Byvision Egtved: "Ådalenshovedstad - byen der gror"

" "

Visionen er udarbejdet i samarbejde mellem borgere i Egtved og Vejle Kommune. Byvision Egtved blev onsdag den 19. maj 2021 endelig godkendt af Vejle Byråd. 

Indhold.

Byvisionen sætter en fælles retning for Egtved som Ådalens hovedstad, hvor der skabes sund vækst og bosætning med afsæt i fire af Egtveds aktiver:

 • Ådalen og naturen.
 • Attraktive bosætningsmuligheder og boformer.
 • Aktive fællesskaber og lokalt engagement.
 • Egtvedpigen og Robert Jacobsen.

Byvisionens retning og aktiver skal løftes gennem seks strategiske greb.

1. Ådalens hovedstad - Bring ådalen og naturen ind i byen.
2. Porten til ådalen - Opbyg aktiviteter og oplevelser i naturen. 
3. Byen der gror - Skab gode rammer for bosætning.
4. Rig på historie og kultur - Styrk Egtveds kulturoplevelser.
5. Her trives vi - Hyld hverdagen
6. Handel og erhverv - Skab plads til initiativ og kreativitet. 

Det er byen, borgernes og kommunens ansvar at løfte byvisionen og omsætte retning og greb til handling.

Hvad er en byvision?

En byvision sætter en retning for en byen. Med en byvision kan vi stille og besvare de helt store spørgsmål som: Hvor skal vi hen med vores by? Hvad er vores muligheder og udfordringer? Og hvilke særlige potentialer kan udviklingen baseres på, og hvem skal løfte den?

En byvision skaber sammenhæng i et geografisk område og omfatter både byen og dens sammenhæng til det naturlige opland.

En byvision er tværgående og får os til at starte nogle nye og bredere samtaler på tværs af interesser.

En byvision er involverende. Med en byvision ønsker vi at styrke muligheden for, at man lokalt kan tage medansvar for at udvikle sin by.

En færdig byvision indeholder:

 • En stærk fælles fortælling.
 • Kort og tegninger der illustrerer udviklingspotentialer, arealanvendelse og
  nøglefakta.
 • Et hæfte med visionen og to – tre hovedtemaer i ord og billeder.
 • En initiativliste med ideer og forslag til
  handling.

Nedenfor kan du få indblik i, hvilke forudsætninger der ligger til grund for Byvision Egtved.
Proces, borgernes deltagelse og prioriteringer finder du her.

Se afgrænsninger i kommuneplan, luftfoto m.v. på kommunens hjemmeside vejle på kort

Udvalgte ældre planer og projekter:

(Find flere planer, politikker og strategier her)

 

Sidst opdateret: