Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i anlægsprojekter.

Krydset ved Bryggen set fra oven

Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Gammelhavn/Fredericiavej

  OBS!! Klik her for information om Krydset ved Bryggen.

  Et stort anlægsarbejde er i gang i området ved Gammelhavn i Vejle.

  Den gamle posthusgrund skal omdannes til bypark, boliger og indkøbscenter, og forud for det etableres en ny forbindelsesvej forbi grunden, mens Sønderbrogade lukkes med et T-kryds. Herudover skal der bygges et nyt parkeringshus på den nuværende grusparkeringsplads ved renseanlægget. 

  Se kortet for vejomlægning Gammelhavn/Fredericiavej i stor version

   

  Hvad betyder det for trafikken?

  Første etape af etableringen af en helt ny forbindelsesvej - Ny Gammelhavn - over posthusgrunden mellem Fredericiavej og Gammelhavn med tilslutning til Sjællandsgade er, at udvide Fredericiavej med et trebenet kryds ved ungehuset.

  Forud for dette er Vejdirektoratet i gang på strækningen på Fredericiavej, mellem krydset Koldingvej/Sønderbrogade og frem mod krydset Fredericiavej/Toldbodvej med at omlægge ledninger og klargøre til udvidelse af vejarealer på Fredericiavej mellem Toldbodvej og Koldingvej.

  Arbejderne betyder at Fredericiavej periodisk vil være lukket for cykler og gående - i den ene eller begge retninger.

  Hele projektet har også betydning for adgangen til parkeringspladserne i området. Se mere herom under "Parkering - Gammelhavn" her på siden.

  Vi opdaterer her, når der sker yderligere ændringer, der har betydning for trafikken.

 • Vejle: Parkering, Gammelhavn

  De store parkeringspladser omkring Gammelhavn i Vejle blev lukket i august og september 2021.

  Det skyldes, at der er igangsat en lang række anlægsprojekter i området

  Der skal bygges et parkeringshus ved Gammelhavn, etableres en forbindelsesvej mellem Fredericiavej og Gammelhavn, og samtidig skal godsbanebygningen fjernes.

  Det betyder, at parkeringspladserne i området omdannes til byggeplads og lukkes ned.

  Fra lørdag den 28. august var det derfor ikke længere muligt at parkere på parkeringspladsen foran godsbanebygningen og på gruspladsen bag renseanlægget.

  Og fra den 13. september var det heller ikke længere muligt at parkere bag det gamle posthus / på den gamle busholdeplads (den gule ring på kortet).

  Hvor kan jeg så parkere?

  Vi henviser til byens øvrige parkeringspladser - herunder det lange parkeringsområde langs Sjællandsgade (gul markering på kortet). Her er parkering gratis og uden tidsbegrænsning.

  Klik for visning af billedet du kan zoome ind og ud på. 

  Spærrede p-pladser Gammelhavn

   

 • Vejle: Toldbodvej ved jernbanebroen

  Banedanmark ombygger jernbanebroen ved Toldbodvej, som skal hæves for at gøre plads til de kommende el-drevne tog.

  Den eksisterende bro er opført i 1954 og i god stand. Derfor bevares den eksisterende bro, der hæves, så der bliver plads til kørestrømsanlægget under broen. 

  Hele arbejdet forventes færdigafsluttet 13. maj 2022.

  Hvad betyder det for trafikken?

  Arbejdet er planlagt i to etaper, så broen kan holdes delvist åben.

  Læs om etaperne hos Banedanmark.

  Der er opsat en midlertidig lysregulering ved vejarbejdet til bilister.

  Det er ikke muligt for gående og cyklister at passere broen. Der er opsat skilte med en omkørselsrute.

  Hvordan kommer jeg frem på cykel eller til fods?

  På kortet er vist en oversigt over ruten, som fodgængere og cyklister kan benytte, mens arbejderne står på. 

  Få vist en større og tydelig version af kortet (PDF). 

   

  Hvordan elektrificerer Banedanmark jernbanen?

  Læs mere om Banedanmarks elektrificering af jernbanen på strækninger i Danmark.

 • Vejle: Forbindelsesvej vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen.

  Se et kort over forbindelsesvejens placering (PDF).

  Projektet er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog.

  Første spadestik til vejen blev taget 22.10. 2020.

  Hvad skal der ske?
  Der skal udover selve vejstykket op til Petersmindevej etableres en rundkørsel, der forbinder Vejledalen med det første stykke af ringvejen og videre op til Petersmindevej.

  Arbejdet med rundkørslen er afsluttet i juni 2021.

  Du kan læse mere om projektet og planerne for forbindelsesvejen. Hele anlægsarbejdet forventes at vare i cirka to år. 

   

   

 • Vejle midtby: Fodgængere og cyklister omdirigeres

  Der bliver gravet flere steder i Vejle midtby for at udvikle byen og hjælpe den grønne omstilling på vej - og det har betydning for fodgængere og cyklister – særligt i den sydlige del af Vejle midtby.

  Vi forsøger at lede jer af de bedste omkørsels-/alternative ruter. For midtbyen har vi indtegnet ruterne på nedenstående kort:

  Større kort der viser alternative ruter (PDF)

  På Toldbodvej, mellem Stampesvej og Ibæk Strandvej, er BaneDanmark i gang med at hæve broen for at gøre plads til ledningerne til de kommende, grønne el-tog.

  Fra mandag den 23. august var det ikke længere muligt som gående eller cyklist at passere banebroen på Toldbodvej grundet smalle arbejdspladsforhold.

  Det betyder, at du som cyklende og gående i stedet skal vælge ruten Sønderbrogade/Gammelhavn/Sjællandsgade for at komme fra den sydlige del af byen til havnen og retur.

  På Fredericiavej, mellem krydset Koldingvej/Sønderbrogade og frem mod krydset Fredericiavej/Toldbodvej, er Vejdirektoratet i gang med at omlægge ledninger og klargøre til udvidelse af vejarealer på Fredericiavej mellem Toldbodvej og Koldingvej.

  Arbejderne betyder, at Fredericiavej periodisk vil være lukket for cykler og gående - i den ene eller begge retninger.

 • Vejle: Jægervænget/Niels Bohrs Vej

  Vi forbedrer adgangsforholdene ved Nørremarken/stadionområdet og øger sikkerheden og trygheden for cyklister i krydsene.

  Adgangen til Vejle Stadion skal optimeres. Samtidig er der behov for en aflastning af vejene, der fører væk fra kvarteret og ud på Horsensvej.

  Arbejdet foregår i to etaper.

  Første etape:
  I krydset Horsensvej/Jægervænget etableres højresvingsbane og kombineret lige ud/venstresvingsbane på Jægervænget, og den eksisterende venstresvingsbane på Horsensvej forlænges.

  Projektet er første etape af det samlede tiltag, der skal forbedre hele trafikafviklingen i området.

  Arbejdet med dette kryds forventes færdigt ultimo december.Krydsombygning Jægervænget

  Anden etape:
  Går i gang i løbet af oktober, hvor der ved krydset Horsensvej/Niels Bohrs Vej vil blive etableret en kort, indadgående højresvingsbane. Det betyder, at cykelsti og fortov flyttes lidt for at skabe plads. Fra Niels Bohrs Vej ud mod Horsensvej etableres en venstresvingsbane. 

  Arbejdet forventes færdigt ultimo december.

   

 • Klimaprojekt Østbyen - Rødkildevej

  Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO er ved at lægge sidste hånd på Klimaprojekt Østbyen, der skal sikre østbyen mod oversvømmelse.

  I øjeblikket udfører Vejle Spildevand ledningsarbejde på Langelinie ved jernbanebroen.

  Rødkildevej er derfor spærret mellem Valløesgade og Langelinie.

  Følg omkørselsskiltene (Ørstedsgade - Valløesgade).

  Arbejdet forventes færdigt 18. februar 2022.

 • Vindinggård Ringvej / Fredericiavej

  Trafiksikkerheden mellem Vindinggård Ringvej og Fredericiavej skal forbedres.

  Derfor etablerer vi nye, ensrettede cykelstier, som forbinder cykelstien ved Vindinggård Ringvej med cykelstierne ved Fredericiavej.

  Samtidig laves en let opgradering af signalanlægget på stedet.

  Arbejdet begynder i uge 40, hvor  bevoksningen omkring krydset vil blive delvist fældet. Herefter tager ledningsejerne over i en periode, inden entreprenøren endeligt etablerer anlægget.

  Se kort over projektet.

  Anlægsperiode: 4. oktober - 17. december 2021.

 • Projekter - Lette trafikanter

  Vi går i oktober i gang med fire mindre projekter, der skal forbedre forholdene for lette trafikanter i Vejle Kommune.

  I Vejle midtby er projekterne placeret ved Enghavevej og ved Vesterbrogade/Valdemarsgade.


  I Vinding er et projekt ved Jædersbæk ved at være afsluttet.

  I Bredballe er det ved krydset Bredballe Mark Vej / Skelvangen, der udføres forbedringer. Her er et brolægningsarbejde i gang, og der lægges fortov. Dette afsluttes i uge 46.

  Hvornår foregår det - og har det betydning for trafikken?
  Arbejdet i Bredballe begynder i uge 41 og forventes færdig primo november. Der vil blive informeret om omkørsel. 

  Arbejdet ved Jædersbæk i Vindeing forventes udført i løbet af oktober.

  De øvrige arbejder vil også blive udført i indeværende år.

  Vi informerer om omkørsel eller lignende, når/hvis det bliver aktuelt.

   

 • Vejle: Flegborg

  Vi etablerer cykelsti på Flegborg - fra rundkørslen ved Vedelsgade frem til lyskrydset ved Flegmade.

  Det nuværende, brede fortov på Flegborg vil blive indsnævret, så der skabes plads til en enkeltrettet cykelsti i hver side af vejen, så cyklister ikke længere skal benytte kørebanen.

  Parkeringsbanen foran Vejle Musikteater vil blive inddraget til cykelsti, mens der vil blive etableret en handicapparkering ved buslommen foran teaterets indgang.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?

  Arbejdet vil foregå i forskellige faser, og vi vil løbende informere. I nogle faser vil der blive behov for at ensrette Flegborg og etablere omkørsel.

  Under reetablering af fortovet vil beboere, der benytter parkeringspladsen bag Flegborg 13, i en kortere periode skulle parkere et andet sted. 

  Periode: 10. november 2021 - 11. februar 2022.

 • Vejle: Ribegade

  Vejle Kommune udfører fortovsarbejde.
  Der kan ikke køres ind fra Koldingvej.


  Periode:1. november – onsdag 28. februar, 2021.

 • Vejle: Valdemarsgade

  Vejle Kommune udfører anlægsarbejde i krydset Valdemarsgade/ Vesterbrogade.

  Valdemarsgade er spærret under arbejdet. Omkørsel via Nyboesgade.

  Periode: Mandag 22. november til torsdag 30. december 2021.

 • Vejle: Damhaven

  Vejle Spildevand udfører ledningsarbejde på tværs af Damhaven, rute 28.

  Vejen er spærret i følgende perioder:

  • 7. januar-9. januar 2022
  • 14. januar-16. januar 2022
  • 21. januar-23. januar
  • 28. januar-30. januar 2022
  • 4. februar-6. februar 2022

  Afspærringen gælder i følgende tidsrum på ovenstående datoer:

  • Fredage kl. 20 - lørdag kl. 09
  • Lørdag kl. 19 - søndag kl. 10
  • Søndage kl. 19 - mandag kl. 05

  I ovenstående tidsrum kan man kun køre til butikkerne på Damhaven via Boulevarden. 

  Der skiltes med omkørsel via Enghavevej - Vestre Enghavevej - Boulevarden.

 • Give: Bregnhovedvej spærret

  Området omkring Bregnhovedvej oplever stor tilvækst, og vi er i gang med at byggemodne området.

  For at gøre plads til de mange nye beboere og øge trafiksikkerheden, udvider vi Bregnhovedvej og anlægger ny cykel- og gangsti på strækningen fra Sdr. Ringvej til Vagtbanke i Give.

  Det betyder, at Bregnhovedvej er spærret i perioden onsdag 19. januar til torsdag 15. marts 2022.

  Vi skilter med omkørsel via interimsvej fra Sdr. Ringvej via Vagtbanke. 

 • Børkop: Pjedstedvej spærret

  Vi byggemodner i området ved Pjedstedvej og har derfor brug for at udvide vejen samt etablere ny cykel- og gangsti på strækningen fra Lilholtvej til Kastaniehaven.

  Derfor er Pjedstedvej spærret for gennemkørsel i dagtimerne fra kl. 8.00-15.00 i perioden mandag 10. januar til torsdag 31. marts 2022.

  Der skiltes med omkørsel via Børkop Skovvej.

   

Sidst opdateret: