Har du set eller har mistanke om, at der er rotter så har du pligt til at anmelde det. Vi hjælper dig gratis med at bekæmpe dem. Vi giver også råd og vejledning til, hvordan du undgår rotter fremover.

Hvordan bekæmper jeg rotter?

Se vores 6 korte film der viser, hvordan du forebygger rotteangreb på landet og omkring dit hus. 

Fumle og de fæle rotter

 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg anmelder rotter?

  • Det er gratis at få kommunen til at bekæmpe rotter.
  • Alle der konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter skal straks anmelde det. Det gælder for enhver: Altså grundejere, lejere, en nabo til ejendommen eller dig, der bare går forbi og konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter.
  • På rottefængerens første besøg skal enten ejer, lejer eller en repræsentant for ejendommen være til stede.
  • Rottebekæmpelsen i Vejle Kommune foretages af Rentokil.
  • Du kan selv sætte rottefælder op.
  • Du må kun få autoriserede personer til at bekæmpe med gift.
 • Hvordan får jeg hjælp uden for kommunens åbningstid?

  Du kan ikke tilkalde vores rottebekæmper uden for kommunens åbningstid.

  Hvis du opdager rotter indendørs i beboelse eller på en fødevarevirksomhed - uden for vores åbningstid - må du gerne indgå en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper.

  Vær dog opmærksom på følgende:

  • Du skal selv betale alle de udgifter, der er forbundet med at benytte et privat bekæmpelsesfirma
  • Du kan efterfølgende anmode kommunen om at overtage den videre bekæmpelse af rotter.

   

 • Hvordan forebygger jeg bedst mod rotter?

  Bor du i byzonen, skal du være opmærksom på, at:

  • Ydermure, sokler og tag er tætte og intakte. Det gælder også riste, vinduer, yderdøre og lignende.
  • Alle afløb er tætte. Husk også at afløbsbrønde skal have dæksler eller riste på, der er sikret mod rotter.
  • Nedløb fra tag munder ud i en kloakrist eller et dæksel.
  • Brændestabler, brædder, plader eller lignende ikke står direkte på jorden eller op af bygninger.
  • Fyldte affaldsposer med husholdningsaffald ikke står udenfor. De skal stå utilgængeligt for rotter.
  • Fuglene kun får den mængde fodder, som de kan spise i løbet af dagen. Fjern evt. overskydende foder fra jorden.
  • Hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og dyrestalde er sikret mod rotter på samme måde som en almindelig ejendom. Fjern spild af korn og foder hver dag.


  Bor du i landzonen, skal du derudover være opmærksom på, at:

  • Afløb fra stalde, møddinger, samlebrønde og lignende er tætte.
  • Udmugningskanaler er tætte. Du kan sikre dem med en klap eller en jernplade.
  • Jorden omkring bygningerne er fri fra ukrudt
  • Korn- og foderstoffer er fjernet fra jorden/gulvet hver dag
  • Fodersiloer er bygget af rottesikre materialer

  Find ud af, om du bor i landzone eller byzone, og hvordan du bedst forebygger besøg af rotter på din ejendom.

 • Har jeg selv ansvar for at sikre min ejendom mod rotter?

  Ja, du har selv ansvar for at sikre din ejendom mod rotter, jf. Lov om miljøbeskyttelse:

  "§17. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af en effektiv rottebekæmpelse.
  Stk. 2. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt."

Jeg har anmeldt rotter - hvad sker der så?

 • Rotter udendørs - Hvornår får jeg besøg af rottefængeren?

  Du får besøg af rottefængeren inden for 4 arbejdsdage fra vi modtager anmeldelsen.

  Rottefængeren ringer til dig for at aftale besøgstidspunkt. 

  Bemærk at rottefængerne ofte ringer med hemmeligt nummer. 

 • Rotter indendørs eller ved institutioner/fødevarevirksomheder

  Du får besøg enten samme dag eller senest den efterfølgende dag fra vi har modtaget anmeldelsen. Det gælder også for weekender og helligdage. 

  Rottefængeren ringer til dig for at aftale besøgstidspunkt. 

  Bemærk at rottefængeren ofte ringer med hemmeligt nummer. 

 • Jeg har ikke fået besøg inden for tidsfristen. Hvad skal jeg gøre?

  Ring til Skadedyr i Teknik og Miljø. Send ikke en ny anmeldelse - det gør ikke behandlingen hurtigere.

 • Jeg har noget at tilføje til min anmeldelse. Hvad gør jeg?

  Ring til Skadedyr i Teknik & Miljø. Send ikke en ny anmeldelse - det gør ikke behandlingen hurtigere.

 • Der er gået en rotte i fælden - Hvad gør jeg?

  Hvis du opdager, at der er gået en rotte i en af rottefængernes fælder så har du to muligheder, du kan enten fjerne den selv eller kontakte os for hjælp. 

  Fjerner selv rotten

  Hvis du selv fjerner rotten fra fælden, er det vigtigt, at du giver besked til rottefængeren, om at du har fjernet en rotte, da de skal kende til aktiviteten på ejendommen. 

  Husk at benytte handsker af hensyn til din egen sikkerhed og spænd fælden på ny, så den står klar til at fange eventuelle yderligere rotter.

  Den fjernede rotte ligges i en pose som der bindes knude på. Herefter kan posen komme i beholderen til dagrenovation.

  Hvis du ikke selv ønsker at fjerne rotten fra fælden

  Ring til os. Vi giver beskeden videre til rottefængeren. Send ikke en ny anmeldelse – det gør ikke behandlingen hurtigere.

Tilsynspligtige ejendomme

 • Er min ejendom tilsynspligtig?

  De tilsynspligtige ejendomme er bl.a. landbrug med dyrehold og andre ejendomme, hvor der produceres fødevarer, og hvor der opbevares fødevarer og foder til dyr.

 • Hvor ofte fører I tilsyn?

  Der føres hvert år tilsyn med tilsynspligtige ejendomme i perioden 1. oktober til 28. februar.

  Det er Rentokil som udfører tilsynene på de tilsynspligtige ejendomme på vegne af Vejle Kommune. 

 • Kontakt ved tilsynet

  Rottefængeren vil så vidt muligt forsøge at kontakte ejer eller lejer på ejendommen ved tilsynet. Hvis rottefængeren ikke træffer nogen hjemme, skal han alligevel undersøge tilgængelige udendørsarealer for rotter.

  Efter tilsynet lægger rottefængeren et besøgskort i postkassen. 

Kontakt Skadedyr

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 24 11

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

E-mail: skadedyr@vejle.dk

Er du kloakmester?

Når du som kloakmesteren har udbedret et kloakbrud, skal du udfylde en blanket om færdigmelding. Så har vi også dokumentation for, at arbejdet er færdigt.

Sidst opdateret: