Karriereværkstedet er den beskyttede beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet. Karriereværkstedet har afdelinger i Vejle, Brejning og Give - og løser opgaver for mange virksomheder i hele kommunen.

Se film om Karriereværkstedet

I Karriereværkstedet arbejder vi målrettet på, at du kommer så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. I første omgang tager vi en snak med dig om, hvilke ønsker, drømme og ambitioner du har, så vi kan lave et tilbud, som passer til dine interesser, kompetencer og behov. 

Se, hvilke af vores beskæftigelsestilbud som passer bedst til dig:

Borger

 • Ellehammersvej, Vejle: Aktivitet og Læring

  På Ellehammersvej i Vejle kan du arbejde med fire linjer:

  • Servicelinje: Du arbejder med kantine, køkken, rengøring og forskellige pedelopgaver - internt og eksternt.
  • Kreativlinje og Kunst og Håndværk: Du arbejder med produktion af keramik, papir, tekstil, blomster og udsmykninger til huset. 
  • Sundhedslinje: Du deltager bl.a. i idrætsaktiviteter og får viden om sund livsstil.
  • Naturlinje: Du løser forskellige opgaver på Naturstyrelsens område Kirstinelyst, bl.a. opsyn med shelters og museum. Desuden arbejdes med årets gang i vores kolonihave. På naturlinjen planlægger vi aktiviteter uanset vejret.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Ellehammersvej 8, 7100 Vejle tlf. 76 81 84 80

  Aktivitets og lukkedage 2024

  Lukkedag (juleferie) 2. januar 2024 (den 22.december 2023 til og med d. 2. januar 2024)
  Fastelavn 8. februar 2024
  Åbent-hus 25. april 2024
  Påskeferie 28. marts til og med d. 1. april 2024
  Mini ROL 20. juni 2024
  Kr. Himmelfartsdag 9. maj 2024
  Fredag 10. maj 2024
  2 Pinsedag 20. maj 2024
  Ballonfestival, egenbetaling (ellers normal arbejdsdag) 15. august 2024
  Lukkedag (torsdag) 13. juni 2024
  Sommerferie 15. juli – 26. juli 2024
  Idræts uge Uge 36
  ROL 5. september 2024
  Motionsdag 11. oktober 2024
  Lukkedag (fredag) 13. september 2024
  Julehygge med pårørende og øvrige gæster 30. november 2024
  Lukkedag (mandag efter julehygge) 2. december 2024
  Julefest 18. december 2024
  Juleferie Fra og med d. 23. december til og med d. 31. december 2024

  Link til fødevarestyrelsen

  Læs de seneste 4 kontrolrapporter for kantinen

 • Valdemar Poulsensvej, Vejle: Produktion

  Valdemars Poulsensvej Vejle er Karriereværkstedets produktionsafdeling i Vejle. Vi løser spændende opgaver for forskellige virksomheder i og omkring Vejle samt i Danmark.

  I afdelingen arbejder du med:

  • Pakke- og montageopgaver: Du arbejder både individuelt og i teams i forhold til produktionsflowet.
  • Kunst og Håndværk: Der arbejdes med glaskunst, tekstil- og brugskunst.
  • Serviceopgaver: Servicering i cafeen, rengøring og transport.
  • Uniq Job: Mulighed for at komme i Uniq Job, som er et samarbejde med Bilka.
  • Grønt team: Servicering af grønne områder i Brejning, hvor handicapområdet har mange bosteder.


  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Valdemars Poulsensvej 5, 7100 Vejle, tlf. 76 81 84 80

  Aktivitets og lukkedage 2024

  Lukkedag 2. januar 2024
  Skærtorsdag 28. marts 2024
  Langfredag 29. marts 2024
  2. påskedag 1. april 2024
  Åbent hus (til kl. 15.00) 25. april 2024
  Kr. Himmelfartsdag 9. maj 2024
  Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 10. maj 2024
  2. Pinsedag 20. maj 2024
  Lukkedag (torsdag) 13. juni 2024
  Mini ROL 20. juni 2024
  Sommerferie 15. juli – 26. juli 2024
  Ballonfest (torsdag) 15. august 2024
  Idrætsuge uge 36 / ROL 5. september 2024
  Lukkedag (fredag) 13. september 2024
  Motionsdag 11. oktober 2024
  Julefest 18. december 2024
  Juleferie 23. december 2024 – 1. januar 2025

  Link til fødevarestyrelsen

  Læs de seneste 4 kontrolrapporter

  Læs de seneste 4 kontrolrapporter for køkkenet

 • Afdelinger i Give: Aktivitet, Læring og Produktion

  Karriereværkstedet har to afdelinger i Give.

  Torvegade har følgende linjer:

  • Servicelinje: Du arbejder med kantine, køkken, rengøring og forskellige pedelopgaver - både internt og eksternt.
  • Kreativlinje: Du arbejder med musik og med at fremstille smykker, at sy og strikke.
  • Sundhedslinje: Du deltager i idrætsaktiviteter som fitness, svømning og får viden om sund livsstil.
  • Produktionslinje: Du arbejder med lager, pedelopgaver, montage- og pakkeopgaver i samarbejde med virksomheder - både internt og eksternt.

  Gården har en linje:

  • Gård-, natur- og miljølinje: Her arbejder du med fordring af dyr og forskellige landbrugs- og vedligeholdelsesopgaver, som knytter sig til årets gang. Du servicerer også Naturstyrelsens område Kirstinelyst, herunder opsyn med shelters og museum. 

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresser
  Torvegade 34, 7323 Give, tlf. 76 81 84 80
  Gården, Ringivevej 67, 7323 Give, tlf. 76 81 84 80

  Aktivitets og lukkedage  Aktivitet og Læring - Produktion - Landbrug 2024

  2. januar 2024: lukket
  Fastelavn 8. februar 2024
  Lukker kl. 14: 12. marts 2024
  Påskeferie: 28. marts til og med 1. april 2024
  Åbent hus 25. april 2024
  Kr. Himmelfartsdag 9. maj 2024
  Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 10. maj 2024
  2. Pinsedag 20. maj 20
  Lukker kl. 14.00: 4. juni 2024
  Lukkedag (torsdag) 13. juni 2024
  Mini ROL 20. juni 2024
  Sommerferie 15. juli til 26. juli 2024
  Ballonfest 15. august 2024
  Idrætsuge i uge 36
  ROL 5. september 2024
  Lukkedag (fredag) 13. september 2024
  Motionsdag 11. oktober 2024
  Julehygge med pårørende og øvrige gæster 30. november 2024
  Julefest 18. december 2024
  Lukker kl. 14.00 17. december 2024
  Juleferie Fra og med 23. december til 31. december 2024

  Læs kontrolrapporten

 • Matchpro

  I Matchpro hjælpes du i gang med en karriere på det ordinære arbejdsmarked – på særlige vilkår. Der er mulighed for at komme i ”På vej i Job” (SL§103) eller at få et job med løntilskud (LAB §52).

  Du starter med en praktik – perioden er individuel. I praktikken er der mulighed for at dine ressourcer vurderes, og vi finder ud af, om du og virksomheden har det rigtige match, så du senere evt. kan komme i ekstern beskæftigelse. Job i ekstern beskæftigelse tilbydes dig som enten ikke har et ønske om eller ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at varetage et almindelig job med løntilskud.

 • Cafebutikken

  I Cafebutikken arbejder du med linjen ”Produktion”.

  Cafebutikken er samtidig en beskyttet arbejdsplads, hvor du arbejder med cafedrift. Det består bl.a. i at servicere kunder, lave mad, te og kaffe, rengøring, indkøb prissætning, optælling af kassebeholdning, pakning mv.

  Målgruppe
  Psykisk sårbare på førtidspension eller kontanthjælp.

  Adresse
  Cafebutikken, Vestergade 17, 7100 Vejle

  Aktivitets og lukkedage 2024

  Lukkedag (fredag) 5 januar 2024
  Ladies Night - åbent til kl. 20.00 Afventer dato
  Mens Night - åbent til kl. 20 Afventer dato
  Påskeferie 28. marts til og med 1. april 2024
  Kr. Himmelfartsdag 9. maj 2024
  Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 10. maj 2024
  2. Pinsedag 20. maj 2024
  Grundlovsdag 5. juni 2024
  Mini ROL 20. juni 2024
  ROL 8. september 2024
  Lukkedag 13. september 2024
  Halloween - åbent til kl. 20 Afventer dato
  Black Friday - åbent til kl. 20 Afventer dato
  Julefest 18. december 2024
  Juleferie 23. december – 31. december 2024

  Læs kontrolrapporten

 • Cafe Pap - Papirfabrikken

  Cafe Pap er en cafe og et mødested for byens borgere med handicaps. Her kan man mødes og spise frokost eller aftensmad med venner.

  Opgaverne i cafeen er at fylde varer op, anrette mad, betjene kunder og gøre rent i cafeen og resten af Papirfabrikken.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Cafe Pap, Papirfabrikken, Gulkrog 3, 7100 Vejle. Tlf. 29451003

  Aktivitets og lukkedage Cafe Pap 2024

  Lukkedag (juleferie) 2.  og 5. januar 2024 (Begge dage lukket til frokost)
  Vinterferie Uge 7
  Påskeferie 28. marts til og med d. 1. april 2024
  Lukkedag 1.maj 2024
  Kr. Himmelfartsdag 9. maj 2024
  Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 10. maj 2024
  2 Pinsedag 20. maj 2024
  Lukkedag 5. juni 2024
  Lukkedag (torsdag) 13. juni 2024
  Sommerferie uge 29-30-31-32
  Lukkedag (fredag) 13. september 2024
  Efterårsferie Uge 42
  Julehygge 30. november 2024
  Lukkedag (mandag efter julehygge) 2. december 2024
  Juleferie Fra og med d. 23. december til og med d. 31. december 2024

 • Hvordan kommer jeg i beskyttet beskæftigelse i Karriereværkstedet?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

 • Hverdagen og pædagogikken i vores afdelinger

  Vi støtter dig i at komme så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. 

  Sammen med dig skaber vi rammerne, så du trives og udvikler dig - både personligt, fagligt og socialt - så du kommer til at leve et så selvstændigt liv som muligt. 

  Vi arbejder innovativt med ”Mester i Eget Liv” med det mål, at du skal kunne mest muligt selv og tage ansvar. 

  Vi tager afsæt i KRAP og neuropædagogikken, dvs. at vi sammen med dig tilrettelæger indsatsen efter dine ønsker, behov, kompetencer og forudsætninger - og anerkender den måde, du tænker, opfatter og ønsker at leve dit arbejdsliv på. 

  I dagligdagen tager vi afsæt i kommunens sundhedspolitik og har derfor stor fokus på din fysiske og psykiske sundhed i form af bevægelse og aktiviteter. Desuden har vi valgt at  Karriereværkstedet er blevet idrætscertificeret, så vi kan skabe fokus på bevægelse i hverdagen. En fysisk, aktiv hverdag påvirker din daglige trivsel,  selvhjulpenhed og sundhed - og skaber en højere grad af samvær og fællesskab med andre. 

Virksomhed

Besøg afdelingernes Facebook-sider

Sidst opdateret: