Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i anlægsprojekter.

Krydset ved Bryggen set fra oven

Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Banedanmark gør klar til elektrificering af togene

  Banedanmark gør klar til de kommende el-drevne tog.

  Læs om arbejdet hos Banedanmark.

  Hvordan elektrificerer Banedanmark jernbanen?

  Læs mere om Banedanmarks elektrificering af jernbanen på strækninger i Danmark.

 • Vejle: Østerbrogade

  Banedanmark gør klar til elektrificering af jernbanen og skal derfor hæve Østerbrogade-broen.

  Vi benytter lejligheden til at udvide vejbanen til fire spor, så trafikken af både biler, lastvogne og bløde trafikanter kan afvikles bedre.

  Læs mere om projektet.

 • Grejsdalen: Stibro over Grejsdalen

  Vejle Kommune og entreprenørfirmaet CG Jensen anlægger en ny stibro over Grejsdalen, som skal gøre det sikkert at krydse jernbanen fra Grejsdalen til St. Grundet skov. 

  Vi udfører selve arbejdet i tre faser og forventer at afslutte hele arbejdet i juli 2023. 

  Fase 1 - fra 7. november til nytår:

  Vi etablerer fundamenterne, herunder ramning af pæle og støbning af betonfundamenter. 

  Fase 2 - fra nytår til april 2023:

  Her udføres kun begrænset anlægsarbejde. Vi nedgraver afvandingsledning, kabler samt afslutter arbejdet omkring fundamenterne.

  Fase 3 - april til juli 2023:

  Vi monterer broen. Ca. halvdelen af broen monteres om natten efter aftale med Banedanmark, fordi der er brug for at spærre sporene.

 • Vejle: Bedre plads til cykler og biler samt p-forbud i Vedelsgade

  Ca. 1. marts 2023 sætter Teknisk Udvalg gang i et forsøg i Vedelsgade, der skal give bedre plads til cyklisterne. 

  Vejbanen mærkes op med en hvid stribe, der skal adskille bilister og cyklister fra hinanden og dermed skabe bedre forhold for begge. 

  Det betyder desuden, at al parkering i gaden er forbudt i prøveperioden, der lyder på en halvt år. 

  Prøvehandlingen evalueres undervejs og vurderes herefter i Teknisk Udvalg. 

  Udover at skabe bedre forhold for både cyklister og bilister er prøvehandlingen i tråd med det grønne tillæg til Mobilitetsplanen fra 2018 samt Klimaplanen fra 2020, der bl.a. peger på, at ”vækst i indbyggertal er afkoblet fra vækst i fossil transport” samt ”25 pct. af ture kortere end 5 km foregår på cykel eller elcykel”.

 • Vejle: Ribe Landevej 11-39

  Vejle Fjernvarme udfører ledningsarbejde i etaper på strækningen mellem Toftekæret og Skovbakken.

  Derfor er Ribe Landevej 11-39 totalt spærret fra mandag 13. marts til mandag 31. marts 2023. 

  Omkørsel via Pedersholms Allé, Koldingvej, Damhaven og Boulevarden.

  Lastbiler bedes følge rute 176 Ødsted -Bredsten, rute 28 mod Vejle

  Busomlægning: Se Sydtrafik

  Kontaktperson:
  Arkil: Henrik T Skafte, tlf. 51386787
  Vejle Fjernvarme: Jesper Wolsgård, tlf. 75827455

  Klik for visning af billedet.

  Ribe Landevej spærring og omkørsel

 • Vejle: Ribe Landevej 39-119

  Vejle Fjernvarme udfører ledningsarbejde i etaper på strækningen mellem Skovbakken og Pedersholms Allé.

  Derfor er Ribe Landevej 39-119 periodevis spærret.

  Periode: Mandag 11. april – fredag 14. juli 2023 mellem kl. 09:00 - 15:00

  I de øvrige tidsrum er vejen åben med midlertidigt signalanlæg.

  Busomlægning: Se hos Sydtrafik.

  Omkørsel via Pedersholms Allé, Koldingvej, Damhaven og Boulevarden.

  Lastbiler bedes følge rute 176 Ødsted -Bredsten, rute 28 mod Vejle

  Kontaktperson:
  Arkil: Henrik T Skafte, tlf. 51386787
  Vejle Fjernvarme: Jesper Wolsgård, tlf. 75827455

  Klik for visning af billedet. 

  Ribe Landevej spærring og omkørsel

 • Bredballe: Strandvejen 80-102

  Trefor Varme er i gang med at udrulle fjernvarme i området omkring Strandvejen 80-102. 

  Fra mandag 13. marts 2023 og til og med fredag 26. maj 2023 vil der være opsat midlertidig lysregulering på strækningen. 

  Læs mere hos Trefor Varme.

 • Vejle: Damhaven "parallelvej"

  Vejle Spildevand er i gang med at adskille regn- og kloakvand i området ved Damhaven. 

  Mandag 13. februar 2023 går 3. etape af det arbejde i gang. Frem til 30. juni 2023 vil de grave på "parallelvejen", der går langs Damhaven. Det er det område, hvor bl.a. Elgiganten og Silvan ligger. Selve Damhaven berøres ikke. 

  Der vil gennem hele graveperioden være adgang til butikkerne, men trafikken i området vil være præget af gravearbejdet.

  Læs mere hos Vejle Spildevand.

 • Vejle: Forbindelsesvej vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen.

  Se et kort over forbindelsesvejens placering (PDF).

  Projektet er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog.

  Første spadestik til vejen blev taget 22.10. 2020.

  Hvad skal der ske?

  Du kan læse mere om projektet og planerne for forbindelsesvejen. Hele anlægsarbejdet forventes at vare i cirka to år. 

   

   

 • Vejle: Parkering, Gammelhavn

  De store parkeringspladser omkring Gammelhavn i Vejle blev lukket i august og september 2021.

  Det skyldes, at der er igangsat en lang række anlægsprojekter i området

  Der skal bygges et parkeringshus ved Gammelhavn, etableres en forbindelsesvej mellem Fredericiavej og Gammelhavn, og samtidig skal godsbanebygningen fjernes.

  Hvor kan jeg så parkere?

  Vi henviser til byens øvrige parkeringspladser - herunder det lange parkeringsområde langs Sjællandsgade (gul markering på kortet). Her er parkering gratis og uden tidsbegrænsning.

  Klik for visning af billedet du kan zoome ind og ud på. 

  Spærrede p-pladser Gammelhavn

   

Sidst opdateret: