Et vådområde tæt på byen og med et eldorado af fugle

Gangbro i Kongens Kær
Udsigtsplatform i Kongens Kær
Luftfoto af Kongens Kær
Kongens Kær gangbro
Havørn i Kongens Kær.
Havørn i Kongens Kær. Foto: Erik Borch

Kongens Kær og Knabberup Sø er et sammenhængende sø- og vådområde på i alt 100 ha. Det ligger som en miniudgave af amerikanernes Central Park, i nærkontakt med Vejle by. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretning gennemført i årene 2004-2009 har nu omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte landskab og det rige fugleliv som er opstået her.

Vandreruter omkring Kongens Kær

Zoom ind på kortet, vælg en rute eller en facilitet, og få en beskrivelse af stedet.

Du kan gå en tur på 8 km rundt om Kongens Kær og Knabberup Sø. Med start fra Vejle følger ruten sydsiden af Kongens Kær og passerer Vejle Å over broen og fortsætter på ådiget forbi sportsfiskernes klubhus og videre til Buldalen, hvor du kan gå under motortrafikvejen og tilbage ad Bindeballestien.

Du kan også hente en printet folder på biblioteket, hos VisitVejle eller i Økolariet.

Et eldorado for fugle

Naturens fugle er hurtige til at kvittere for nye naturområder. Arealerne blev omdannet til våde enge, mudderflader og søer i årene 2004 - 2009, og siden da er ikke mindre end 203 forskellige fuglearter set i området.  Rørhøg og rød glente kommer regelmæssigt og søger føde og den noget sjældne fiskeørn kan du være heldig at opleve i træktiden forår og efterår. Det helt store trækplaster har de seneste år været havørnen, der efter flere år på dagsbesøg nu har besluttet sig for at bygge rede og formodentlig yngle. Ingen andre steder ser man de store ørne på så tæt hold som i Kongens Kær. Nogle år yngler den sjældne pungmejse og i skumringen kan du høre nattergal og græshoppesanger. I skoven omkring søen yngler hvepsevåge og grønspætte. Alle de almindelige vandfugle i Danmark raster- eller yngler her, bl.a. flere arter af svømme- og dykænder, lappedykkere, svaner, gæs og vadefugle. Fiskehejre, skarv og ind imellem fiskende terner på gennemtræk, vidner om at fisk også har fundet vej til den nye sø.

Fugle du kan opleve i kæret 

Siden området blev naturgenoprettet, er der set ikke mindre end 200 forskellige fuglearter i Kongens Kær. Det gør, at kæret hører til i top 20 over de mest artsrige naturgenoprettede fuglelokaliteter i Danmark. Her ser du nogle af de mest almindelige arter i kæret.

 

Sidst opdateret: