Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Assendrup, Juelsmindevej

  Der etableres signalanlæg ved krydset Juelsmindevej - Tirsbækvej - Engumvej.

  Etableringen af anlægget er en del af et Sikker Skolevej-projekt, og forud for projektet ligger en række undersøgelser og trafiktællinger.

  Der etableres desuden to cykelstier, som skal forbinde Engumvej og Tirsbækvej, fire sikre fodgængerzoner, udvidet helleanlæg og svingbaner på vejen.

  Dette skal tilsammen skabe en sikker forbindelse fra Engum til Tirsbæk - og en fremtidig sikker cykelrute via Tirsbæk Bakker ind til Vejle.

 • Havnegade, Vejle

  Det gamle lyskryds ved Langelinie/Havnegade/Jyllandsgade/Danmarksgade skal bygges om.

  Krydset skal ombygges for fremover bedre at kunne afvikle den stigende mængde trafik på Langelinie og for at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklisterne.

  Se information om midlertidig lukning af Jernbanegade.

  Hvad skal der ske?
  Krydset er i dag fembenet. Med ombygningen bliver udkørslerne fra Danmarksgade og Langelinie mod Havnegade udvidet og ”rettet op”, så de kommer til at ligge i en mere lige linje over for hinanden.

  Dette vil forbedre oversigtsforholdene i krydset, og venstresvingende bilister fra Langelinie vil ikke på samme måde som i dag blokere for bilister fra Danmarksgade, der skal lige over i krydset.

  Samtidig udskiftes lyssignalerne og masterne i krydset med nogle nye modeller, som er både mere tidssvarende og mere energirigtige. Med udskiftningen ændres forløbet af rødt/grønt lys, så bilisterne fra Langelinie og Danmarksgade prioriteres højere end i dag, hvor der i de to gader opleves en del trængsel i myldretiden.

  Teknisk Udvalg har besluttet, at der fremover skal være forbud mod indkørsel til Jernbanegade fra Havnegade, således at bilerne fremover kan køre ud fra Jernbanegade, men ikke den modsatte vej. Dette vil være med til at modvirke den kødannelse, som i dag ses på Havnegade frem mod lyskrydset. 

  Ensretningen af Jernbanegade vil endvidere skabe mere sikre forhold for de gående og for cyklisterne på Supercykelstien i Havnegade. Cykelbanen, som i dag løber forbi Havnegade, vil kunne ændres til en cykelsti, som adskilles fra bilernes kørebane med en kantsten.

  Fortovet bliver gennemgående – forbi Jernbanegade, og det bliver dermed nemmere og mere sikkert for de gående at komme frem.

  Arbejdet forventes afsluttet i januar 2019.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet eller tidsplanen - eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du tilmelder dig ved at benytte linket HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

   

 • Toldbodvej / Ibæk Strandvej, Vejle

  Krydset mellem Toldbodvej og Ibæk Strandvej skal bygges om.

  Krydset skal udvides og forsynes med signaler, så det bliver nemmere for trafikanter fra Ibæk Strandvej at dreje ud på havneruten/Toldbodvej, hvor trafikken i dag er meget tæt - især i myldretiden.

  Krydsombygningen er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 – et visionskatalog – som indeholder en række projekter, der skal forbedre trafikafviklingen i byen.

  Arbejdet er planlagt således, at trafikken ikke bliver berørt og kan dermed afvikles, som den plejer. Dog kan kørebanen blive indsnævret i perioder.

  Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af april 2019.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet eller tidsplanen - eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du tilmelder dig ved at benytte linket HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

   

   

 • Vejle Sygehus: Krydsombygning

  Fra august og året ud vil krydset Beriderbakken/Skovgade ved Vejle Sygehus gennemgå en større ombygning. Krydset skal forberedes for at kunne håndtere den stigende trafikmængde - blandt andet fra det kommende parkeringshus ved sygehuset.

  Ombygningen vil munde ud i en ekstra venstresvingsbane til bilister, der kommer fra Beriderbakken og skal dreje ud på Skovgade (i retning mod Horsensvej). 

  Fodgængerfeltet på Skovgade flyttes over på den modsatte side af T-krydset, så venstresvingende bilister ikke længere skal holde tilbage for fodgængerne.

  Cyklister, der skal op og ned ad Beriderbakken, får en dobbeltrettet cykelsti og skal fremover ikke dele vognbane med bilisterne.

  Det vil være muligt at passere vejarbejdet på Skovgade under hele perioden.

  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil det nye kryds være klar til trafik i begyndelsen af 2019.

 • Vejle: Forbindelsesvejen Vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  De kommende måneder vil der blive foretaget målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Det sker for at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe.

  Byrådet har bevilliget penge til at sætte en skitseprojektering i gang, som gerne skal munde i to skitseforslag:

  • Det ene omfatter den vejføring, som er beskrevet i den eksisterende VVM-rapport som Linjeføring Øst C.

  • Det andet omfatter den samme linjeføring, dog hvor vejen er nedgravet helt eller delvist, og hvis muligt forskudt lidt mod skoven ved Planetbyen.

   

  De kommende måneder skal der arbejdes med de to skitser, som skal præsenteres for politikerne i april/maj.

  5. december blev der afholdt informationsmøde om processen, og der vil blive afholdt endnu et informationsmøde, når projekterne er præsenteret for politikerne. På baggrund af mødet kan politikerne beslutte at behandle sagen igen eller sætte den egentlige projektering og udførelse i gang.

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 14. januar 2019