Se film om Skansebakken: Få en rundvisning om se, hvordan vi bor, og hvad vi laver.

Skansebakken, som er et botilbud til voksne med massive fysiske og psykiske handicaps, har et aktivitets- og læringstilbud etableret i bodelen. Det giver en stor fleksibilitet, da borgerne kan vælge aktiviteter til og fra afhængig af dagsformen.

Læs mere om Skansebakken.

Tilbuddet er tilrettelagt med fokus på den enkelte – det gælder i forhold til sansestimulation, musik og sang, bevægelseslege og forløb, hvor vi arbejder målrettet med borgernes kommunikationsevner.

I Brejning, hvor Skansebakken ligger, er der god mulighed for at dyrke naturen og friluftslivet, og derfor foregår mange af vores aktiviteter også udendørs: Gåture, træning og forskellige former for sansestimulering. Vi har uddannede friluftspiloter, der dyrker friluftslivet i den pædagogiske praksis.

Vi har specialuddannede forflytningsinstruktører og egne ergo- og fysioterapeuter.

Målgruppe

Borgere over 18 år, der bor på Skansebakken, hjemme eller kommer fra andre kommuner. De har vidtrækkende fysiske og psykiske handicaps og brug for meget pleje og støtte. De fleste sidder i kørestol og har ingen eller meget lidt verbalt sprog. 

Hvordan søger jeg?

Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

Læs mere om, hvordan du søger.

Fakta: Aktivitets- og læringstilbud efter § 104 i serviceloven.

Sidst opdateret: