Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Jellingvej / Høgsholtvej / Egevej

  Krydset ombygges og forsynes med signalanlæg.

  Krydset mellem Høgsholtvej og Jellingvej

  Samtidig forbedres forholdene for cyklister i krydset, hvilket betyder, at der blandt andet etableres cykelsti mellem Merkurvej og Jellingvej.

  Krydset forsynes med fodgængerovergange til alle sider.

  På Jellingvej etableres en længere svingbane op mod Petersmindekvarteret og Høgsholtvej for aflastning af den svingende trafik.

  Under arbejdet vil området i første omgang kunne passeres som normalt - dog forventes lidt langsommere trafik. Senere i forløbet kan der være en indsnævring af kørebanen.

  Arbejdet forventes færdigt 1. juli 2019.

 • Vejle: Juelsmindevej, Julianebjergvej, Tornsbjergvej

  Der etableres i øjeblikket en række nye vejanlæg i området ved Tirsbæk Bakker i det østlige Vejle. Anlæggene skal give gode adgangsforhold til de nye og kommende boliger i området.

  Der bygges en rundkørsel (rød cirkel) på Juelsmindevej med forbindelse til Julianebjergvej og Tornsbjergvej.

  Ved rundkørslen etableres en cykeltunnel (blå cirkel), så cyklister kan krydse Juelsmindevej uden at skulle igennem rundkørslen.

  Julianebjergvej rykkes mod vest, og på den oprindelige vej bygges nye cykelstier, som tilsluttes tunnelen. Den nye sti vil blive ny skolevej for børn, der skal cykle mellem Tirsbæk Bakker og Engum Skole. Stien skaber desuden forbindelse for cyklister til stisystemet i Tirsbæk Bakker.

  Ved den sydlige ende af Julianebjergvej etableres et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra stier og veje (grøn cirkel).

  Der vil være hastighedsnedsættelse til 50 km/t i perioden 18. februar til 15. august 2019 på en delstrækning af Juelsmindevej og den kommende midlertidige vej.

  Sideløbende med projektet er Vejle Spildevand i gang med at modernisere kloak-systemet i området for at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet.

 • Vejle: Valløesgade / Ørstedsgade

  Krydset mellem Valløesgade og Ørstedsgade ombygges og renoveres.

  Ombygningen sker for at gøre krydset i stand til at håndtere den stigende mængde trafik fra havneområdet og fra den østlige bydel i fremtiden

  Hvad skal der ske?Ombygningen vil konkret munde ud i, at krydset bliver forsynet med signaler, der skal være med til at skabe et bedre flow i myldretiden.

  I samme omgang etableres en række parkeringspladser i Valløesgade (nord).

  Arbejdet begynder i uge 23, og hvis alt forløber som ventet, vil det nye kryds være klar til trafik ved udgangen af august 2019.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Under vejarbejdet vil området kunne passeres som normalt. Dog kan der i perioder opstå kø og ventetid. Derfor opfordrer vi bilister, der har mulighed for at benytte andre ruter igennem byen, til at gøre det.

  Parkeringspladserne i Valløesgade vil som noget af det første blive etableret, men indtil de står færdige, kan det være lidt sværere at finde parkering i området end normalt.

  Entreprenøren vil som udgangspunkt arbejde i hverdage mellem klokken 7 og 18. Det kan dog i perioder blive nødvendigt at arbejde på andre tidspunkter.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du kan tilmelde dig den HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Vejle: Viborgvej / Valdemar Poulsensvej / Ellehammersvej

  Krydset mellem Viborgvej, Valdemar Poulsensvej og Ellehammersvej skal gøres mere trafiksikkert.

  Denne forbedring sker på baggrund af Trafiksikkerhedsplan 2018-2020, som byrådet vedtog i marts sidste år.

  Hvad skal der ske?
  Der etableres lysregulering i krydset, og samtidig forsynes krydset med fodgængerovergange.

  Signalerne udformes således, at bilisterne på Viborgvej kun skal holde for rødt lys, når der ankommer bilister fra sidevejene.

  Viborgvej er en af byens brede indfaldsveje, og det kan virke utrygt at krydse vejen i myldertiden. Ombygningen af krydset vil skabe en mere tryg og sikker overgang for de bilister og fodgængere, som dagligt krydser Viborgvej ved Valdemar Poulsensvej/ Ellehammersvej.

  Arbejdet begynder i uge 21, og hvis alt forløber som ventet, vil det nye kryds være klar til trafik først i september 2019.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Under vejarbejdet vil området kunne passeres som normalt. Dog kan der i perioder opstå kø og ventetid. Derfor opfordrer vi billister, der har mulighed for at benytte andre ruter igennem byen, til at gøre det.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du kan tilmelde dig HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Vejle: Forbindelsesvejen Vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  For at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe, er der blevet foretaget en række målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Byrådet bevilligede penge til at sætte en skitseprojektering i gang, som skulle munde i to skitseforslag:

  • Det ene omfatter den vejføring, som er beskrevet i den eksisterende VVM-rapport som Linjeføring Øst C.

  • Det andet omfatter den samme linjeføring, dog hvor vejen er nedgravet helt eller delvist, og hvis muligt forskudt lidt mod skoven ved Planetbyen.

  Skitseforslagene er i maj 2019 blevet præsenteret for politikerne.

  5. december 2018 blev der afholdt informationsmøde om processen.

  21. maj 2019 afholdes endnu et informationsmøde, hvor forslagene vil blive præsenteret.

  Herefter kan politikerne beslutte at behandle sagen igen eller sætte den egentlige projektering og udførelse i gang.

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

 • Vejle: Renovering af Rådhustorvet og Kirkegade/Blegbanken

  Hvad skal der ske?
  Rådhustorvet skal renoveres med helt nye belægninger, træer, belysning og inventar.

  Projektet er udviklet i samarbejde med byens borgere og butikker.

  I hele anlægsperioden vil vi gøre alt for, at torvet kan fungere bedst muligt, og at alle butikker kan holde åbent som normalt.

  Visualisering af Rådhustorvet

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Fra uge 27 til og med 31 lukkes Kirkegade - Blegbanken for gennemkørsel.
  Lukningen etableres mellem Grønnegade og Fjellegade.
  Dette er nødvendigt, da flere ledningsejere skal renovere deres ledninger i gaden.

  Vareleverance i uge 27-31
  I perioden er det muligt at køre forbi opgravningerne.
  Se kort herunder, som viser adgangsvej for varekørsel til butikkerne.

  Vareleverance ved Rådhustorvet

  I  uge 32-34 vil gaden igen være midlertidig åben for trafik.

  Fra uge 35 begynder den store renovering af Rådhustorvet.
  Dette medfører, at vi lukker Kirkegade - Blegbanken for gennemkørsel.

  Fra december 2019 åbner vi igen for gennemkørsel på den helt nye vej forbi Rådhustorvet. Renovering af pladsen foran selve Rådhuset fortsætter frem til udgangen af 2020.

  Hvor lang tid taget det?
  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil hele torvet være færdig ved udgangen af 2020.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om 
  anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

  Følg løbende med i renoveringen af Rådhustorvet.

  Udviklingen af Rådhustorvet

Sidst opdateret: 01. juli 2019