Større projekter i trafikken

Du vil i perioder støde på gravemaskiner, asfaltarbejdere, montører og lignende rundt omkring i hele Vejle Kommune. De arbejder på at forbedre sikkerheden på veje og stier - og at gøre det nemmere for os alle at komme frem i trafikken. Her er et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Fredericiavej/Fundersvej, Vejle

  Der bygges en ny adgangsvej til Fundersvej fra Fredericiavej. Vejen skal give de nuværende - og de kommende nye beboere på Fundersvej bedre tilkørselsforhold. Boligområdet skal udvides med 57 boliger.

  Krydset ved Fundersvej/Fredericiavej skal ombygges og flyttes en smule, og det betyder, at bilister ledes af en midlertidig omvej.

  Der vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/timen i hele perioden.

  Bilister skal derfor forvente længere køretid både ind og ud af Fredericiavej, og det kan være en fordel at vælge ruten Koldingvej, Grønlandsvej, Sønderdalen, hvis man kommer inde fra byen - Damhaven/Sønderbrogade-krydset.

  Under arbejdet kan det forventes, at der sker ændringer af kørselsmønstre i området til Privathospitalet Mølholm. Her vil udkørslen fra Brummersvej til Fredericiavej mod motorvej i perioder være spærret.

  Beboere i området rådes til at være opmærksomme på, hvor det giver mindst trafikale problemer at parkere bilen i arbejdsperioden.

  Arbejdet forventes færdigt medio september.

  Du kan holde dig opdateret om vejarbejdet på Vejdirektoratets hjemmeside. (Husk at "vinge" vejarbejde af).

 • Hældagervej, Vejle

  Der etableres cykelstier på Hældagervej.

  Det sker blandt andet for at skabe en sikker skolevej til Hældagerskolen for børnene i den sydlige del af Bredballe og for at binde Bredballe tættere sammen med Vejle.

  Udbygningen af Tirsbæk Bakker giver også et behov for at sikre et bedre stisystem på Hældagervej.

  Der skal etableres cykelstier i begge sider af vejen på strækningen fra Bybækvej til Hældagerskolen. Cykelstierne etableres i en bredde på 1,5 m sammen med fortov i 1 m’s bredde.

  På strækningen fra gangtunnellen under Hældagervej ved Skelvangen og til udmunding af hovedstien nord for Grydevangen etableres der bag fortovet i Hældagervejs østside en dobbeltrettet cykelsti i en bredde af 2,5 m.

  I forbindelse med ombygningen ændres vigepligten i krydset Bybækvej/Hældagervej, så Hældagervej fremover ikke har vigepligt. Der etableres en overkørsel, så vigepligten fremover er fra Bybækvejs vestlige del.

  Det vil efter al forventning være muligt at passere vejarbejdet under hele perioden, der går frem til 30. november 2018.

 • Jernbanegade/Havnegade/ Langelinie, Vejle

  I september 2018 begynder Vejle Kommune ombygningen af det gamle lyskryds ved Langelinie/Havnegade.

  Krydset skal ombygges for fremover bedre at kunne afvikle den stigende mængde trafik på Langelinie og for at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklisterne.

  I samme forbindelse vil vi som et forsøg lukke Jernbanegade for gennemkørsel.

  Det vil ske ved en afspærring fra Havnegade, hvor bilisterne ledes på omkørsel via Jacobs Gades Stræde (se kortet).

   

  Vi har igennem en periode foretaget nogle trafiktællinger, som viser, at de bilister, der kører igennem Jernbanegade, hovedsageligt bruger gaden som en smutvej for at slippe for bilkøen på Langelinie.

  Det vil vi gerne undgå, da de mange holdende biler på Havnegade skaber lange køer og medvirker til, at lyskrydset ikke fungerer optimalt.

  For at få en bedre afvikling af trafikken i krydset, lukker vi derfor – i første omgang i en prøveperiode – for al ind- og udkørsel til og fra Havnegade.

  Afspærringen vil foreløbig være på stedet frem til 1. oktober 2018.

  Hvis forsøget giver positive resultater for afviklingen af trafikken omkring krydset, vil der efter al forventning blive tale om en permanent lukning af Jernbanegade.

 • Vejle Sygehus: Krydsombygning

  Fra august og året ud vil krydset Beriderbakken/Skovgade ved Vejle Sygehus gennemgå en større ombygning. Krydset skal forberedes til at kunne håndtere den stigende trafikmængde - blandt andet fra det kommende parkeringshus ved sygehuset.

  Ombygningen vil munde ud i en ekstra venstresvingsbane til bilister, der kommer fra Beriderbakken og skal dreje ud på Skovgade (i retning mod Horsensvej). 

  Fodgængerfelt på Skovgade flyttes over på den modsatte side af T-krydset, så venstresvingende bilister ikke længere skal holde tilbage for fodgængerne.

  Cyklister, der skal op og ned ad Beriderbakken, får en dobbeltrettet cykelsti og skal dermed ikke længere dele vognbane med bilisterne.

  Det vil være muligt at passere vejarbejdet på Skovgade under hele perioden.

  Dog kan der i perioder opstå kø og ventetid på Beriderbakken, hvor højre- og venstresvingende bilister i en periode af vejarbejdet skal dele vognbane.

  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil det nye kryds være klar til trafik ved udgangen af 2018.

 • Ødsted - Egtved: Cykelsti

  Der etableres cykelsti mellem Ødsted og Egtved - i begge sider af Ribevej (fra den eksisterende sti ved Vorkvej i Ødsted frem til den eksisterende sti ved Rugsted Vestvej) En strækning på omkring halvanden kilometer.

  Trafikken kan passere som normalt.

  Fra vigepladsen på Ribevej lige nord for Oustrupvej skal der laves ny cykelsti i begge vejsider med tilslutning til den eksisterende sti. Derfra fortsættes ca. 50 meter ad en ny dobbelrettet cykelsti på Oustrupvej frem til Tudvadvej.

  Den sammenhængende cykelsti skal skabe forhold, der kan få flere til at vælge cyklen imellem de to byer. Projektet skal også skabe bedre cykelforbindelse mellem Egtved og Vejle - og gøre det mere attraktivt at være cykelpendler på strækningen.

  Projektet forventes afsluttet medio september 2018.

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 05. september 2018