SFO er et tilbud om pasning efter normal skoletid for børn fra 0. klasse til og med 6. klasse. Alle folkeskoler i Vejle Kommune tilbyder SFO.

SFO1 er for børn på 0.-3. klassetrin, og tilbydes på alle skoler.

SFO2 er for børn på 4.-6. klassetrin, og tilbydes på de fleste skoler. Alternativt kan skolen formidle et tilbud i nærliggende fritidsklub.

Åbningstider er: Mandag - fredag 6.30 - 17.00

Læs folderen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune.

 • Pris

  Prisen for en SFO-plads, afhænger af hvor mange timer og hvilke timer på dagen, SFO-pladsen skal benyttes.
  Der er mulighed for at tilkøbe forskellige moduler.

  Her kan du downloade en liste over moduler og priser i 2021.

 • Sommerferiepasning

  I sommeren 2021 er de fleste SFOer i Vejle Kommune lukket i ugerne 28, 29 og 30.

  I disse uger, kan der tilkøbes en plads i en af de tre nedenstående
  SFO’er, som har åbent:

  Vejle Midtbyskole, Damhaven 13, 7100 Vejle
  Firkløverskolen Give, Ikærafdelingen, Torvegade 75, 7323 Give
  Englystskolen, skolebakken 1, 7080 Børkop.S

  Sommerferiepasning kan, hvis SFOen skønner at det er hensigtsmæssigt,
  organiseres i samarbejde med en lokal daginstitutions
  feriepasning.

  Tilmelding til feriepasning sker på et skema, der udleveres i din SFO
  og afleveres til den SFO, hvor du ønsker feriepasning. Husk at orientere egen SFO om, hvilken SFO dit barn skal passes i.

  I forbindelse med uge 31, er der særligt for skolestartere et modul, der kan tilkøbes, hvor feriepasning foregår i egen SFO.

  Prisen er kr. 845,- pr. uge. Det gælder dog ikke førskolebørn, der betaler som de plejer via pladsanvisningen.

  Afleveringsfristen for tilmelding til sommerferiepasning er
  1. marts 2021.
  Tilmelding er bindende.

 • Udmeldelse/ændring af modul

  Udmeldelse fra SFO eller SFOKLUB skal ske med en måneds varsel til den sidste kalenderdag i måneden eller til den 15. i måneden.

  Ændring af modul følger udmeldelsesfristerne – dog kan barnet altid komme op i tid med dags varsel.

  Ved ændring af SFO-modul skal barnet

  1) udmeldes

  2) opskrives på ny (der er ingen venteliste)

 • Søskenderabat

  Søskendetilskud

  Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i ét dagtilbud/SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.

  - regler og informationer

  Der ydes søskendetilskud til familier med mere end ét barn i dagtilbud/SFO.

  Forældre skal selv betale fuld pris for den plads med den dyreste nettodriftsudgift og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskendetilskuddet er kun gældende for kontrollerede dagtilbud, dvs. at det ikke ydes til fritidsklubber under dagtilbudsloven.

  Søskendetilskuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Dette gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Vejle Kommune, en anden kommune eller i en privat institution.

  Bemærk, at hvis dit barn går i privat skole, yder Vejle Kommune ikke søskendetilskud til SFO-delen. Kontakt barnets skole.

 • Økonomisk fripladstilskud

Sidst opdateret: