Grund­ejer­fore­ning­er

Her kan du finde en vejledning til, hvordan du opretter en grundejerforening i Vejle Kommune. Du finder også listen over de fleste eksisterende grundejerforeninger i kommunen.

 • Grundejerforening – hvorfor, hvornår, hvordan?

 • Hvorfor skal der oprettes en grundejerforening?

  I nogle lokalplaner står der, at der skal oprettes en grundejerforening. 

  Bestemmelsen om hvornår der skal oprettes en grundejerforening, finder du i lokalplanen for området.

  Med en grundejerforening får grundejerne en mulighed for at fremstå samlet over for kommunen og andre offentlige myndigheder. Grundejerne sikres endvidere medindflydelse på, hvordan området skal udvikle sig fremover.

  Når en grundejerforening er oprettet, har kommunen ét samlet sted at henvende sig, når der skal foretages ændringer, der vedrører området.

 • Hvornår skal der oprettes en grundejerforening?

  Tidspunktet for oprettelsen er afhængigt af, hvor mange grunde der er solgt (ofte 50%) i lokalplanområdet, hvilket varierer fra lokalplan til lokalplan.

  Oprettelsen af grundejerforeningen skal ske på en stiftende generalforsamling. Arbejdet med at indkalde til den stiftende generalforsamling og afholdelse af denne står grundejerne selv for.

  Fra det tidspunkt, hvor grundejerne på den stiftende generalforsamling beslutter selve oprettelsen af foreningen, kan grundejerne træffe beslutninger som forening.

  Grundejerforeningen betaler selv eventuelle udgifter til stiftelsen.

  Det er vigtigt, at I som grundejerforening får oprettet et CVR-nummer.

  Grundejerforeningens CVR-nr. skal sendes til anlæginfrastruktur@vejle.dk

 • Vedtægter for grundejerforeningen - hvorfor?

  Når beslutningen om at oprette grundejerforeningen er truffet, skal grundejerne udarbejde nogle vedtægter for foreningen.

  Vedtægterne er grundejerforeningens ”spilleregler”. De bestemmer f.eks., hvor mange stemmer hver grundejer har, hvordan der skal indkaldes til generalforsamlinger, hvem der kan vælges til bestyrelsen mm.

  Indtil dette er vedtaget, har foreningen ingen spilleregler for sine beslutninger. I den periode er det derfor vigtigt at opnå størst mulig enighed om beslutningerne.

  Beslutninger vil dog kunne ændres efterfølgende iht. vedtægternes regler, når først vedtægterne er kommet på plads.

  Vejle Kommune har lavet en skabelon for vedtægter for grundejerforeninger.

  Den bygger på statens standardvedtægt.

 • Hvordan, hvornår og af hvem skal vedtægterne vedtages?

  Vedtægter skal altid godkendes af/på en generalforsamling - det vil sige på et møde, som alle grundejere er blevet indkaldt til med et rimeligt varsel.

  Alle grundejerne skal også med et rimeligt varsel have modtaget et udkast til vedtægter eller kommunens vedtægtsskabelon, så de har haft en reel mulighed for at forholde sig til indholdet.

  På den stiftende generalforsamling kan grundejerne måske nå at vedtage vedtægter for grundejerforeningen, f.eks. ud fra kommunens vedtægtsskabelon.

  Men grundejerne kan også beslutte at udpege en initiativgruppe, en midlertidig bestyrelse eller en midlertidig formand, som får til opgave at lave et udkast til vedtægter og indkalde til en generalforsamling på et senere tidspunkt, hvor vedtægterne kan blive vedtaget.

  Vedtægterne bør underskrives af enten dirigenten på generalforsamlingen eller af bestyrelsesmedlemmerne (eller begge dele). Så er der ingen tvivl om, hvad der er blevet vedtaget.

  Når grundejerne har godkendt vedtægterne, skal der vælges en bestyrelse m.v. efter de spilleregler, som fremgår af vedtægterne.

 • Skal kommunens skabelon følges?

  Grundejerforeningen er ikke forpligtet til at følge kommunens vedtægtsskabelon til punkt og prikke. Men det er en god idé at tage udgangspunkt i den, da reglerne i skabelonen giver svar på de fleste spørgsmål, som i praksis kan opstå i en grundejerforening.

  Der er også nogle forhold, som kommunen lægger vægt på bliver reguleret i vedtægterne på den ene eller den anden måde. Og der er regler, som kommunen mener, er så vigtige for, at grundejerforeningerne kan fungere på en demokratisk og betryggende måde, at de bør medtages med den formulering, der fremgår af skabelonen eller i en tilsvarende formulering.

  Foreningen er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis foreningen overvejer at skrive noget andet – eller mindre – end det, som står i skabelonen, og ønsker en forhåndstilkendegivelse af, om kommunen vil godkende det.

 • Hvem skal godkende foreningens vedtægter?

  Vedtægterne skal efter lokalplanen godkendes af kommunen.

  Ved en godkendelse påser kommunen vedtægternes overensstemmelse med planmæssige forhold. Der tages som udgangspunkt ikke stilling til bestemmelsernes aftaleretlige gyldighed.

  Vedtægterne kan enten blive godkendt inden vedtagelsen på generalforsamlingen (forhåndsgodkendelse) eller efter vedtagelsen.

  En forhåndsgodkendelse er frivillig, hvorimod den endelige godkendelse er obligatorisk.

  Det anbefales, at vedtægterne forhåndsgodkendes hos kommunen inden generalforsamlingen, hvis vedtægterne fraviger skabelonen. Så risikerer foreningen ikke at skulle afholde en generalforsamling mere, fordi kommunen stiller krav om ændringer i de vedtægter, som foreningen netop har vedtaget på generalforsamlingen.

  Når vedtægterne er godkendt af både generalforsamlingen og kommunen, laver kommunen en godkendelsespåtegning på de originale vedtægter med dirigentens eller bestyrelsens underskrifter.

  Det vil sige, at kommunen noterer på originalen, at det er netop dén udgave, som er blevet godkendt af kommunen.

  Vedtægtsændringer skal tilsvarende godkendes af kommunen.

Herunder kan du finde forslag til forskellige skabeloner, som du er velkommen til at downloade og bruge:

Grundejerforeninger i Vejle Kommune

Vi opdaterer listen, når vi får besked om ændringer. Vil du rette noget på listen? Kontakt os med dine ændringer.

 • A C Pedersens Vej og Andreas Nielsens Vej

  v/ Flemming Sørensen, A C Pedersens Vej 20
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 72 83 27
  e-mail: fslaika@gmail.com

 • Agerbølparkens Grundejerforening

  v/ formand Birgit Jørgensen
  Agerbølparken 41
  7323 Give

 • Arne Poulsensvej

  v/ Susan Pedersen, Arne Poulsensvej 35
  7100 Vejle

 • Grundejerforeningen Bakkelyparken

  v/ Benny Rydbirk, Bakkelyparken 31 b
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 83 90 08, mobil 21 40 86 12
  e-mail: benny.rydbirk@gmail.com  

 • Boligforeningen AAB

  Mindegade 17 A
  7100 Vejle
  Tlf: 75 82 77 00
  www.aabvejle.dk   

 • Bredballe Centerforening

  v/ Birgitte Sejdelin, Morgenfruen 
  Bredballe Center 19
  7120 Vejle Ø 
  Tlf.: 75 71 19 65

 • Bredballe Strand Beboerforening

  Formand: Ole Harrit
  Strandvejen 40
  7120 Vejle Ø.
  Ole@harrit.org  

   

   

 • Bredballe Villapark

  Grundejerforeningen for Bredballe Villapark
  v/ P. Christensen, Overager 24
  7120 Vejle Ø
  e-mail: 
  formanden@bredballe-villapark.dk
  www.bredballe-villapark.dk

 • Bærhaven, Grundejerforeningen

  v/ Kuben Byg Henrik Kragh
  7120 Vejle Ø
  Tlf.: 79 38 13 26
  e-mail:  hmk@kuben.dk

 • Børkop Skov, Grundejerforening

  v/ Thorbjørn D. Pedersen
  Agernhaven 24
  7080 Børkop

 • De Fire Haver

  v/ Jacob Lund, Æblehaven 118
  6040 Egtved
  Tlf.: 75 55 06 22

 • Dornsvej

  v/ Alex Vestergård, Dornsvej 8
  7100 Vejle

 • Dronning Dagmars Vej, Grundejerlauget for

  v/ Poul Bach, Dronning Dagmars Vej 5
  7100 Vejle

 • Fousbjergets Grundejerforening

  v/ Dorthe Mahler Hansen, Fousbjergvej 58
  7100 Vejle
  Tlf: 22 96 26 24

   

 • Frisenborgvænget, Grundejerforening

  v/ Henrik Jensen, Frisenborgvænget 8, Smidstrup
  7000 Fredericia
  e-mail:  henrik@ovejensenas.dk

 • Funkisbo Fredericiavej 74,76,78,80,82,84 og 86

  v/ Peder Lund, Fredericiavej 76
  7100 Vejle
  Tlf.: 28 76 45 38

 • Gadkjærgaard Grundejerforeningen

  v/formand Per Smedegaard Jørgensen, Korsdalsvej 1
  7100 Vejle

 • Gl. Ribevej Grundejerforening

  v/ Lars Peter Honoré, Gl. Ribevej 11, st.
  7100 Vejle

 • Gludsminde Grundejerforening

  v/ formand Jan Baandrup
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 76 49 79
  e-mail:  gludsmindegrund@gmail.com

 • Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug

  v/ Ruben Juler, Grejsdalsvej 265
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 83 31 02

 • Grundejerforeningen Bundsgaard 2015

  v/formand Morten Oxholm
  Bundsgaard 21
  7080 Børkop

 • Grundejerforening Bredalkærvej 192-202

  v/ Gert Thomassen, Bredalkærvej 196 b
  7120 Vejle Øst
  e-mail: gt@gertthomassen.dk

 • Grundejerforeningen Den Grønne Smaragd

  v/ formand Jørgen Schmidt
  Smaragdvej 5, 3 th.
  7100  Vejle

 • Grundejerforeningen Fåruplund

  v/ Finn Tøttenborg
  Fåruplund 18
  7300 Jelling
  Tlf.: 51 20 65 75

 • Grundejerforeningen Haughus

  v/ Pia Danchell, Æblelunden 8
  7300 Jelling
  e-mail:  pia-danchell@hotmail.com

 • Grundejerforeningen Horskær

  v/ Helle Sejdelin
  Søndervænget 8
  7100 Vejle
  Tlf.: 22 17 56 24
  e-mail: Hesusej@live.dk

 • Grundejerforeningen J.L. Varmingsvej

  v/ Jette Cheeseman
  J. L.
  Varmingsvej 10, Brejning,
  7080 Børkop
  Tlf: 26 66 59 29
  e-mail: jettecheeseman@hotmail.com 

 • Grundejerforeningen Kellers Hus

  v/ Søren Bruun
  Brejning Strand 1 C 2 th.
  7080 Børkop
  e-mail:  gkh.formand@gmail.com

 • Grundejerforeningen Kellers Park

  v/ Axel Ohrt Johansen
  Dyrehaven 16,
  7080 Børkop

 • Grundejerforeningen Kongskær

  v/ Birgith Hansen
  Primulavej 8
  7100 Vejle
  Tlf: 22837053

 • Grundejerforeningen Lyngdraget

  v/ Erik Andersen
  Lyngdraget 16
  7183 Randbøl

 • Grundejerforeningen Hovgårdsvej, Grejs

  Anniezette Bøgelund Pedersen
  Hovgårdsvej 55, Grejs
  7100 Vejle
  Tlf 21640784
  e-mail: boegelundschou@gmail.com

 • Grundejerforeningen Højager, Ringvejen & Hvesager

  v/ Ralph Nielsen, Hvesager 59
  7300 Jelling
  e-mail:  bestyrelsen@grundejer-jelling.dk
  http://www.grundejer-jelling.dk

 • Grundejerforeningen Nedergaard

  v/ formand Lars Bendixen 
  Vestavej 9
  7100 Vejle
  e-mail: Lars@havefryd.dk    

 • Grundejerforeningen Planetbyen

  v/ formand Britt Lindor Andersen
  Medeavej 4
  7100 Vejle
  e-mail:  formand@planetbyen.dk

 • Grundejerforeningen Planetbyen II

  v/ formand Johan Laursen
  7100 Vejle
  Tlf.: 51 84 26 56
  e-mail: planetbyen2@gmail.com

 • Grundejerforeningen Refshaven

  v/ Benny Kirkeby,
  Refshaven  31

  7321 Gadbjerg
  Tlf.: 41263714
  e-mail:  benny@kirkeby.nu 

 • Grundejerforeningen Sandhøjen

  v/ Svend Fischer-Nielsen, Sandhøjen 12
  7100 Vejle
  e-mail:  svend.fischer.nielsen@gmail.com

 • Grundejerforeningen Sellerup Strand

  v/ Helle Just Jacobsen
  7080 Børkop
  email: hellejust.rose@gmail.com

 • Grundejerforeningen Skovvejen

  V/Formand Michael Tranekjer
  Skovvejen 25
  7100 Vejle
  Tlf: 20103056
  Mitr1972@icloud.com

 • Grundejerforeningen Tirsbæk Bakker

  Bestyrelsesformand:
  Sven Barlev

  Frydenlund 90 
  7120 Vejle Ø
  Tlf.: 50 74 80 76
  e-mail: Sven_barlev@hotmail.com 

   

 • Hasselvang Grundejerforening

  v/ Christian Rask-Jepsen
  Hasselvang 68, Brejning
  7080 Børkop
  Tlf.: 76 63 71 90 / 60 39 08 26

 • Hans Bundgaards Vej

  v/ E. Bjørn Larsen, Hans Bundgaards Vej 7
  7100 Vejle

 • Hegnsgård Grundejerforening

  v/ Kristian Appel
  Hegnsgårdsvej 37 
  7120 Vejle Ø
  Tlf.: 75 81 61 30
  e-mail:  Kristian.appel@gmail.com

 • Hesselbjerg

  v/Leo Møller, Stenhoved 10
  7100 Vejle

 • Hesselbjerg og Korshave

  v/ Helle Kliver, Vesterkant 8
  7100 Vejle 
  Tlf.: 23 36 70 63

 • Hovertoften

  v/ Morten Sørensen, Saturnvej 6
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 82 11 97

 • Hvidbjerg, Høll og Mørkholt, Grundejerforeningen

  v/ Gitte Papuga
  7080 Børkop
  Tlf.: 40 81 88 22
  e-mail:  formand@hvidbjergvejlefjord.dk

 • Hyldevangs Grundejerforening

  v/ formand Jens Åge Stech Jensen
  Hyldevang 190
  7323 Give
  Mail: vaerksted@give.peugeot.dk

 • Højskolehaverne

  v/ Preben Ebbesen, Nørrebjerget 17
  7100 Vejle

 • Højstrupvej

  v/ Hanne Foss Lindgaard
  Højstrupvej 38
  7120 Vejle Øst
  tlf. 75721307/ 22966955
  e-mail: hslindgaard@mail.dk

 • Johannebjergparken, Grundejerforeningen Bredballe

  v/ Steen Holm, Johannebjergparken 20
  7120 Vejle Ø 
  e-mail:  Steenholm@mail.dk

 • Katrinetoften, Grundejerforeningen

  v/ Tom Sørensen, Katrinetoften 4
  7120  Vejle Ø
  e-mail:  ths@em-dfata.dk

 • Kragelundvej 61-97, Grundejerforening

  v/ Henning Christensen, Kragelundvej 87
  7080 Børkop
  e-mail: hcvejle@hotmail.dk

 • Kvarterforeningen Mølholm Ådal

   v/ Elva Andersen, Niels Juels Vej 21
  7100 Vejle
  e-mail:  elj@mail.tele.dk

 • Lervangen, Grundejerforeningen

  v/ Peter Kristensen, Lervangen 32
  7120 Vejle Ø
  e-mail: bestyrelsen.lervangen@gmail.com

 • Lille Grundet (se også Skovbyens Grundejerforening)

  v/ Helmuth Schmidt, Grundet Bygade 50
  7100 Vejle
  e-mail: helmuth@grundet.dk

 • Løget Center

  DB Brugsen, Løget Center
  7100 Vejle

 • Majsparken

  v/ Steen Nielsen, Majsvangen 73
  7120  Vejle Ø
  Tlf.: 75 81 63 22

 • Majsvangen

  v/ Kim Uldall Jørgensen, Majsvangen 18
  7120  Vejle Ø

 • Mørkholt Hage Grundejerforening

  v/ Svend Aage Madsen
  Mads Madsens Vænge 29
  7080 Børkop

 • Nørremark Center - Centerforeningen for

  v/ Johnny Jørgensen Superbrugsen
  Nørremark Center 10
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 72 24 77

 • Nørremarken

  v/ Susanne Roslev Søgaard, Mysundevej 1
  7100 Vejle

 • Nørremarkens Fællesråd

  v/ Jørgen Dyrgaard, Jægervænget 1
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 82 61 06

 • Sandnæsvej, Andelsboligforeningen

  v/ Anne Manthorpe, Sandnæsvej 48
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 71 02 59
  e-mail:  am@aaskov.dk

 • Sandtoften, Grundejerforeningen

  v/ Gunnar Ellegaard Møller, Sandtoften 2, Nr. Vilstrup
  7100 Vejle

 • Skovbrynet, Grundejerforening

  v/ Birger Hansen
  Nordvangen 12 A
  7173 Vonge
  Tlf.: 75 80 30 20 / 26 56 48 90

 • Skovbyens Grundejerforening

  Ringdams Kobbel 30
  7100 Vejle 
  Tlf.: 75 35 42 00 /l 23 38 49 38 
  e-mail:  fco@grundet.dk
  www.skovbyens-grundejerforening.dk

 • Skærup Borger og Grundejerforening

  v/ Chanette Danelund
  Klosterbakken 36, Skærup
  7080  Børkop
  Tlf. 75 86 75 58
  e-mail:  danelund@stofanet.dk

 • Slotsager, Grundejerforeningen

  v/ Ann Te Pas
  Slotsager 18
  7120 Vejle Ø
  Tlf.: 75 81 69 99 / 51 18 54 68
  e-mail:  ann@tepas.dk

 • Slørvingevej

  v/ Michael Pedersen, Slørvingevej 3, Ny Højen
  7100 Vejle

 • Grundejerforeningen Smedevangen

  v/ Preben Sørensen
  E-Mail: chinor@mail.dk 

 • Soltoftens Vejlaug

  Formand Bo Sæderup
  Tlf: 26 21 03 46
  E-mail: bosaederup@hotmail.com

 • Staldgårdsgade Nord

  v/ Mike Merrington, Staldgårdsgade 21
  7100 Vejle

 • Store Helvedeshul

  v/ Anne Drøgemüller Lund, Hans Egedesvej 15
  7100 Vejle
  Tlf.: 61 65 54 75
  Hjemmeside:  http://store-helvedeshul.dk

 • Sukkertoppen

  v/ Orla Wulff, Sukkertoppen 49
  7100 Vejle

 • Sønderdalen

  v/Per Bentien, Heisevej 2
  7100 Vejle
  Tlf.: 40 81 88 38 

 • Søndermarken Syd

  v/ Gert Kristiansen,
  Eskimovej 40
  7100 Vejle
  Tlf.: 61655504
  e-mail:  administrator@gss-vejle.dk

 • Sønderskovvej, Skibet

  v/ Thomas T Sørensen, Sønderskovvej 14, Slelde
  7100 Vejle

 • Søndervang Grundejerforening

  v/ Hanne Lund, Søndervang 13
  7323 Give
  Tlf.: 75-739822
  e-mail:  lundegeskov@get2net.dk

 • Trekanten, Grundejerforeningen (Sandnæsvej - Bygden og Jacobsmindevej)

  v/ Jesper Rasmussen, Sandnæsvej 1, Søndermarken 
  7100 Vejle
  Tlf.: 86 28 70 13
  e-mail:  jras@email.dk

 • Trædballe Grundejerforening

  Hjemmeside:  http://www.tg.tunet.dk

 • Ulvekæden

  v/ formand Vivi Krogsøe, Ulvekæden 31
  7100 Vejle
  Tlf.: 27 29 01 67

 • Valdemarsgade/Spinderigade, Grundejerforeningen

  Arbejdernes Andelsboligforening v/Henrik Andersen
  Mindegade 17
  7100 Vejle

 • Vejle Grundejerforenings kontor

  Forretningsfører Mogens Skov Knudsen, Gammel Havn 7 
  7100 Vejle
  Tlf.: 75 82 11 84

 • Vinding Bypark Grundejerforening

  v/ Peter Skouenborg, Erik Eriksensvej 26
  7100 Vejle
  e-mail:  petersko@profibermail.dk

 • Gl. Vinding Grundejerforening

  v/ Vivian Laursen, Vindingvej 137
  7100 Vejle 
  Tlf.: 31 16 06 52
  e-mail: vindingvej@gmail.com

 • Vindinggård Grundejerforening

  v/ Christa Laursen, Holger Danskes Vej 31
  7100 Vejle

 • Wittrup Grundejerforening

  v/Flemming Lillelund, Grejsdalsvej 224, D2
  7100 Vejle
  Tlf.: 72 16 84 57 / 50 57 57 65
  e-mail:  f.lillelund@gmail.com

 • Østengård Grundejerforening

  v/ Ola Tykesson, Solsortevej 11, 7100 Vejle
  Tlf.: 75 72 29 71

 • Åstræde

  v/Bent Juhl Laursen, Åstræde 18
  7100 Vejle

 • Grundejerforeningen Hørvænget/Lupinvænget

  v/formand Helle Puggaard Jakobsen
  Hørvænget 5
  6040 Egtved
  Tlf: 29 41 60 49
  Mail: Klaus.helle@hotmail.com

   

 • Grundejerforeningen Skovglimt

  v/Jørgen Vittrup Pedersen
  Skovglimt 19
  7100 Vejle
  E-mail: jorgvipe@gmail.com  

   

 • Grundejerforenngen Kløvertoften

  Henrik Stjernholm
  Kløvertoften 12
  7100 Vejle
  E-mail: Henrikstjernholm1@gmail.com
  mobil: 20154944

Sidst opdateret: 18. marts 2019