Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Større projekter i trafikken

Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på veje og stier. Her får du et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Vejle: Renovering af Rådhustorvet og Kirkegade/Blegbanken

  Renoveringen af Rådhustorvet i Vejle bygger på et ønske om at skabe en plads til endnu flere mennesker på byens vigtigste torv - og et ønske om at skabe samme udtryk, som torvet havde tilbage i 30'erne; en stor, åben plads uden trapper og niveauforskelle. 

  Hele torvet får nye belægninger, træer, belysning, vandkunst og inventar.

  Projektet er udviklet i samarbejde med byens borgere og butikker.

  Rådhustorvet set fra Søndergade

  Visualisering af Rådhustorvet

  Hvor lang tid tager det?
  Brolæggerne var færdige med første del af torvet i august 2020. Der mangler stadig belægning på torvets midterste areal, som midlertidigt er blevet dækket med beton. Den planlagte vandkunst er forsinket på grund af corona-nedlukningen, men tildækningen gør, at torvet i mellemtiden kan tages i brug til alle efterårets og vinterens arrangementer.

  Det forventes, at vandkunsten bliver etableret på torvet i foråret 2021.

  Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet
  Du kan tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har anden ny, relevant information om arbejdet.

  Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om 
  anlægsprojektet.

  Læs mere om, hvordan historie og nyanlæg smelter sammen i en artikel fra "Byggematerialer".

   

 • Vejle: Langelinie / Strandgade

  Krydset ved Strandgade og Langelinie skal ombygges som forlængelse af Mobilitetsplanens mål om at styrke Ring 1 - og parkeringssøgningen i midtbyen.

  Projektet er en forlængelse af ombygningen af krydset Langelinie/Danmarksgade, som blev udført i 2018-2019.

  Der skal etableres en venstresvingsbane på Langelinie mod Strandgade og en højresvingsbane fra Strandgade mod Langelinie.

  Der  etableres en kort cykelsti frem mod krydset to steder for at øge trafiksikkerheden for cyklister.

  Samtidig etableres parkeringslommer flere steder på Strandgade for at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden - og for at forbedre afsætningsmuligheden til skolerne i området.

  Derudover vil der blive lavet en cykellomme for cyklister, som skal fra Strandgade til skolerne i Worsaaesgade.

  Anlægsperioden er fra april til september 2020.

  Hvad betyder arbejdet for trafikken?
  Under den første del af arbejdet kan trafikken passere krydset, men når selve ombygningen begynder, vil det blive spærret i kortere perioder.

 • Flegmade, Vejle

  Arbejdet med at forsyne fortovet i nordsiden af Flegmade i Vejle med bogstavfortov er genoptaget, og der arbejdes nu i den ende af gaden, der støder op mod Boulevarden.

  Arbejdet skal fortsætte ned forbi den nyetablerede Lidl-butik, frem til bogstaverne møder den del af kunstfortovet, der blev etableret tilbage i 2017.

  Efter den første del blev etableret, afventede man, at to store byggerier (Lidl og PFA) blev færdiggjort, inden de sidste af de mere end 11.000 bogstavfliser kunne lægges i jorden.

  Bogstaverne danner en række citater og er en del af et helt unikt kunstfortov - én lang kryds og tværs, der løber side om side med Vejles Supercykelsti.

  Resten af Supercykelstien færdiggøres i samme omgang med beplantning langs siden af stien.

  Fortovet skabes med støtte fra Statens Kunstfond, der også har udpeget kunstneren bag.

  Hele arbejdet forventes færdigt med udgangen af 2020.

 • Forbindelsesvejen vest om Uhre

  Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre - mellem Vardevej og Planetbyen. Og arbejdet med at planlægge vejen er i gang.

  For at få klarhed over, hvordan vejen skal forløbe, er der blevet foretaget en række målinger ved landinspektører og lavet geotekniske undersøgelser i området. 

  Byrådet har efterfølgende bevilliget penge til at sætte projektering og anlægsarbejde i gang.

  Ekspropriationer i området er gennemført, og projektet har været i licitation.

  Anlægsarbejdet begynder i sensommeren 2020 - og forventes at vare i cirka to år. 

  Se en animations-video over vejens forløb.(Nederst på siden)

  Facebooksiden Trafik i fremtidens Vejle vil der være information, når der er noget nyt at fortælle om projektet.  

  I Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog er et også muligt at finde baggrund om fremtidens projekter i Vejle.

 • Øvrige kortere projekter i hele Vejle

  Udover her på siden at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du søge på kortet og se, hvad der påvirker trafikken lige nu - såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

Sidst opdateret: 15. september 2020