Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Renovering af Rådhustorvet og Kirkegade/Blegbanken

  Hele torvet får nye belægninger, træer, belysning og inventar. Her kan du læse om, hvad det betyder for trafikken.

  Projektet er udviklet i samarbejde med byens borgere og butikker.

  I hele anlægsperioden vil vi gøre alt for, at torvet kan fungere bedst muligt, og at alle butikker kan holde åbent som normalt.

  Rådhustorvet set fra Søndergade

  Visualisering af Rådhustorvet

  Hvor lang tid taget det?
  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil hele torvet være færdig ved udgangen af 2020.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om 
  anlægsprojektet

  Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms’er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

   

  Læs mere om, hvordan historie og nyanlæg smelter sammen i en artikel fra "Byggematerialer".

  Følg løbende med i renoveringen af Rådhustorvet.

  Udviklingen af Rådhustorvet

   

 • Vejle: Hældagervej /Juulsbjergvej

  Krydset mellem Hældagervej og Juulsbjergvej ombygges.

  Der etableres signalanlæg, fortovsheller og beskyttet fodgængerovergang med midterhelle ved Hældagervej, som i forvejen er forsynet med cykelshunt.

   

  Der vil blive etableret helle ved den eksisterende midterrabat mellem de to adskilte vejbaner.

  Det nordlige spor vil fortsat have kontinuerligt kørende trafik. Sporet mod midterrabatten ændres ved sydøstlige ende til en svingbane mod Hældagervej.

  Resten af sporet blive tilkørselsspor fra Hældagervej mod nordvest. 

  På vestsiden bliver der i eksisterende rabat etableret en svingbane mod Hældagervej med en adskillelseshelle ud mod de gennemgående kørebaner.

  Der etableres signalregulerende lys i samtlige heller til afvikling af bil-, cykel- og gående trafik.

  Hele arbejdet forventes afsluttet ultimo august 2020.

 • Vejle: Langelinie / Strandgade

  Krydset ved Strandgade og Langelinie skal ombygges som forlængelse af Mobilitetsplanens mål om at styrke Ring 1 - og parkeringssøgningen i midtbyen.

  Projektet er en forlængelse af ombygningen af krydset Langelinie/Danmarksgade, som blev udført i 2018-2019.

  Der skal etableres en venstresvingsbane på Langelinie mod Strandgade og en højresvingsbane fra Strandgade mod Langelinie.

  Der  etableres en kort cykelsti frem mod krydset to steder for at øge trafiksikkerheden for cyklister.

  Samtidig etableres parkeringslommer flere steder på Strandgade for at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden - og for at forbedre afsætningsmuligheden til skolerne i området.

  Derudover vil der blive lavet en cykellomme for cyklister, som skal fra Strandgade til skolerne i Worsaaesgade.

  Anlægsperioden er fra april til september 2020.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Under den første del af arbejdet kan trafikken passere krydset, men når selve ombygningen begynder, vil det blive spærret i kortere perioder:

   

   

   

 • Forbindelsesvejen vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  For at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe, er der blevet foretaget en række målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området.

  Byrådet har efterfølgende bevilliget penge til at sætte projektering og anlægsarbejde i gang.

  Anlægsarbejdet forventes opstartet i sensommeren 2020 - og forventes at vare i cirka to år. 

  Se en animations-video over vejens forløb.(Nederst på siden)

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige kortere projekter i hele Vejle

  Udover her på siden at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du søge på kortet og se, hvad der påvirker trafikken lige nu - såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

Sidst opdateret: 10. juli 2020