Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Større projekter i trafikken

Du vil i perioder støde på gravemaskiner, asfaltarbejdere, montører og lignende rundt omkring i hele Vejle Kommune. De arbejder på at forbedre sikkerheden på veje og stier - og at gøre det nemmere for os alle at komme frem i trafikken. Her får du overblikket over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Vejle

 • Flegmade, Vejle

  Vejles nye supercykelsti går igennem Flegmade.

  Hele vejen går igennem en større renovation, og her er blandt andet anlagt nye fortove ved siden af de nye cykelstier. Kloakken er renoveret, og der er begyndt at blive plantet træer og lavet anden beplantning langs vejen.

  Kørebanen har været åbnet for trafik siden december 2017, men brolæggerne vil være i gaden i et godt stykke tid endnu.

  De er ved at etablere et unikt, 400 meter langt kunstfortov i den nordlige side af vejen. 

  Kunstfortovet etableres i tre etaper, som udføres sideløbende med de kommende byggeprojekter i gaden.

 • Fredericiavej/Fundersvej, Vejle

  Der bygges en ny adgangsvej til Fundersvej fra Fredericiavej. Vejen skal give de nuværende - og de kommende nye beboere på Fundersvej bedre tilkørselsforhold. Boligområdet skal udvides med 57 boliger.

  Krydset ved Fundersvej/Fredericiavej skal ombygges og flyttes en smule, og det betyder, at bilister ledes af en midlertidig omvej.

  Der vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/timen i hele perioden.

  Bilister skal derfor forvente længere køretid både ind og ud af Fredericiavej, og det kan være en fordel at vælge ruten Koldingvej, Grønlandsvej, Sønderdalen, hvis man kommer inde fra byen - Damhaven/Sønderbrogade-krydset.

  Under arbejdet kan det forventes, at der sker ændringer af kørselsmønstre i området til Privathospitalet Mølholm. Her vil udkørslen fra Brummersvej til Fredericiavej mod motorvej i perioder være spærret.

  Beboere i området rådes til at være opmærksomme på, hvor det giver mindst trafikale problemer at parkere bilen i arbejdsperioden.

  Arbejdet forventes færdigt medio august.

  Du kan holde dig opdateret om vejarbejdet på Vejdirektoratets hjemmeside.

   

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

Sidst opdateret: 27. juni 2018