hos Advokaterne i Vejle 

Du kan få mundtlig retshjælp hver torsdag kl. 17.00-18.00 i lokale 1 på 1. sal på Vejle Bibliotek.

Sidst opdateret: