Film om Bofællesskabet Postens Vej: Få en rundvisning og se, hvordan vi bor, og hvad vi laver

Postens Vej er et bofællesskab, som består af en række huse med moderne toværelseslejligheder med eget køkken og bad. 

 • Hvem bor på Postens Vej?

  På Postens Vej er alle over 18 år og har udviklingshæmning og ofte flere diagnoser, f.eks. epilepsi, ADHD eller autisme.

 • Hvordan er de fysiske rammer og beliggenheden?

  Postens Vej er et bofællesskab, der består af mindre fællesskaber. De er indrettet, så de tager mest muligt hensyn til hver enkelt.

  Vi tænker ressourcer og kompetencer ind, når en ny flytter ind, så beboerne får mest muligt ud af hinanden.

  ---------------

  Bus: 25 meter
  Tog: 1½ km
  Indkøb: 1½ km
  Dagtilbud: 1 km

 • Hvordan er hverdagen?

  Alle på Postens Vej har et psykisk og evt. et fysisk handicap.

  I det daglige laver de - alt efter behov - sociale aktiviteter med hinanden og med støtte fra personalet.

  Vores pædagogik
  Støtten tager afsæt i neuropædagogikken, dvs. at vi indretter vores indsats i forhold til den enkelte – og så støtter vi ham/hende i at leve et så selvstændigt liv som muligt, bl.a. ved at øve evnen til at kommunikere, vælge selv og have indflydelse på eget liv. I arbejdet bruger vi visuelle støttesystemer. Disse systemer hjælper med at øge selvstændigheden og skabe mere genkendelighed.

  Vi er blandt landets førende inden for epilepsi og udviklingshæmning og har stor viden om ADHD, autisme, demens, og hvordan man forebygger udfordrende adfærd.

  De enkelte huse har egne hverdagsrytmer og traditioner. Derudover er der traditioner og aktiviteter på tværs. Om sommeren er der ferieture og sommerture med flere tværgående aktiviteter.

  Vi har vores egen cafe – Cafe Keller, hvor vi mødes til hygge, mad og it-cafe. Cafeen er offentlig, så også folk udefra besøger cafeen. Cafeen er også en del af vores aktivitets- og læringstilbud. I dagtimerne er de fleste i et aktivitets- og læringstilbud på Bakkevænget eller på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

  Læs mere om Bakkevænget

 • Hvordan søger jeg?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

 • Er du pårørende?

  Pårørende er vigtige, og vi lægger derfor vægt på et godt samarbejde med alle pårørende.

  Pårørende – og andre, som har lyst til at gøre noget for andre – er velkomne til give en hånd med, når vi laver aktiviteter for beboerne. Når vi har brug for hjælp, skriver vi det på vores Facebook-side.

  Besøg Postens Vejs Facebookside 

 • Har du lyst til at være frivillig?

  Hvor meget tid, du har lyst til at bruge som frivillig, er op til dig - 1 time om ugen eller måneden. Du bestemmer. 

  Noget af det, borgerne kunne tænke sig, er:

  • Besøg af dig og din hund
  • Gåture i lokalområdet
  • Cafe- eller værtshusbesøg
  • Biografbesøg
  • Se fodboldkamp 
  • Hjælp til puslespil
  • Højtlæsning fra aviser og blade
  • Sang og musik
  • Tag til gudstjeneste og kirkekoncerter.

  Har du lyst til at blive besøgsven, så ring eller skriv til os, og vi finder en opgave, som passer til dig. 

Fakta: Boform efter § 108, § 105 og § 107 og tilknyttet døgnstøtte efter § 85 i serviceloven.

Postens Vej - Cafe Keller
Postens Vej
Sidst opdateret: