SFO er et tilbud om pasning efter normal skoletid for børn fra 0. klasse til og med 6. klasse. Alle folkeskoler i Vejle Kommune tilbyder SFO.

SFO1 er for børn på 0.-3. klassetrin, og tilbydes på alle skoler.

SFO2 er for børn på 4.-6. klassetrin, og tilbydes på de fleste skoler. Alternativt kan skolen formidle et tilbud i nærliggende fritidsklub.

Åbningstider er: Mandag - fredag 6.30 - 17.00

Hvis du ønsker datoerne for lukkedage, ud over sommerferien, skal du kontakte dit barns SFO, da de kan variere fra sted til sted.

Læs Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.

Priser for skolefritidsordninger - SFO

 • SFO fra børnehaveklassen til og med 3. klasse

  Prisen for en SFO-plads, afhænger af hvor mange timer og hvilke timer på dagen, SFO-pladsen skal benyttes.
  Der er mulighed for at tilkøbe forskellige moduler.

  Børn der går i helhedsskole og SFO: Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)
  Ved indmeldelse i SFO vil der komme en opkrævning i E- boks / netbank.

  • Modul kl. 6.30-til skoletidsstart 605,00 kr.*
  • Modul kl. 6.30-16 (morgenpasning + skoletids ophør til kl. 16) 2.115,00 kr.
  • Modul kl. 6.30-17 (morgenpasning + til lukketid i SFO) 2.525,00 kr.
  • Modul kl.14-16 (skoletids ophør til kl. 16) 1.680,00 kr.
  • Modul kl.14-17 (skoletidsophør og til lukketid i SFO) 2.080,00 kr.
  • Modul 5 timer pr. uge /2 dage (kun eftermiddag) 555,00 kr.**
  • Ugemodul (ferieuge) 930,00 kr.
   (pasning i skoleferier for SFO-børn i de 3 lukkeuger i juli (28-30) og for børn uden daglig pasning)).

  Der kan ikke købes enkelte feriedage.

  * Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul.

  ** Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul.
  Brugen af dette deltidsmodul skal aftales med den enkelte SFO og placeres på 2 ugedage i tidsrummet efter skoletids
  ophør.

  Børn der starter i børnehaveklassen, skal være udmeldt senest 31.7.2024 fra børnehaven eller førskolen. Eller til den 15. eller sidste kalenderdag i måneden (f.eks. ) fra børnehaven eller førskolen. Børn, der er udmeldt 30.06.2024 eller 15.07.2024 kan starte i SFO fra den 29.07.2024.

 • SFO-klubber 4. - 6. klasse

  Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)
  Ved indmeldelse i SFO vil der komme en opkrævning i E- boks / netbank.

  • SFO II-5dage/uge (ingen morgenpasning) 1.370,00 kr.
  • SFO II-2dage/uge (ingen morgenpasning) 490,00 kr.***
  • SFO II-3dage/uge (ingen morgenpasning) 700,00 kr.***
  • Modul kl. 6.30-til skoletidsstart 605,00 kr.*
  • Ugemodul (ferieuge) 930,00 kr.

  (pasning i skoleferier for SFO-børn i de 3 lukkeuger i juli (28-30) og for børn uden daglig pasning)).

  * Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul.

  *** Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal købes et ekstra ugemodul.

  Der kan ikke købes enkelte feriedage.

 • Fritidsklubber

  (ikke kontrolleret pasning fra 4. klasse – der ydes ikke søskendetilskud). Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri).

  • Fritidsklub 605,00 kr.
  • Juniorklub (2 dage/uge) 280,00 kr.
  • Ungdomsklub Gratis

  Henvendelse om optagelse i fritidsklub/ungdomsklub sker direkte til klubben.

  • Specialfritidsklub 605,00 kr.
 • Sommerferiepasning

  I sommeren 2024 er de fleste SFOer i Vejle Kommune lukket i ugerne 28, 29 og 30.

  I disse uger, kan der tilkøbes en plads i en af de tre nedenstående
  SFO’er, som har åbent:

  Vejle Midtbyskole, Damhaven 13, 7100 Vejle
  Firkløverskolen Give, Ikærafdelingen, Torvegade 75, 7323 Give
  Englystskolen, skolebakken 1, 7080 Børkop.S

  Sommerferiepasning kan, hvis SFOen skønner at det er hensigtsmæssigt,
  organiseres i samarbejde med en lokal daginstitutions
  feriepasning.

  Prisen er kr. 930,00 pr. uge. Det gælder dog ikke førskolebørn, der betaler som de plejer via pladsanvisningen.

  Hvis du vil tilmelde dit barn til feriepasning skal du gøre det digitalt mellem den 1. december 2023 og den 1. marts 2024. Tilmeldingen er bindende.

 • Udmeldelse/ændring af modul

  Udmeldelse fra SFO eller SFOKLUB skal ske med en måneds varsel til den sidste kalenderdag i måneden eller til den 15. i måneden.

  Ændring af modul følger udmeldelsesfristerne – dog kan barnet altid komme op i tid med dags varsel.

  Ved ændring af SFO-modul skal barnet

  1) udmeldes

  2) opskrives på ny (der er ingen venteliste)

Søskenderabat og friplads

 • Søskenderabat

   

  Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i ét dagtilbud/SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.

  - regler og informationer

  Der ydes søskendetilskud til familier med mere end ét barn i dagtilbud/SFO.

  Forældre skal selv betale fuld pris for den plads med den dyreste nettodriftsudgift og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskendetilskuddet er kun gældende for kontrollerede dagtilbud, dvs. at det ikke ydes til fritidsklubber under dagtilbudsloven.

  Søskendetilskuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Dette gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Vejle Kommune, en anden kommune eller i en privat institution.

  Bemærk, at hvis dit barn går i privat skole, yder Vejle Kommune ikke søskendetilskud til SFO-delen. Kontakt barnets skole.

 • Økonomisk fripladstilskud

  Fripladsgrænserne i 2024 er sådan: Har du/I en samlet personlig indkomst  på under kr. 200.301, kan du/I få hel friplads. Er indkomsten mellem kr.200.301 og kr. 622.199, kan du/I få delvis  fripladstilskud.
  Læs mere om fripladstilskud og se taksterne på Børne- og  Undervisningsministeriets hjemmeside.
  Fripladstilskud bevilges med virkning fra den første i den måned, der følger efter Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen.

  Fripladstilskud bevilges med virkning fra den første i den måned, der følger efter Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen.

  Hvis du ikke tidligere har fået fripladstilskud, kan du søge digitalt via dagtilbud. 

Sidst opdateret: