Tilbage

Tiny Houses

Tiny house livsstilen er på vej frem - også her i Vejle Kommune, og derfor har vi været i gang med at undersøge mulighederne for at skabe boligområder til Tiny Houses.

Vejle Kommune ønsker et bredt og mangfoldigt boligudbud, med fokus på kvalitet, bæredygtighed og gode boligområder. Der skal være boliger for alle typer af vejlensere og mulighed for nye boligtyper. Desuden arbejder Vejle Kommune for mere bæredygtig planlægning, byudvikling og byggeri. Derfor har Vejle byråd i budgetforliget for 2021 besluttet, at skabe mulighed for ny boligudvikling med udgangspunkt i konceptet tiny houses.

Ny Rosborg – Bæredygtig bydel med plads til Tiny Houses

Det første område der udvikles til en tiny house bydel, er en del af byudviklingsprojektet Ny Rosborg, og ligger mellem Vejledalen og Bindeballestien/Vestre Engvej. Der arbejdes på at finde et mere område lidt længere uden for byen.

Lokalplan vedtaget

I september har Vejle Kommunes byråd vedtaget en lokalplan for Tiny Houses i den vestligste del af Ny Rosborg. Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for eksperimenterende helårsbyggeri, i form af parcelhuse på små grunde. I lokalplanens redegørelse kaldet tiny houses. Derudover skal lokalplanen sikre, at området får en naturlig og åben karakter, der adskiller sig fra typiske parcelhusområder.

Grundene udstykkes med en grundstørrelse på mellem 300 m² og 400 m². Grundstørrelsen er fastsat ud fra et ønske om mindre, bynære byggegrunde specifikt til meget små, fritliggende boliger. Grundene tillades ikke mindre, da lokalplanområdet skal sikres en åben karakter med plads til små haver og en vis grad af privatliv omkring boligerne, samt mulighed for at overholde krav om afstande til skel.

Hver grund må bebygges med én bolig på maksimum 50 m². Der må bygges 20 m² sekundær bebyggelse som hønsehus, væksthus, legehus, skur og overdækkede

arealer.

Boliggrundene placeres to og to omkring hovedstien. På den måde indlægges der en bufferzone imellem hver anden bolig, hvilket skaber luft mellem husene. Mod nord omslutter hovedstien et fællesområde.

Bebyggelsens omfang reguleres restriktivt for at undgå knopskydninger og udbygning af boligen, som fortætter og ændrer karakteren af lokalplanområdet.

Se lokalplanen her.

Hvad er et Tiny House?

Et tiny house er ikke en fast defineret størrelse, men karakteriseres ofte som et hus med en størrelse på mindre end 45 m2. Der skelnes mellem minihuse eller kompaktparceller på ca. 100-50 m2 og mikrohuse, der kan være fra ca. 50 m2 og helt ned til 10 m2. Husene er en helt anden størrelse i forhold til de boliger, mange er vant til. Her handler det derfor om, at få alle vigtige funktioner i et hjem rykket ind på mindre plads, mens det overflødige skæres fra. Det er en boligform hvor hvert kvadratmeter udnyttes til fulde, med praktisk og funktionsdygtig inventar. Husene er ofte bygget på en måde, så de kan flyttes – enten på sættevogn eller på deres egne hjul.

Hvor må man bo i et Tiny House?

Der gælder de samme regler for tiny houses, som for alle andre enfamiliehuse i Danmark. Mange ønsker at bygge et tiny house på hjul og placere det et sted ude i det åbne land – f.eks. på en mark, i en skov eller ved at leje lidt jord fra en ejendom på landet. Det er dog ikke lovligt. Planloven forhindrer spredt bebyggelse i det åbne land, og skaber en klar grænse mellem by og land ved at sikre, at byudvikling sker i byerne. Der må desuden kun være en enkelt boligenhed på hver ejendom, med mindre der er tale om rækkehuse og dobbelthuse. Det betyder at man ikke må etablere en bolig på en ejendom, hvor der allerede er en bolig. F.eks. må man heller ikke stille et tiny house i baghaven i et villakvarter.

Men hvor må man så placere sit Tiny House?

Du har som udgangspunkt kun mulighed for at opføre dit tiny house på en helt almindelig villa byggegrund. Man kan også rive en eksisterende bolig ned på en grund, og opføre et tiny house i stedet for. Men det er hverken billigt eller bæredygtigt at nedrive eksisterende bygninger for at bygge nyt, fordi materialerne sjældent kan genbruges.

Mange ønsker ikke at bo i deres tiny house i et villakvarter. Både fordi det måske ikke er de omgivelser man drømmer om, og fordi grunden er meget større og dyre end hvad man ønsker. 

Brugerundersøgelse

Ud fra en brugerundersøgelse med over 300 deltagere og sammen med en arbejdsgruppe af borgere, der ønsker at bo i et tiny house, arbejdes der på at skabe 1-2 boligområder der opfylder så mange ønsker og behov som muligt.

Følg med

Du har mulighed for at blive skrevet på en mailingliste, hvor vi skriver rundt, når der sker noget nyt i Vejle Kommune vedrørende Tiny Houses. Det kan fx være når grundene bliver sat til salg i Tiny Rosborg eller hvis vi går i gang med et nyt område kun til Tiny houses.

 • Kan man leje en grund?

