Sukkertoppen
Sukkertoppen
Sukkertoppen

Sukkertoppen er et socialpsykiatrisk botilbud i Vejle Kommune. 

Sukkertoppen har også natvarmestue (herberg), akuttilbud, trænings- og vurderingsophold og en akuttelefon til akut telefonrådgivning.

Sukkertoppen ligger i den sydlige del af Vejle med dagligvarebutikker inden for kort afstand og gode busforbindelser til centrum.

 • Hvem bor på Sukkertoppen?

  Sukkertoppen er for dig, der er over 18 år og har en sindslidelse og behov for støtte hele døgnet.

  Sukkertoppen er også for dig, der udover din sindslidelse har et misbrug eller en dom. Vi samarbejder med RusmiddelCenter Vejle.

  Sukkertoppen har erfaring med helt unge og har særlige ungemiljøer og -grupper.

 • Hvordan er de fysiske rammer og beliggenheden?

  Sukkertoppen består af 46 toværelseslejligheder fordelt i fire boenheder:

  Skovbo
  Boenheden rummer 12 2-rums lejligheder, hvor alle livsfaser er repræsenteret. Beboerne har forskellige psykiatriske, somatiske og sociale udfordringer. Her bor og samarbejder man om sin recovery / rehabiliteringsproces.

  Svanebo
  Boenheden rummer 12 2-rums lejligheder, hvor alle livsfaser er repræsenteret. Beboerne har forskellige psykiatriske, somatiske og sociale udfordringer. Her bor og samarbejder man om sin recovery / rehabiliteringsproces.

  Birkeboligerne
  Birkeboligerne er et fællesskab for 9 unge mellem 18 og 40 år med behov for støtte til forskellige psykiatriske og sociale problemstillinger.

  Kollegieboligerne
  Kollegieboligerne er små rækkehuse med 2-3 lejligheder i hver. Her bor i alt 12 unge mennesker i alderen 18-40 år, der har behov for støtte til forskellige psykiatriske og sociale udfordringer.

  ------------

  Sukkertoppen ligger i den sydlige del af Vejle med dagligvarebutikker inden for kort afstand og gode busforbindelser til centrum.

 • Hvordan er hverdagen?

  Alle kan udvikle sig. Vi arbejder derfor mod, at du kommer dig og får et godt liv efter eget valg. Det gør vi ved træne og støtte dig i at få et så selvstændigt liv som muligt.

  Det sker bl.a. gennem samtaler, hvor du får mulighed for at opdage nye sider hos dig selv og nye måder at handle og leve dit liv på. Vi vægter at udvikle de sociale kompetencer, så du kan være sammen med andre. Vi benytter en bred vifte af socialpsykiatriske behandlingsmetoder og tager udgangspunkt i, hvad der virker for dig.

  Alle har egne dagsrytmer og aktiviteter. Nogen går i skole eller er på arbejde. Andre laver daglige opgaver som indkøb, mad og rengøring.

  I krearummet er der forskellige kreative og sociale aktiviteter. 

  Om aftenen er der ofte hygge og samvær, f.eks. med film eller fællesspisning.

 • Hvad indeholder et akut-, trænings- eller vurderingsophold?

  Opholdet skal give os en mulighed for at vurdere dine ressourcer, så vi kan tilrettelægge det rigtige socialpsykiatriske tilbud til dig.

  Vurderingsopholdet varer tre måneder og er et struktureret forløb, som tager afsæt i en individuel indsatsplan. Planen beskriver, hvad du har behov for at træne og udvikle. Til sidst laves en skriftlig udredning til det videre forløb. Udover indsatsplan følger du et ugeskema med daglige aktiviteter og træning.

  Under opholdet bor du i en bolig med bad og toilet og med adgang til opholdsrum.

 • Hvordan søger jeg?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

Fakta: Boform efter § 115 i almenboligloven med tilknyttet døgnstøtte efter servicelovens § 107.

Sidst opdateret: