Han­di­cap­råd­et

Handicaprådet består af 14 personer, og det tæller politikere, handicaprepræsentanter og embedsmænd. Handicaprådet skal holde 10 møder i året.

Rådets opgaver er bl.a. at:

 • rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål
 • tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer
 • formidle synspunkter mellem borgere og Byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede
 • tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige emner

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Juridisk Kontor er sekretariat for rådet.

 • Handicaprådets medlemmer

  Formand

  Peter Skov Jørgensen
  Muskelsvindfonden
  Grydevangen 36
  7120 Vejle Øst
  Tlf. 75 82 58 30 - mobil 23 32 40 62
  skov@muskelsvindler.dk

  Udpeget af Byrådet:
  Dan Skjerning
  Nebbe Møllevej 103
  7080 Børkop
  Mobil: 40 43 95 65
  daskj@vejle.dk

  Martin Jensen
  Spurvevej 7
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 31 23 22
  mtije@vejle.dk  

  Gitte Frederiksen
  Ballevej 105
  7182 Bredsten
  Tlf.: 24 42 86 95
  gfred@vejle.dk

  Charlotte Faber Stech Mortensen
  Kærmindevej 12
  7100 Vejle
  Tlf.: 60 67 16 50
  chfmo@vejle.dk


  Indstillet af Administrationen:
  Stedfortræder Yelva Bjørnholt Jensen
  Velfærdsforvaltningen
  Leder af Myndighedsafdelingen
  Tlf.: 29 26 37 11
  yelbj@vejle.dk

  Henrik Michael Kragh
  Teknik & Miljø
  Tlf.: 76 81 24 32
  henkr@vejle.dk  


  Anni Lind Guldbrandt
  Familie- og Handicapafdelingen
  Børne- og Ungeforvaltningen
  Tlf.: 7811 5829
  anlgu@vejle.dk 


  Indstillet af Danske Handicaporganisationer:
  Lars Agergaard
  Autistforeningen 
  Niels Ebbesensvej 17
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 82 76 97
  lars.agergaard@mail.dk

  Kirsten Marie Sørensen
  LEV 
  Egevej 2
  7323 Give
  Tlf.: 75 83 58 09
  ksorensen@stofanet.dk 


  Jens Bork
  Dansk Handicap Forbund
  Vestervænget 79
  7323 Give 
  Tlf.: 75 73 19 95
  jb@jbork.dk

  Ingrid Petersen 
  Muskelsvindfonden
  Valmuevej 1
  7100 Vejle
  Tlf.: 29 26 14 72 
  ingridpetersen@hotmail.com

  Thomas Wetche
  Dansk Blindesamfund 
  Ved Banen 6
  7100 Vejle 
  Tlf.: 28 70 25 22
  thomas.wetche@gmail.com

  Indstillet af Landsforeningen Ligeværd:
  Anders H. Andersen
  Landsforeningen Ligeværd
  Teglgårdsvej 18, st. th.
  7100 Vejle
  Tlf.: 28 56 84 44
  hareskovvejle@gmail.com

 • Mødedatoer 2017
  • 12. januar 2017
  • 2. februar 2017
  • 2. marts 2017
  • 6. april 2017
  • 23. maj 2017
  • 1. juni 2017 (Aflyst)
  • 31. august 2017
  • 5. oktober 2017
  • 2. november 2017
  • 7. december 2017
 • Deadlines 2017
  • 4. januar 2017
  • 25. januar 2017
  • 22. februar 2017
  • 29. marts 2017
  • 16. maj 2017
  • 23. maj 2017
  • 23. august 2017
  • 27. september 2017
  • 25. oktober 2017
  • 29. november 2017

Det er meget vigtigt, at deadlines overholdes, da sagerne ellers først kommer med på næste møde.  Deadline er kl. 12.00.

Dagsordener og referater kan ses ved klik nedenfor:

Kopi af dagsordener eller referater for 2013 eller tidligere fås ved henvendelse til Juridisk Kontor.

Sidst opdateret: 18. oktober 2017