  Grundene i Tiny house området ved Ny Rosborg bliver udbudt til salg, da det er en stor administrativ opgave at udleje grunde. Vi undersøger i øjeblikket hvilket prisleje byggegrunde til tiny houses kan udbydes til.

 • Skal tiny houses overholde bygningsreglementet?

  Da et tiny house er helårsbeboelse, skal det overholde bygningsreglementet for enfamiliehuse. Man kan bygge et tiny house selv, man kan hyre nogen til at bygge det for sig eller man kan købe et præfabrikeret hus der bliver leveret. I alle tilfælde kræver det en byggetilladelse at opføre et tiny house. Et tiny house skal leve op til de samme dokumentations- og energikrav som alle andre boliger til helårsbeboelse. Derfor kan det være en god ide at få hjælp af en rådgiver, før du går i gang med et byggeprojekt.

 • Kan jeg komme på en liste?

  Du har mulighed for at blive skrevet på en mailingliste, hvor vi skriver rundt, når der sker noget nyt i Vejle Kommune vedrørende Tiny Houses. Det kan fx være når grundene bliver sat til salg i Tiny Rosborg eller hvis vi går i gang med et nyt område kun til Tiny houses. Du kan kontakte salha@vejle.dk eller methp@vejle.dk hvis du har lyst til at høre mere.

 • Tiny House bevægelsen

  Tiny House bevægelsen er en arkitektonisk og social bevægelse, der opstod i Amerika sidst i 90’erne. Men bevægelsen har vokset sig stor siden finanskrisen i 2008 og er også nået til Danmark. Tiny house livsstilen handler om at bo småt, og kan ses som et modsvar til en tendens vi har set igennem mange år - Nemlig at vores huse bliver større og dyre, samtidig med at den gennemsnitlige husstand bliver mindre. Siden 1956 er størrelsen på et nybygget parcelhus næsten fordoblet og et typisk nyopført parcelhus er på over 150 m2.

 • De grundlæggende principper

  Bæredygtighed

  Bæredygtigheden i tiny houses kommer især til udtryk i et væsentligt reduceret materialeforbruge ved opførelse og mindre energiforbrug til driften. Nogle tiny houses kan være off-grid, og kræver slet ingen forsyning. I Danmark er der krav om en vis grad af forsyning, men man kan f.eks. få grøn strøm fra solceller på taget. Tiny houses bygges ofte i træ og andre byggematerialer med et lavt co2-aftryk, som ikke er så almindelige i dag. Det kan være isolering af papiruld, halm, eller fåreuld, genbrugstegl, ubrændt ler, diverse restprodukter fra industrien m.m.

  Mange der ønsker at bo i et tiny house, ønsker at bo tæt på naturen, men også relativt tæt på byen, så man ikke behøver have en bil. Derudover kan det, at bo i et tiny house være med til at begrænse beboernes forbrug af andre varer som tøj, elektronik, legetøj og andre varige forbrugsgoder - simpelthen fordi der ikke er plads til at opbevare overflødige ting.

   

  Økonomisk frihed

  En højere grad af økonomisk frihed eller uafhængighed gør tiny house livsstilen attraktiv for mange. En mindre bolig giver færre boligudgifter. Der er mindre at opvarme, mindre at møblere, mindre at vedligeholde, mindre at betale for. Måske kan man endda eje sin egen bolig, uden at tage et boliglån. Eller man kan bruge de sparede penge på oplevelser. Mere tid og fritid, større frihed i budgettet og mulighed for at træde ud af et liv i ”hamsterhjulet” er for mange en af de største årsager til at nedskalere.

   

  Less-is-more filosofien

  Tiny house livsstilen handler for mange også om et generelt fokus på et mindre materialistisk liv. Det er godt for privatøkonomien og for miljøet. Med mere tid på hånden, er der også mere tid til andre glæder i livet. Som Sokrates engang sagde – ”Hemmeligheden bag lykke, ser du, findes ikke i at søge mere, men i at udvikle kapaciteten til at nyde mindre." Et tiny house kan være en måde at skabe et liv eller en identitet, hvor der lægges vægt på andre værdier end det materielle. Begrebet ”less is more” er baseret på værdien af enkelhed og minimalisme, og at du ved at have mindre værdier kan skabe et liv med mere værdi.

   

   

 • Opsamling fra brugerundersøgelsen

  • Området skal ligge naturskønt
  • Området skal ligge i cykelafstand til Vejle By –max 10 km væk
  • Grundene skal være mellem 200 og 400 m2–gerne blandede størrelser
  • Små grunde og store fællesarealer
  • Boligerne må være op til 80 m2
  • Området skal rumme en divers arkitektur
  • både selvbyg og præ-fab
  • Der skal være et fælleshus
  • Bæredygtighed er vigtigt for deltagerne
  • Økonomisk uafhængighed er vigtigt for deltagerne

  Se hele brugerundersøgelsen på borgerlab.vejle.dk

Kontakt

#

Mette Holm Pedersen
Byplanlægger, arkitekt maa.

#

Sabrina Luise Haue
Arkitekt / Byplanlægger

Følg med

Fremadrettet kan du følge udviklingen af projektet på Borgerlab. Her kan du bl.a. se opsamling på workshoppen den 14.06.2021 og resultatet af brugerundersøgelsen lavet den 29. marts - 9. april 2021.