Sukkertoppen
Sukkertoppen
Sukkertoppen

Sukkertoppen er et socialpsykiatrisk botilbud i Vejle Kommune. 

Sukkertoppen har også natvarmestue (herberg), akuttilbud, trænings- og vurderingsophold og en akuttelefon til akut telefonrådgivning.

Sukkertoppen ligger i den sydlige del af Vejle med dagligvarebutikker inden for kort afstand og gode busforbindelser til centrum.

 • Hvem bor på Sukkertoppen?

  Sukkertoppen er for dig, der er over 18 år og har en sindslidelse og behov for støtte hele døgnet.

  Sukkertoppen er også for dig, der udover din sindslidelse har et misbrug eller en dom - Vi har et tæt samarbejde med RusmiddelCenter Vejle.

  På Sukkertoppen er der 46 toværelses lejligheder, fordelt på fire afdelinger. Lejlighederne varierer mellem 60 og 70 kvm. De har et lille køkken med kogeplade og eget badeværelse. Derudover er der egen terrasse.

  Sukkertoppen har et vaskeri, man kan benytte, men der er også mulighed for at tilkoble egen vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden.

  Der er mulighed for at tilkøbe madordning fra vores storkøkken. Derudover har hver afdeling et fælleskøkken til fællesspisning og individuel træning.

  På Sukkertoppen er der ansat en bred vifte af forskellige fagligheder herunder: pædagoger, SSA’er, ergoterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere, tekniske servicemedarbejdere, husassistenter, ernæringsassistenter og administrationen.

 • Hvordan er de fysiske rammer og beliggenheden?

  Sukkertoppen består af 46 toværelseslejligheder fordelt i fire boenheder:

  Skovbo
  Skovbo er en afdeling med 12 beboere i alderen 20-75 år med en bred vifte af forskellige psykiske og sociale udfordringer.

  Afdelingen ligger på Sukkertoppen ca. 5 km fra Vejle Centrum. Bybussen kører to gange i timen lige ude foran huset. Området er meget naturskønt og giver anledning til nogle gode gåture.

  I Skovbo arbejder vi ud fra en helhedsorienteret rehabiliterende indsats, hvor vi støtter borgeren i egen Recovery-proces. Vi arbejder individuelt med hver borgers egne mål.

  Der er et fælleskøkken i afdelingen, hvor der er forskellige muligheder for at tilmelde sig kost. Der er også mulighed for at lave mad i egen lejlighed eller med støtte fra personalet.

  Personalegruppen består af 12 forskellige personaler med forskellige fagligheder inden for de sociale og sundhedsfaglige områder.

  Det er muligt for beboerne i afdelingen at udfolde sig kreativt i vores krea-rum, hvor de kan lave alt fra malerier til smykker og strik mm.

  Om eftermiddagen og om aftenen er der socialt samvær og hygge i fællesarealerne med kaffe/the og personalekontakt.

  Én gang ugentligt er der mulighed for at komme på fælles indkøbstur til den nærmeste Rema 1000 og Netto.

  Skovbo er en afdeling med høj faglighed, fokus på opgaverne og sammenhold.

  Svanebo
  Svanebo er en døgndækket bo-afdeling beliggende i centerbygningen på Center Sukkertoppen.

  Svanebo henvender sig til voksne med psykiske og sociale udfordringer. Der indskrives både borgere i midlertidige og længerevarende ophold.

  Svanebo er beliggende i et naturskønt område tæt på skov og ca. 5 km fra Vejle Centrum. Der er let adgang til offentlige transportmidler med busafgange til midtbyen ca. hver halve time, hvorfra der er gode bus- og togforbindelser til det øvrige Danmark. Det er også muligt at handle i Rema 1000 og Netto, der ligger kun 1 km fra Svanebo.

  Svanebo rummer 12 2-rums lejligheder med eget bad, soveværelse, stue, tekøkken og en dejlig lille terrasse. Fra lejlighederne er der direkte udgang til fællesarealerne, som er indrettet med et fælleskøkken og fællesstuer, et krea-værksted, motionsrum og mulighed for at spille bordtennis, dart og billard.

  Der er mulighed for at tilkøbe en kostordning via centrets køkken, men også mulighed for selv at lave mad med eller uden støtte.

  I Svanebo møder man en tværfaglig personalegruppe bestående af 13 medarbejdere. Svanebo er også uddannelsessted for sygeplejerske- og pædagogstuderende og SSA-elever.

  Personalegruppen er fagligt velfunderet og har fokus på optimering af den socialpsykiatriske kerneopgave. I møder en personalegruppe, hvor der er højt til loftet, som har høj grad af humor og et positivt grundsyn.

  I Svanebo tror vi på, at alle kan udvikle sig hele livet.

  Vi arbejder ud fra de rehabiliterende værdier, hvor fokus er den enkeltes unikke udviklingsproces, så den enkelte borger får medansvar og bliver en aktiv del af egen Recovery.

  Vi arbejder ud fra et anerkendende og ressourceorienteret grundsyn, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og potentialer og ser på muligheder frem for begrænsninger.

  Vi samarbejder med beboeren om egen behandling og at skabe en hverdag, der er tryg og stabil. Det gør vi blandt andet ved at give hverdagen en forudsigelig struktur, der tager højde for beboernes individuelle behov. Vores fokus er at skabe en tryg og god hverdag, som muliggør et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

  Vi tilbyder samvær og samtaler og støtte til at nå de mål, den enkelte sætter sig. Støtte til at træne en lang række praktiske og sociale færdigheder. Vi vægter at udvikle de sociale kompetencer og har øje for værdien af samvær om et fælles tredje, gennem f.eks.:

  • Køkkenhave:
   Vi har en lille køkkenhave, hvor vi forsøger at få ting til at spire og gro
  • Motionsrum:
   Hvor vi kan træne sammen eller hver for sig
  • Gåture:
   Rig mulighed for gåture i de naturskønne områder i og omkring Sukkertoppen
  • Fællesstuer:
   Her mødes vi til uformel samvær, hygger, ser film/tv og spiller mv.
  • Krea-værksted:
   Til fri afbenyttelse, hvor kun fantasien sætter grænser for den kreative udfoldelse
  • Højtider:
   Vi pynter og værner om de faste traditioner
  • Ture ud af huset:
   Planlagte ture ca. 1 x månedlig og/eller spontane ture, når det er muligt
  • Samspising:
   Vi prioriterer samspisning til de daglige hovedmåltider i hverdagen. De, der ikke er med i kostordningen, medbringer blot sin egen mad og spiser med

  I Svanebo prioriterer vi beboerinddragelse i alle tiltag højt. I dagligdagen har beboerne altid mulighed for at fremsætte specifikke ønsker og behov, men derudover afholder vi beboermøde én gang om måneden.

  Beboerne inddrages i beslutningsprocesser. Der er f.eks. et beboeransættelsesudvalg ved personaleansættelse og et tilbud om beboermentorordninger for nye borgere.

  Birkeboligerne
  Birkeboligerne er et § 107 botilbud for unge mennesker med psykisk sårbarhed. Vi arbejder Recovery orienteret og målrettet på at støtte borgerne i at øge deres selvstændighed og mestre eget liv, så de kan opnå deres mål og drømme for fremtiden.

  Alle medarbejdere, der arbejder med beboerne på Sukkertoppen, har en uddannelse, der kvalificerer dem til at arbejde med psykosociale vanskeligheder. Det kan f.eks. være uddannelse som pædagog, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, ergoterapeuter, socialrådgivere eller lignende social- eller sundhedsfaglige uddannelser.

  Opgaven tager udgangspunkt i Recovery-tankegangen, der er baseret på principper om ”at komme sig” fra sin sygdom. Recovery handler om at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den pågældende person selv, hvad enten der optræder aktuelle eller tilbagevendende symptomer eller problemer. Det er afgørende for at komme sig, at man selv tager ansvar og involverer sig i sin egen udvikling.

  Medarbejderne arbejder med udgangspunkt i den enkeltes ansvar og myndighed, men kan derudover bidrage til de afgørende elementer i at komme sig.

  Birkeboligerne er et botilbud, hvor vi døgnet rundt arbejder med at skabe rammer, hvor borgerne kan træne og udvikle sig. Vi arbejder ud fra de mål, som myndighedsafdelingen sammen med borgeren udarbejder, og sammen med borgeren arbejder vi aktivt på indsatsplan og delmål. Borgerne motiveres til at tage del i arbejdet med indsatsplanen.

  I løbet af dagen er der fastlagte aktiviteter enten ude af huset eller i fællesområderne. Der er ugeskemaer, hvor borgere og personalet kan se de fastlagte aktiviteter, og det er personalets opgave at motivere borgerne til at deltage aktivt i egne og fælles aktiviteter.

  I weekender er der ingen støtte til aktiviteter uden for Birkeboligerne. Aktiviteterne planlægges i Birkeboligerne.

  Kollegieboligerne
  Kollegieboligerne er små rækkehuse. Her bor i alt 13 borgere i alderen fra 28 til 57 år, som har behov for støtte til forskellige psykiatriske, praktiske og sociale udfordringer.

  I kollegieboligerne er vi et team af tværfaglig personale, som repræsenterer forskellige faggrupper.

  Hverdagen i Kollegieboligerne bærer præg af forudsigelighed i form af individuel struktur ud fra individuelle hensyn og behov. Dagligdagen tager udgangspunkt i egne dagsrytmer, ugeskemaer og/eller aktiviteter. Vi arbejder ud fra en individuel rehabiliterende og recovery-tilgang, hvor personalet vil hjælpe, støtte og motivere dig til at udvikle din almindelige daglige livsførelse til at få et så selvstændigt liv som muligt. Støtten tager afsæt i den enkeltes beboers behov og mål for fremtiden. Vi arbejder med små skridt og langsigtet udvikling.

