Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Havnegade

  Det gamle lyskryds ved Langelinie/Havnegade/Jyllandsgade/Danmarksgade skal bygges om.

  Krydset skal ombygges for fremover bedre at kunne afvikle den stigende mængde trafik på Langelinie og for at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklisterne.

  Se information om midlertidig lukning af Jernbanegade.

  Hvad skal der ske?
  Krydset er i dag fembenet. Med ombygningen bliver udkørslerne fra Danmarksgade og Langelinie mod Havnegade udvidet og ”rettet op”, så de kommer til at ligge i en mere lige linje over for hinanden.

  Dette vil forbedre oversigtsforholdene i krydset, og venstresvingende bilister fra Langelinie vil ikke på samme måde som i dag blokere for bilister fra Danmarksgade, der skal lige over i krydset.

  Samtidig udskiftes lyssignalerne og masterne i krydset med nogle nye modeller, som er både mere tidssvarende og mere energirigtige. Med udskiftningen ændres forløbet af rødt/grønt lys, så bilisterne fra Langelinie og Danmarksgade prioriteres højere end i dag, hvor der i de to gader opleves en del trængsel i myldretiden.

  Teknisk Udvalg har besluttet, at der fremover skal være forbud mod indkørsel til Jernbanegade fra Havnegade, således at bilerne fremover kan køre ud fra Jernbanegade, men ikke den modsatte vej. Dette vil være med til at modvirke den kødannelse, som i dag ses på Havnegade frem mod lyskrydset. 

  Ensretningen af Jernbanegade vil endvidere skabe mere sikre forhold for de gående og for cyklisterne på Supercykelstien i Havnegade. Cykelbanen, som i dag løber forbi Havnegade, vil kunne ændres til en cykelsti, som adskilles fra bilernes kørebane med en kantsten.

  Fortovet bliver gennemgående – forbi Jernbanegade, og det bliver dermed nemmere og mere sikkert for de gående at komme frem.

   

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet eller tidsplanen - eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du tilmelder dig ved at benytte linket HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

   

 • Vejle: Juelsmindevej, Julianebjergvej, Tornsbjergvej

  Der etableres i øjeblikket en række nye vejanlæg i området ved Tirsbæk Bakker i det østlige Vejle. Anlæggene skal give gode adgangsforhold til de nye og kommende boliger i området.

  Der bygges en rundkørsel (rød cirkel) på Juelsmindevej med forbindelse til Julianebjergvej og Tornsbjergvej.

  Ved rundkørslen etableres en cykeltunnel (blå cirkel), så cyklister kan krydse Juelsmindevej uden at skulle igennem rundkørslen.

  Julianebjergvej rykkes mod vest, og på den oprindelige vej bygges nye cykelstier, som tilsluttes tunnelen. Den nye sti vil blive ny skolevej for børn, der skal cykle mellem Tirsbæk Bakker og Engum Skole. Stien skaber desuden forbindelse for cyklister til stisystemet i Tirsbæk Bakker.

  Ved den sydlige ende af Julianebjergvej etableres et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra stier og veje (grøn cirkel).

  Der vil være hastighedsnedsættelse til 50 km/t i perioden 18. februar til 15. august 2019 på en delstrækning af Juelsmindevej og den kommende midlertidige vej.

  I perioden 18. februar til 15. marts 2019 er Julianebjergvej lukket for gennemkørsel ved Juelsmindevej. Beboere har adgang fra Tirsbækvej.

  Sideløbende med projektet er Vejle Spildevand i gang med at modernisere kloak-systemet i området for at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet.

 • Vejle: Toldbodvej / Ibæk Strandvej

  Krydset mellem Toldbodvej og Ibæk Strandvej skal bygges om.

  Krydset skal udvides og forsynes med signaler, så det bliver nemmere for trafikanter fra Ibæk Strandvej at dreje ud på havneruten/Toldbodvej, hvor trafikken i dag er meget tæt - især i myldretiden.

  Krydsombygningen er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 – et visionskatalog – som indeholder en række projekter, der skal forbedre trafikafviklingen i byen.

  Arbejdet er planlagt således, at trafikken ikke bliver berørt og kan dermed afvikles, som den plejer. Dog kan kørebanen blive indsnævret i perioder.

  Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af april 2019.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet eller tidsplanen - eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Servicen er gratis, og du tilmelder dig ved at benytte linket HER

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

   

   

 • Vejle: Forbindelsesvejen Vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  De kommende måneder vil der blive foretaget målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Det sker for at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe.

  Byrådet har bevilliget penge til at sætte en skitseprojektering i gang, som gerne skal munde i to skitseforslag:

  • Det ene omfatter den vejføring, som er beskrevet i den eksisterende VVM-rapport som Linjeføring Øst C.

  • Det andet omfatter den samme linjeføring, dog hvor vejen er nedgravet helt eller delvist, og hvis muligt forskudt lidt mod skoven ved Planetbyen.

   

  De kommende måneder skal der arbejdes med de to skitser, som skal præsenteres for politikerne i april/maj.

  5. december blev der afholdt informationsmøde om processen, og der vil blive afholdt endnu et informationsmøde, når projekterne er præsenteret for politikerne. På baggrund af mødet kan politikerne beslutte at behandle sagen igen eller sætte den egentlige projektering og udførelse i gang.

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 18. marts 2019