Med broer, trapper og plankestier bliver du hjulpet godt på vej ud i et fantastisk landskab med afmærkede stier rundt om Østengård og Stenager Mølle i Vejle Ådal. Her er en storslået udsigt over ådalen fra et udsigtstårn, og du kommer igennem en varieret natur med løv- og granskov, kildevæld, enge, kær, overdrev, vandhuller og vandløb.

Landskab ved Stenager Mølle
Madpakkehus
Madpakkehus
Gangbro over vådområde
Gangbro over vådområde
Sø ved Stenager Mølle
Udsigtstårn ved Østengård

Ved Stenager Mølle kommer du forbi en vinmark med 300 vinplanter, og du kan være heldig at se isfugl og bjergvipstjært. Stierne her er henholdsvis 900 m/rød rute, 400 m/hvid rute og 900 m/gul rute.

Turen rundt om Østengård er 4 km lang og starter med en stejl stigning, der når sit højdepunkt med en flot udsigt over Vejle Ådal, Kongens Kær og Ravning fra et udsigtstårn. Du kan komme til Østengård fra Vejle By via stierne i Kongens Kær og rundt om Knabberup Sø - en strækning på i alt 6,6 km.

 

Vandreruter og faciliteter ved Østengård og Stenager Mølle. Tryk på en rute eller en signatur og få mere at vide.

Du kan også hente en printet folder på biblioteket, hos VisitVejle eller i Økolariet.

Sidst opdateret: