Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i anlægsprojekter.

Krydset ved Bryggen set fra oven

Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Banedanmark gør klar til elektrificering af togene

  Banedanmark gør klar til de kommende el-drevne tog.

  Læs om arbejdet hos Banedanmark.

  Hvordan elektrificerer Banedanmark jernbanen?

  Læs mere om Banedanmarks elektrificering af jernbanen på strækninger i Danmark.

 • Vejle: Østerbrogade

  Banedanmark gør klar til elektrificering af jernbanen og skal derfor hæve Østerbrogade-broen.

  Vi benytter lejligheden til at udvide vejbanen til fire spor, så trafikken af både biler, lastvogne og bløde trafikanter kan afvikles bedre.

  Læs mere om projektet.

 • Jelling: Gormsgade spærret

  Vi udfører belægningsarbejde i Gormsgade.

  Derfor er der spærret i Gormsgade mellem nr. 16 og 23.

  Vi anbefaler omkørsel via Gormsgade, Kollegievej og Vestergade. OBS! Kun køretøjer på max. 5 tons.

  Periode: 23. oktober 2023 - 5. maj 2024.

 • Vinding: Signalkryds ved Sønderdalen/Vindingvej

  Vi etablerer signalanlæg i krydset Sønderdalen/Vindingvej.

  Periode: Fra september til og med december 2023. 

  Vi forventer at holde krydset åbent i hele anlægsperioden. Men opstår der behov for at spærre vejen eller lave omkørsel i en periode, vil der blive sendt ny information ud om det.

  Busserne vil fortsat køre af den vanlige rute. 

  Hvad skal der ske?

  Vi sideudvider vejen for at gøre det muligt at passere forbi signalkrydset uden at risikere opstuvende trafik. 

  Det betyder, at der etableres svingbaner, helleanlæg, fortov og fodgængerovergange. Herudover opjusterer vi belysningsanlægget og etablerer det nye signalanlæg. 

  I første omgang bliver ledninger lagt om, og der krydses med foringsrør til den fremtidige belysning og signalanlæg.

  Rådgiver på projektet er COWI og anlægsentreprenør er CJ A/S fra Fredericia. 

 • Bredballe: Krydset Juulsbjergvej/Storager

  Vi bygger krydset Juulsbjergvej/Storager om til en fransk løsning.

  En fransk løsning betyder i det konkrete tilfælde, at den ene vejbane reserveres til ligeud kørsel mellem Horsensvej og Tirsbæk Bakker, mens den anden vejbane benyttes af bilister, der skal dreje enten ud eller ind på Storager.

  Periode: 20. juni - 7. november 2023.

  Der vil i perioder anvendes trafikstyring med lyssignal.

  Vi anbefaler, at du finder alternative veje, så du undgår kø.

 • Vejle: Forbindelsesvej vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen.

  Se et kort over forbindelsesvejens placering (PDF).

  Projektet er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog.

  Første spadestik til vejen blev taget 22.10. 2020.

  Hvad skal der ske?

  Du kan læse mere om projektet og planerne for forbindelsesvejen. Hele anlægsarbejdet forventes at vare i cirka to år. 

   

   

Sidst opdateret: