Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Han­di­cap­råd­et

Handicaprådet består af 14 personer, og det tæller politikere, handicaprepræsentanter og embedsmænd. Handicaprådet skal holde 10 møder i året.

OBS: På baggrund af Statsministerens udmelding af 11. marts 2020 er Handicaprådets møde den 2. april 2020 aflyst.

Rådets opgaver er bl.a. at:

 • rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål
 • tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer
 • formidle synspunkter mellem borgere og Byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede
 • tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige emner

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Juridisk Kontor er sekretariat for rådet.

 • Handicaprådets medlemmer

  Formand:
  Peter Skov Jørgensen
  Muskelsvindfonden
  Grydevangen 36
  7120 Vejle Øst
  Tlf. 75 82 58 30 - mobil 23 32 40 62
  skov@muskelsvindler.dk

  Udpeget af Byrådet:

  Næstformand:
  Gitte Frederiksen
  Ballevej 105
  7182 Bredsten
  Tlf.: 24 42 86 95
  gfred@vejle.dk

  Karl Erik Lund
  Troldmosevej 12
  7323 Give
  Tlf.: 21 54 83 37
  kaelu@vejle.dk

  Azra Hasanbegovic
  Vestbanevej 9
  7100 Vejle
  Tlf.: 60 13 03 08
  azrha@vejle.dk

  Henning Dam
  Møllebjergvej 8
  7323 Give
  Tlf.: 21 69 98 61
  hendm@vejle.dk

  Indstillet af Administrationen:

  Sri Sundarampillai
  Myndighedschef
  Myndighedsafdelingen
  Tlf.: 24 91 18 04
  srisu@vejle.dk

  Henrik Michael Kragh
  Teknik & Miljø
  Tlf.: 76 81 24 32
  henkr@vejle.dk  

  Anni Lind Guldbrandt
  Familie- og Handicapafdelingen
  Børne- og Ungeforvaltningen
  Tlf.: 7811 5829
  anlgu@vejle.dk 


  Indstillet af Danske Handicaporganisationer:

  Anette Christiansen
  Landsforeningen for Autisme
  Bakkeglimt 13
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 73 05 01
  annettechristiansen64@gmail.com

  Kirsten Marie Sørensen
  LEV 
  Egevej 2
  7323 Give
  Tlf.: 75 83 58 09
  ksorensen@stofanet.dk 


  Jens Bork
  Dansk Handicap Forbund
  Vestervænget 39
  7323 Give 
  Tlf.: 20 46 25 72
  jb@jbork.dk

  Flemming Leer Jakobsen
  SIND
  Mindegade 26, st.tv.
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 18 82 64
  flemming.leer@sindvejle.dk

  Thomas Wetche
  Dansk Blindesamfund 
  Ved Banen 6
  7100 Vejle 
  Tlf.: 28 70 25 22
  thomas.wetche@gmail.com

  Indstillet af Landsforeningen Ligeværd:
  Anders H. Andersen
  Landsforeningen Ligeværd
  Teglgårdsvej 18, st. th.
  7100 Vejle
  Tlf.: 28 56 84 44
  hareskovvejle@gmail.com

 • Mødedatoer 2020
  • 6. februar 2020
  • 5. marts 2020
  • 2. april 2020
  • 14. maj 2020
  • 18. juni 2020
  • 13. august 2020
  • 3. september 2020
  • oktober 2020
  • 5. november 2020
  • 3. december 2020
 • Mødedatoer 2019

  • 7. februar 2019
  • 14. marts 2019
  • 11. april 2019
  • 23. maj 2019
  • 20. juni 2019
  • 15. august 2019
  • 5. september 2019
  • 3. oktober 2019
  • 14. november 2019
  • 5. december 2019

 • Mødedatoer 2018
  • 8. februar 2018
  • 8. marts 2018
  • 5. april 2018
  • 24. maj 2018
  • 14. juni 2018
  • 30. august 2018
  • 13. september 2018
  • 4. oktober 2018
  • 1. november 2018
  • 6. december 2018
 • Mødedatoer 2017
  • 12. januar 2017
  • 2. februar 2017
  • 2. marts 2017
  • 6. april 2017
  • 23. maj 2017
  • 1. juni 2017 (Aflyst)
  • 31. august 2017
  • 5. oktober 2017
  • 2. november 2017
  • 7. december 2017
 • Deadlines 2019

  • 30. januar 2019
  • 6. marts 2019
  • 3. april 2019
  • 15. maj 2019
  • 13. juni 2019
  • 7. august 2019
  • 28. august 2019
  • 25. september 2019
  • 30. oktober 2019
  • 27. november 2019

 • Deadlines 2018
  • 31. januar 2018
  • 28. februar 2018
  • 27. marts 2018
  • 16. maj 2018
  • 6. juni 2018
  • 22. august 2018
  • 5. september 2018
  • 26. september 2018
  • 24. oktober 2018
  • 28. november 2018
 • Deadlines 2017
  • 4. januar 2017
  • 25. januar 2017
  • 22. februar 2017
  • 29. marts 2017
  • 16. maj 2017
  • 23. maj 2017
  • 23. august 2017
  • 27. september 2017
  • 25. oktober 2017
  • 29. november 2017

DEADLINE KL. 12.00
Det er meget vigtigt, at deadlines overholdes, da sagerne ellers først kommer med på næste møde.  

Dagsordener og referater kan ses ved klik nedenfor:

Kopi af dagsordener eller referater for 2013 eller tidligere fås ved henvendelse til Juridisk Kontor.

Sidst opdateret: 12. marts 2020