  Til hverdag arbejder vi med at øge beboernes mestringsevne og forståelse af deres indre liv gennem deres oplevelser og livshistorier ved hjælp af relationsbehandling og samtaleredskaber.

  Vi arbejder pædagogisk med at finde meningen i beboernes hverdag ved at hjælpe dem med at trives og udvide deres sociale netværk og kompetencer og i at deltage i meningsfulde aktiviteter og aktivering.

  Endeligt støtter vi beboerne i at sikre, at deres medicinering er den rigtige og opleves hjælpsomt i forhold til det, som de gerne vil i deres liv.

  Det er vigtigt for os, at beboerne ved, at der er tid og rum til gåture, spil, socialt samvær med personale og andre beboere ved henvendelse. Vi prioriterer også socialt samvær i aftentimerne i fællesmiljøer, herunder filmhygge og fællesspisning.

  Vi har madordning i vores centralkøkken, hvor muligheden for varmmadsordning og basale madvarer kan tilkøbes til ugentlig udbringning. Som supplement tilbyder vi fælles handletur én gang om ugen til lokale dagligvarer butikker.

  ------------

  Sukkertoppen ligger i den sydlige del af Vejle med dagligvarebutikker inden for kort afstand og gode busforbindelser til centrum.

 • Hvordan er hverdagen?

  Alle kan udvikle sig. Vi arbejder derfor hen imod, at du kommer dig og får et godt liv efter eget valg. Det gør vi ved træne og støtte dig i at få et så selvstændigt liv som muligt.

  Det sker bl.a. gennem samtaler, hvor du får mulighed for at opdage nye sider hos dig selv og nye måder at handle og leve dit liv på. Vi vægter at udvikle de sociale kompetencer, så du kan være sammen med andre. Vi benytter en bred vifte af socialpsykiatriske behandlingsmetoder og tager udgangspunkt i det, der virker for dig.

  Alle har egne dagsrytmer og aktiviteter. Nogen går i skole eller er på arbejde, mens andre laver daglige opgaver som indkøb, madlavning og rengøring.

  I krea-rummet er der forskellige kreative og sociale aktiviteter. 

  Om aftenen er der ofte hygge og samvær med f.eks. film eller fællesspisning.

 • Hvad indeholder et akut-, trænings- eller vurderingsophold?

  Akuttilbuddet er en afdeling til borgere, der bor i eget hjem, men har brug for kortvarig støtte til at komme sig fra en psykisk belastning eller lignende sårbarhed. I akutteamet møder du en bred faglighed. Der er både ergoterapeuter, SSA'er, pædagoger og socialrådgivere fordelt på ni medarbejdere. Derudover er der elever og studerende og få faste vikarer.

  Afdelingen består af 10 stuer med en seng, et lille bord og et par stole og et badeværelse. Derudover er der en stue, som er reserveret til AVA/psykiatrisk afdeling Sygehus Lillebælt. Der er en hyggelig fælles dagligstue med tv og fælles spisekøkken.

  Opholdet i Akutafdelingen kan have en varighed på tre dage, og der laves en individuel vurdering hver dag af behovet. Under opholdet kan der i trygge rammer bl.a. tilbydes: samtaler, ballestik, NADA, gåture og ro. Rammerne aftales mellem personalet i akutafdelingen og borgeren selv eller med mentor, læge, PAM mv.

  Akutafdelingen har også en akuttelefon 76 81 91 91, der er åben dagligt fra 16 til 7 og hele weekenden og helligdage, hvor borgere, netværk eller pårørende kan guides til at håndtere eller ventilere psykiske problemstillinger.

  Ud over den akutte sparring/guidning tilbyder vi også rådgivning og vejledning i forhold til videre kontakt til andre instanser og støttemuligheder ved behov f.eks. ved at henvise til egen læge, Myndighedsafdelingen, PAM, opsøgende medarbejdere, VMC, Psykinfo, Livslinjen, Spor18 eller lignende.

  Akuttilbuddet tilbyder også trænings- og vurderingsophold. Disse ophold er henholdsvis på en og tre måneder. Trænings- og vurderingsophold bestilles af Myndighedsafdelingen og tager afsæt i den individuelle indsatsplan, som beskriver, hvad den enkelte borger har brug for at træne, udvikle sig eller har behov for støtte til. Der er et tæt samarbejde med Myndighedsafdelingen, og der udarbejdes en skriftlig udredning til det videre forløb for borgeren.

  Under alle ophold er det muligt at tilmelde sig kost. Man skal selv medbringe medicin ud over det nødvendige tøj og toiletsager. Det er muligt at at medbringe computer/Ipad. Der er tilgængeligt Wifi.

 • Hvordan søger jeg?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

Fakta: Boform efter § 115 i almenboligloven med tilknyttet døgnstøtte efter servicelovens § 107.

Sidst opdateret: