Ældrerådet består af 13 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem byrådet og kommunens ældre.

Hvilke sager behandler Ældrerådet?

Ældrerådets opgave er at rådgive Byråd og Seniorudvalg om ældre- og lokalpolitiske spørgsmål og behandler f.eks. sager om hjemmehjælp, omsorgsarbejde, madservice, boligforhold, plejehjem, dagcentre, lokale trafikforhold og aktiviteter for ældre. 

Mødekalender 2021

13. januar, 3. februar, 3, marts, 31. marts, 21. april, 12. maj, 2. juni, 11. august, 1. september, 29. september, 27. oktober, 24. november og 8. december.

 

Gruppebillede af Ældrerådet, februar 2018
Fra venstre øverst: Erik M. Andersen, Bent Illum Eskesen, Dorte Rørby, Bodil Sørensen, Svend Egon Christensen, Marie Schouenborg, Hans Erik Pedersen, Povl Tiedemann, Connie Axel, Anna Marie B. Dahl, Inge Merete Kristiansen, Anne Grethe Lund og Inge Nordheim.
Sidst opdateret: