Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Renovering af Rådhustorvet og Kirkegade/Blegbanken

  Rådhustorvet skal renoveres med helt nye belægninger, træer, belysning og inventar.

  Projektet er udviklet i samarbejde med byens borgere og butikker.

  I hele anlægsperioden vil vi gøre alt for, at torvet kan fungere bedst muligt, og at alle butikker kan holde åbent som normalt.

  Rådhustorvet set fra Søndergade

  Visualisering af Rådhustorvet

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?

  Kirkegade og Blegbanken er genåbnet for gennemkørsel

  Klostergade er lukket for gennemkørsel forbi rådhuset.

  Renoveringen af pladsen foran selve Rådhuset fortsætter frem til udgangen af 2020.

   

  Hvor lang tid taget det?
  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil hele torvet være færdig ved udgangen af 2020.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om 
  anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

  Følg løbende med i renoveringen af Rådhustorvet.

  Udviklingen af Rådhustorvet

 • Vejle: Rødkildevej, Langelinie og Valløesgade

  Vejle Kommune og Vejle Spildevand er i gang med et fælles klimaprojekt med at klimatilpasse Østbykvarteret i Vejle.

  Som en vigtig del af det projekt skal Rødkildevej i fremtiden lede enorme mængder af regnvand via to forskellige systemer. Det betyder, at der vil blive arbejdet på vejen over en længere periode.

  Langelinie og Rødkildevej er spærret nord for Fredensgade og Valløesgade. Der skiltes med omkørsel via Ørstedsgade og Valløesgade.

  Bybus linje 1 er omlagt - se planen på Sydtrafiks hjemmeside

  Arbejdet forventes at vare frem til slutningen af april.

 • Skibet: Buldalen/Bredstenvej

  Vejle Kommune og Vejdirektoratet har indgået et samarbejde om at opgradere lyskrydset på Bredstenvej ved Buldalen.

  Der skal etableres venstresvings-baner, og vejen forlægges 5-6 meter mod nord.

  Buldalen være spærret i kortere perioder i forbindelse med arbejdet, mens Bredstenvej kan passeres som normalt. Dog er det muligt, at der vil være hastighedsnedsættelse i perioden.

  Det er Vejdirektoratet, der står for anlægsarbejdet, som begynder i uge 13 og forventes afsluttet i uge 25/26 2020.

   

 • Vejle: Hældagervej /Juulsbjergvej

  Krydset mellem Hældagervej og Juulsbjergvej ombygges.

  Der etableres signalanlæg, fortovsheller og beskyttet fodgængerovergang med midterhelle ved Hældagervej, som i forvejen er forsynet med cykelshunt.

   

  Der vil blive etableret helle ved den eksisterende midterrabat mellem de to adskilte vejbaner.

  Det nordlige spor vil fortsat have kontinuerligt kørende trafik. Sporet mod midterrabatten ændres ved sydøstlige ende til en svingbane mod Hældagervej.

  Resten af sporet blive tilkørselsspor fra Hældagervej mod nordvest. 

  På vestsiden bliver der i eksisterende rabat etableret en svingbane mod Hældagervej med en adskillelseshelle ud mod de gennemgående kørebaner.

  Der etableres signalregulerende lys i samtlige heller til afvikling af bil-, cykel- og gående trafik.

  Ledningsarbejdet vil være afsluttet i uge 17,  hvorefter selve anlægsarbejdet vil gå i gang.

  Anlægs- og signalarbejdet forventes afsluttet medio August 2020.

 • Vejle: Kirkebakken spærret

  Vejle Spildevands klimaprojekt medfører en omfattende modernisering af kloakkerne i Bredballe.

  Arbejdet er nået til strækningen mellem tunnelen og Ulvedalen. Derfor spærres 2. tunnel og Kirkebakken i en periode for trafik.

  Al kørsel til Kirkebakkeskolen skal ske fra Bredballe Byvej.

  Der skiltes med omkørsel via Bybækvej, Hældagervej, Skelvangen, Storager, Bredballe Byvej og Kirkebakken.

  Bybus linje 1 er omlagt - se planen på Sydtrafiks hjemmeside.

  1. etape: 3. februar til 4. marts - opgravning i krydset Kirkebakken/Brønsbjergvej/Strandgårdsvej (tunnelen er totalt spærret).

  2. etape: 4. marts til 3. april - opgravning fra Strandgårdsvej til Ulvedalen. Tunnelen er åben med kørsel via Strandgårdsvej - dog ikke for lastbiler.

  Hele projektet forventes afsluttet 3. april 2020.

 • Vejle: Langelinie / Strandgade

  Krydset ved Strandgade og Langelinie skal ombygges som forlængelse af Mobilitetsplanens mål om at styrke Ring 1 - og parkeringssøgningen i midtbyen.

  Projektet er en forlængelse af ombygningen af krydset Langelinie/Danmarksgade, som blev udført i 2018-2019.

  Der skal etableres en venstresvingsbane på Langelinie mod Strandgade og en højresvingsbane fra Strandgade mod Langelinie.

  Der  etableres en kort cykelsti frem mod krydset to steder for at øge trafiksikkerheden for cyklister.

  Samtidig etableres parkeringslommer flere steder på Strandgade for at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden - og for at forbedre afsætningsmuligheden til skolerne i området.

  Derudover vil der blive lavet en cykellomme for cyklister, som skal fra Strandgade til skolerne i Worsaaesgade.

  Anlægsperioden er fra april til september 2020.

 • Jelling: Renovering af Stationsvej

  Stationsvej i Jelling skal renoveres. Dette gøres for, at styrke Jelling Midtby, ved fra stationsområdet, at skabe en mere tidssvarende ankomst til byen og Monumentområdet. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Runecentret A/S.

  Hvad skal der ske?Stationsvej skal renoveres med ny flot brostensbelægning på kørerbanen og fortovene skal delvis renoveres med nye granit- og betonfliser. For at gøre gaden mere grøn, skal der plantes ca. 17 nye lindetræer langs vejen fra stationen og op mod Monumentområdet. Der bliver i den sydlig del af gaden etableret 14 korttids parkeringspladser, mens der i den nordlige ende af gaden forsat vil være mulighed for parkering langs kantstenen.

  Den nuværende gadebelysning bliver udskiftet med nogle nye lave master med LED lys for at skabe en mere hyggelig byrums belysning.

  Vejle Kommune har sammen med Runecenteret arbejdet på en fælles renovering for at skabe en sammenhæng mellem det nye vejanlæg og forpladsen ved Runecenteret.

  Hvor lang tid tager det?Arbejdet begynder i uge 33, og hvis alt forløber som ventet, vil arealet foran Runecenteret stå færdig inden december 2019, hvorefter entreprenøren begynder på renoveringen af kørebanen og fortovene, som vil vare frem til først i maj 2020.

  Stationsvej i Jelling

  Renovering af Stationsvej i Jelling

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Mens pladsen foran Runecenteret renoveres, kan området passeres som normalt. Dog kan man ikke parkere foran butikkerne. Der henvises til de øvrige parkeringspladser i byen i denne periode.

  Når entreprenøren begynder på renoveringen af den nordlige del af Stationsvej, kan der ikke kørers i den del af gaden. Det betyder, at beboerne skal benytte byens øvrige parkeringspladser i den periode. Hvor lang den periode bliver, og hvornår den præcis er, kan desværre endnu ikke meldes endeligt ud, men de berørte skal nok få besked i god tid. Vi forventer, at det bliver efter nytår.

  I den periode vil entreprenøren hjælpe med at få kørt skraldespandene ned til Runevej til renovationsbilen.

  Når renoveringen er så langt, at der arbejdes på den sydlige del af Stationsvej, kan den nordlige del af gaden tilkøres via Møllegade og Runevej.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har en anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms'er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

 • Forbindelsesvejen vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  For at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe, er der blevet foretaget en række målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Byrådet har efterfølgende bevilliget penge til at sætte projektering og anlægsarbejde i gang.

  Der planlægges at holdes åstedsforretning til erhvervelse af jord til vejanlægget i maj/juni 2020.

  Anlægsarbejdet forventes opstartet i sensommeren 2020 - og forventes at vare i cirka to år. 

  Se en animations-video over vejens forløb.(Nederst på siden)

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige kortere projekter i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 30. marts 2020