Større projekter i trafikken

Du vil i perioder støde på gravemaskiner, asfaltarbejdere, montører og lignende rundt omkring i hele Vejle Kommune. De arbejder på at forbedre sikkerheden på veje og stier - og at gøre det nemmere for os alle at komme frem i trafikken. Her er et overblik over, hvor der er gang i længerevarende projekter.

 • Hvad sker der i trafikken?

 • Hældagervej, Vejle

  Der etableres cykelstier på Hældagervej.

  Det sker blandt andet for at skabe en sikker skolevej til Hældagerskolen for børnene i den sydlige del af Bredballe og for at binde Bredballe tættere sammen med Vejle.

  Udbygningen af Tirsbæk Bakker giver også et behov for at sikre et bedre stisystem på Hældagervej.

  Der skal etableres cykelstier i begge sider af vejen på strækningen fra Bybækvej til Hældagerskolen. Cykelstierne etableres i en bredde på 1,5 m sammen med fortov i 1 m’s bredde.

  På strækningen fra gangtunnellen under Hældagervej ved Skelvangen og til udmunding af hovedstien nord for Grydevangen etableres der bag fortovet i Hældagervejs østside en dobbeltrettet cykelsti i en bredde af 2,5 m.

  I forbindelse med ombygningen ændres vigepligten i krydset Bybækvej/Hældagervej, så Hældagervej fremover ikke har vigepligt. Der etableres en overkørsel, så vigepligten fremover er fra Bybækvejs vestlige del.

  Det vil efter al forventning være muligt at passere vejarbejdet under hele perioden, der går frem til 30. november 2018.

 • Havnegade, Vejle

  Det gamle lyskryds ved Langelinie/Havnegade/Jyllandsgade/Danmarksgade skal bygges om.

  Krydset skal ombygges for fremover bedre at kunne afvikle den stigende mængde trafik på Langelinie og for at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklisterne.

  Hvad skal der ske?
  Krydset er i dag fembenet. Med ombygningen bliver udkørslerne fra Danmarksgade og Langelinie mod Havnegade udvidet og ”rettet op”, så de kommer til at ligge i en mere lige linje over for hinanden.

  Dette vil forbedre oversigtsforholdene i krydset, og venstresvingende bilister fra Langelinie vil ikke på samme måde som i dag blokere for bilister fra Danmarksgade, der skal lige over i krydset.

  Samtidig udskiftes lyssignalerne og masterne i krydset med nogle nye modeller, som er både mere tidssvarende og mere energirigtige. Med udskiftningen ændres forløbet af rødt/grønt lys, så bilisterne fra Langelinie og Danmarksgade prioriteres højere end i dag, hvor der i de to gader opleves en del trængsel i myldretiden.

  Teknisk Udvalg har besluttet, at der fremover skal være forbud mod indkørsel til Jernbanegade fra Havnegade, således at bilerne fremover kan køre ud fra Jernbanegade, men ikke den modsatte vej. Dette vil være med til at modvirke den kødannelse, som i dag ses på Havnegade frem mod lyskrydset. 

  Ensretningen af Jernbanegade vil endvidere skabe mere sikre forhold for de gående og for cyklisterne på Supercykelstien i Havnegade. Cykelbanen, som i dag løber forbi Havnegade, vil kunne ændres til en cykelsti, som adskilles fra bilernes kørebane med en kantsten.

  Fortovet bliver gennemgående – forbi Jernbanegade, og det bliver dermed nemmere og mere sikkert for de gående at komme frem.

  Arbejdet forventes afsluttet i december 2018.

 • Vejle Sygehus: Krydsombygning

  Fra august og året ud vil krydset Beriderbakken/Skovgade ved Vejle Sygehus gennemgå en større ombygning. Krydset skal forberedes for at kunne håndtere den stigende trafikmængde - blandt andet fra det kommende parkeringshus ved sygehuset.

  Ombygningen vil munde ud i en ekstra venstresvingsbane til bilister, der kommer fra Beriderbakken og skal dreje ud på Skovgade (i retning mod Horsensvej). 

  Fodgængerfeltet på Skovgade flyttes over på den modsatte side af T-krydset, så venstresvingende bilister ikke længere skal holde tilbage for fodgængerne.

  Cyklister, der skal op og ned ad Beriderbakken, får en dobbeltrettet cykelsti og skal fremover ikke dele vognbane med bilisterne.

  Det vil være muligt at passere vejarbejdet på Skovgade under hele perioden.

  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil det nye kryds være klar til trafik ved udgangen af 2018.

 • Vindingvej, Vejle

  Krydset mellem Vindingvej og Nygårdsvej skal ombygges.

  Ved ombygningen bliver de eksisterende chikaner på Vindingvej fjernet.

  Samtidig bliver krydset mellem Vindingvej og Nygårdsvej ombygget og får "hævet flade" - og der etableres to nye chikaner på Vindingvej i den sydelige retning.

  Under vejarbejdet vil kørebanen blive indsnævret i perioder, og der kan derfor opstå kø og ventetid.

  Hvis arbejdet forløber som forventet, vil krydset være ombygget i slutning af november 2018.

 • Ødsted - Egtved: Cykelsti

  Der etableres cykelsti mellem Ødsted og Egtved - i begge sider af Ribevej (fra den eksisterende sti ved Vorkvej i Ødsted frem til den eksisterende sti ved Rugsted Vestvej) En strækning på omkring halvanden kilometer.

  Trafikken kan passere som normalt.

  Fra vigepladsen på Ribevej lige nord for Oustrupvej skal der laves ny cykelsti i begge vejsider med tilslutning til den eksisterende sti. Derfra fortsættes ca. 50 meter ad en ny dobbelrettet cykelsti på Oustrupvej frem til Tudvadvej.

  Den sammenhængende cykelsti skal skabe forhold, der kan få flere til at vælge cyklen imellem de to byer. Projektet skal også skabe bedre cykelforbindelse mellem Egtved og Vejle - og gøre det mere attraktivt at være cykelpendler på strækningen.

  Projektet forventes afsluttet med udgangen af november 2018.

 • Øvrige projekter og vedligehold i hele Vejle

  Udover at opdatere de længerevarende projekter, der er i gang i hele Vejle, forsøger vi fra uge til uge at give et samlet overblik over den aktuelle trafikinformation.

  Her kan du finde ud af, hvad der påvirker trafikken lige nu - også kortvarigt -såsom afspærringer på grund af arrangementer, udskiftning af signalanlæg og lignende.

  Du kan også finde en oversigt over vejarbejde - både større og mindre projekter - lige her.

Sidst opdateret: 02. november 2018