Parasport

Parasportsrådet forbedrer vilkårene for idræt for folk med handicap ved at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten.

Vejle som parasportens hovedstad

Parasportsrådet i Vejle Kommune har en målsætning om at blive parasportens hovedstad.

Idræt på lige vilkår

Parasportsrådet arbejder for at forbedre vilkårene for idræt for folk med handicap i Vejle Kommune og for at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten.

Parasportsrådets arbejde

Parasportsrådet vil:

  • være en støtte for de lokale idrætsforeninger, så de kan udvikle og forbedre muligheder for at dyrke motion for folk med handicap.
  • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for parasport.
  • understøtte initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere parasportens udvikling.
  • samle personer med interesse i og mulighed for at styrke parasporten med en koordineret indsats, som giver parasporten i Vejle Kommune bedst mulige vækstbetingelser.
  • sikre en stærk kommunikation med de lokale foreninger og samle alle stærke kræfter, så målet nås i fællesskab.
  • øge synlighed lokalt og nationalt – alle skal kende til Vejles Kommunes målsætning om at blive parasportens hovedstad.
  • samarbejde med andre udvalg og have fokus på såvel borgere med fysisk handicap, som borgere med udviklingshandicap.

Parasportspuljen:

Parasportsrådet afsætter 150.000 kr. i 2018 til en pulje, hvor målet er at støtte aktiviteter og udviklingen af parasporten og den generelle inklusion imellem almensporten og parasporten i hele Vejle Kommune.

Sidst opdateret: 17. januar 2018